Nedokážete platiť svoje úvery?

Strata zamestnania alebo dlhodobá práceneschopnosť dostanú človeka do ťaživej finančnej situácie, ktorá sa odrazí na schopnosti splácať úver.

16.10.2019 07:00
exekúcia, dlhy, peniaze, dlh, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Najčastejšou chybou, ktorej sa klienti dopúšťajú, je, že pri problémoch so splácaním úveru prestanú s bankou komunikovať a odkladajú riešenie situácie na poslednú chvíľu. „Problém sa však nevyrieši sám, preto je rozhodne potrebné s bankou komunikovať. Banku a jej výzvy na zaplatenie omeškaných splátok v žiadnom prípade neignorujte. Vystavujete sa oveľa väčším problémom, ako navýšeniu dlhu o niekoľko desiatok percent,“ hovorí Iveta Hudáková z portálu Finančný kompas.

Meškanie so splátkou

Ak meškáte so splátkami hypotekárneho úveru, na začiatku vás bude banka kontaktovať. Po desiatich dňoch príde prvá pripomienka, zvyčajne formou SMS správy alebo emailu. Banka zatiaľ len upozorní klienta na omeškanie. Neskôr už príde na rad telefonické upozornenie alebo kontaktovanie klienta a písomná upomienka poštou. V tomto prípade už banka reaguje podľa Hudákovej prísnejšie, najmä ak sa klient neozýva a neodpovedá na predošlé komunikácie banky. Za písomnú upomienku za omeškanie si už banky účtujú aj poplatky, obvykle vo výške niekoľko desiatok eur.

Ak klient nereaguje ani na tieto formy upozornenia, príde na rad výzva na predčasné splatenie celej hypotéky, obvykle po troch až štyroch mesiacoch. Banka má právo pristúpiť k tejto výzve na základe podmienok dojednaných v zmluve o úvere. Väčšina klientov už začne po tejto výzve s bankou komunikovať. Je to podľa Hudákovej najmä preto, že vo výzve je vymenované, aký postup bude nasledovať ďalej, ak sa klient s bankou nedohodne.

Dražba nehnuteľnosti

Medzi šiestym a deviatym mesiacom od nesplácania hypotéky, ak klient nereaguje, banka podáva návrh na vykonanie dražby nehnuteľnosti dražobnej spoločnosti. Dražobná spoločnosť pošle ďalšiu výzvu na splatenie úveru a vyhnutie sa dražby. Dražba sa môže uskutočniť najmenej 30 dní po stanovení termínu. Presný termín dražobná spoločnosť oznámi. Posledná možnosť na vyplatenie dlhu, a už aj nákladov dražby, končí potom, čo sa otvorí dražba.

Banky ponúkajú niekoľko možností riešenia. Jednou z nich je odklad splátky istiny alebo celého úveru, ktorý banka klientovi poskytne podľa vlastného uváženia. Potrebné je však podať písomnú žiadosť, ak vám takúto možnosť banka poskytne. Odpustené splátky bude musieť klient, samozrejme, doplatiť. Po uplynutí obdobia odkladu sa väčšinou odpustené splátky rovnomerne rozdelia do splácania úveru. Takýto odklad sa väčšinou poskytuje na maximálne šesť mesiacov. Dôvod platobnej neschopnosti však musí byť opodstatnený, ako napríklad strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť a podobne.

Banka môže klientovi ponúknuť aj možnosť predĺženia splatnosti úveru. To znamená, že si predĺži celkové splatenie úveru o také časové obdobie, aby sa mu mesačná splátka znížila na sumu, ktorú bude schopný splácať. Samozrejme, klient tým podľa Hudákovej aj viac preplatí. Ďalšou možnosťou riešenia problému je refinancovanie. Je to výhodné pre tých, ktorí majú niekoľko úverov a potrebujú ich spojiť do jedného. Môžu si tak nielen znížiť splátku, ale aj sprehľadniť finančné výdavky.

Najlepšie je snažiť sa takýmto situáciám podľa Hudákovej vždy predísť a aj tu má klient na výber z viacerých možností. Mal by mať vytvorenú rezervu vo výške šiestich mesačných splátok. Mal by mať poistenie životných rizík alebo úveru, kedy poisťovňa splatí zostatok istiny úveru. Taktiež by si mal klient nastaviť výšky splátok, kedy by malo platiť pravidlo, že maximálna výška mesačných splátok všetkých úverov je 40 % z príjmu domácnosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #úver #dlhy #neschopnosť platiť úver