Pozostalostné dôchodky po jednom poistencovi majú svoj strop

Ak po úmrtí poistenca vznikne pozostalým nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov (napríklad manželka bude mať nárok na vdovský dôchodok a minimálne dve deti na sirotský dôchodok), ich výška nemôže presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok.

15.10.2019 10:21
smútok, smrť, pozostalí Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak takáto situácia nastane, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Priznané pozostalostné dôchodky po jednom poistencovi sa pomerne upravia aj vtedy, ak nárok na niektorý z nich zanikne alebo opätovne vznikne.

V praxi takáto situácia nastane napríklad vtedy, keď jedno z detí preruší alebo ukončí štúdium. Keďže sa zmení počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi, sumy pozostalostných dôchodkov sa pre zánik niektorého z nich zvýšia.

Ak niektorému z pozostalých nárok na dôchodok opätovne vznikne (napríklad dieťa začne po prerušení opäť študovať), sumy jednotlivých dôchodkov sa pomerne znížia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #Dôchodcovia #pozostalostná penzia #pozostalosť