Hranica príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou sa zvýši na 678,71 eura

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu.

11.11.2019 10:30
praca, zamestnanec, robotnik, stavba, Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

V roku 2019 môže ich maximálny príjem dosiahnuť 639,18 eura, v roku 2020 hranica príjmu vzrastie na 678,71 eura. Pri dodržaní tejto hranice môže zamestnávateľ na zamestnanca i samotný zamestnávateľ získať zákonom stanovenú úľavu pri platení odvodov.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že hraničná suma sa nemení počas celého obdobia jej uplatňovania. To znamená, že pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2019 a pokračujúcich v roku 2020 zostáva hraničná suma príjmu vo výške 639,18 eura. Hraničná suma 678,71 eur určená pre rok 2020 bude platiť až pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2020.

Odvodovú úľavu si možno uplatniť na maximálne 12 mesiacov trvania pracovného vzťahu. Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou pritom platí aj pri skrátenom pracovnom čase. Úľava sa však netýka zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ani ostatných zamestnancov v inom právnom vzťahu, ako je pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer a ani zamestnancov s právom na nepravidelný príjem.

V októbri 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 455 zamestnancov s odvodovou úľavou (teda bývalých dlhodobo nezamestnaných a zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov).

Viac informácií o podmienkach uplatňovania daňovej úľavy je na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Zamestnanec s odvodovou úľavou.

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanec #príjem #zamestnanie #odvody #odvodová úľava