Vdovy a vdovci: Viete, že suma pozostalostných dôchodkov má svoj strop?

Súhrnná výška pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi nemôže presiahnuť 100 % dôchodku zomretého poistenca.

07.11.2019 09:59
vdova, smútok, starosti Foto:
Ilustračné foto.
debata

Neplatí to iba v prípade, ak k prekročeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúhľovania pozostalostných dôchodkov.

Ak zomretý poistenec poberal dôchodok, pozostalostné dôchodky sa spravidla vypočítajú z tohto dôchodku zomretého, ktorý poberal ku dňu smrti. Ak zomretý poistenec nebol poberateľom dôchodku, najprv je potrebné vypočítať dôchodok zomretého ku dňu smrti.

Výška vdovského/vdo­veckého dôchodku je 60 % a sirotský dôchodok 40 % z výšky dôchodku zomretého. Ak je teda vdova/vdovec a jedna sirota, pozostalostné dôchodky predstavujú 100 % z dôchodku zomretého a teda nie je ich potrebné nijako ďalej upravovať.

Ale ak už sú napr. vdova/vdovec a dve a viac sirôt, všetky pozostalostné dôchodky spolu prevyšujú 100 % penzie zomretého, je potrebné ich pomerne znížiť tak, aby úhrnom nepresiahli sumu dôchodku zomretého.

Ak zanikne nárok na výplatu niektorého z pozostalostných dôchodkov alebo vznikne nárok na jeho výplatu ďalšiemu pozostalému, dôchodky sa zase úmerne upravia podľa uvedených pravidiel.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #pozostalosť #pozostalostný dôchodok #Vdovy #vdovci