Rok 2019: Zjednodušenie života pracujúcim

Pracujúcim ľuďom bol trochu zjednodušený život: Penzisti majú vyšší dôchodok, hendikepovaní ľudia dostanú príspevky a úrady práce nevyžadujú potvrdenia zo škôl.

, 09.01.2020 08:00
ľudia, skupina, tím, úsmev Foto:
Zdravotne postihnutý alebo invalidný občan, ktorý sa chce zamestnať alebo začať podnikať, môže štát žiadať o príspevky na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
debata

Dôchodky: Nová valorizácia aj výhody pre pracujúcich penzistov

Valorizácia penzií

Dôchodky sa v roku 2019 zvýšili o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018.

Do penzie šli ľudia neskôr

Ľudia, ktorí dosiahli dôchodkový vek tento rok, šli do penzie opäť neskôr – vo veku 62 rokov a šesť mesiacov.

Dôchodková hodnota: 12,6657 eura

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Tento rok bola jej suma 12,6657 eura.

Vyšší minimálny dôchodok

Suma minimálnej penzie sa odvíja od sumy životného minima, ktoré sa od júla zvýšilo na 205,07 eura. Za 30 odpracovaných rokov má penzista nárok na 278,90 eura, za 40 rokov je to 352,80.

Pracujúcim penzistom sa zvýšili dôchodky

Sociálna poisťovňa prepočítala dôchodky pracujúcim starobným a predčasným dôchodcom. Automaticky zvýšila dôchodky všetkým penzistom, ktorí v roku 2018 pracovali, pričom boli povinne dôchodkovo poistení a za toto obdobie dôchodkového poistenia im doteraz nebol zvýšený dôchodok.

Penzisti mohli bez daní zarobiť viac

Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane. Tento rok mohli penzisti bez daní zarobiť maximálne 1 968,67 eura.

Viac pre zamestnávanie hendikepovaných ľudí

Zdravotne postihnutý alebo invalidný občan, ktorý sa chce zamestnať alebo začať podnikať, môže štát žiadať o príspevky na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Vyplácajú sa v rôznych sumách a keďže sa odvíjajú od celkovej ceny práce, od januára 2019 sú ich sumy vyššie.

Celková cena práce na rok 2019 = 1 330,36 eura

Na rok 2019 bola pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel zamestnávania hendikepovaných ľudí, suma stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce, teda 1 197,32 eura. Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce. Pre rok 2019: 1 064,28 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

  • výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR: 5 321,44. V os­tatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce – 6 385,72 eura, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce – 6 917,87 eura

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

  • výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2-násobok CCP – 4 257,15 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4-násobok CCP – 5 321,44 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4,8-násobok CCP – 6 385,72 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

  • poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 545,44 do 931,25 eura

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

  • ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 6 651,80 eura

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

  • ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 6 651,80 eura
Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

Niektorí žiadatelia o invalidný dôchodok nemusia ísť k posudkovému lekárovi

  • Od 1. septembra 2019 môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude pre posúdenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne vždy potrebná.
  • Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod.
  • Poistenec bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný, keď o tom rozhodne posudkový lekár.
  • Ak poistenec napriek tomu prejaví vôľu osobne sa zúčastniť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.

Rodičia nemusia doručovať na úrady práce potvrdenia o návšteve školy

Od 1. septembra 2019 už väčšina rodičov nemusí doručovať na úrady práce potvrdenie o návšteve školy. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR je totiž zo zákona povinné od 1. septembra 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa od 1. septembra 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy,“ uviedlo v tlačovej správe ústredie práce.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci #potvrdenie o návšteve školy #hendikepovaní ľudia #posudkový lekár
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy