Zmeny 2019: Rekreačné poukazy a pravidlá predaja pôdy

Od januára 2019 vstúpili do platnosti rekreačné poukazy. Od 11. februára sa zjednodušil postup pri predaji pôdy. Ako je to po novom?

, 10.01.2020 10:00
lúka, obloha, vzduch, radosť, balóny, príroda Foto:
Nárok na rekreačný poukaz majú aj matky na materskej.
debata

Rekreačné poukazy

Legislatívou, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2019, sa zamestnávateľom otvorili nové a daňovo výhodné možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov. Svojmu zamestnancovi môže prispievať na tuzemskú dovolenku – ubytovacie služby či pobytové balíky zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenska alebo na prázdninové aktivity detí – tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci.

Výška príspevku

Príspevok môže zamestnávateľ poskytnúť formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt. Pri maximálnej výške rekreácie 500 eur za rok zamestnávateľ hradí 55 % z ceny rekreácie, 45 % príspevku si hradí zamestnanec. Ak účet za dovolenku presiahne 500 eur, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, teda 275 eur, a zvyšok si hradí zamestnanec sám. Príspevok je oslobodený od dane a odvodov a v prípade čiastkových úväzkov sa výška príspevku prispôsobuje druhu pracovného pomeru, pričom podľa rozhodnutia zamestnávateľa môže byť zo sociálneho fondu hradený aj príspevok na rekreáciu nad rámec zákona, teda nad sumu 275 eur.

Využitie príspevku v praxi

Pobyt musí byť minimálne na dve noci na Slovensku. Príspevok je tak možné využiť aj na predĺžené víkendové výlety či týždňové dovolenky. Nejde však len o samotné ubytovanie, ale aj o stravovanie v rámci ubytovania či iné služby, napríklad wellness, ak ide o pobytový balíček.

Nárok naň majú aj matky na materskej

Ak ste pred nástupom na materskú dovolenku odpracovali u zamestnávateľa s viac ako 49 zamestnancami minimálne dva roky, môžete ho požiadať o príspevok na rekreáciu aj počas čerpania materskej či rodičovskej dovolenky. Príspevok je taktiež možné využiť na úhradu detského tábora alebo iných aktivít pre deti. Detské aktivity sa ale musia konať počas školských prázdnin a na území Slovenska. Deti zamestnanca musia byť školopovinné, čiže navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia. Podľa týchto podmienok teda môže ísť napríklad aj o detský lyžiarsky tábor, lyžiarsky kurz organizovaný školou alebo športovým klubom počas školských prázdnin.

Zmenili sa pravidlá pri predaji pôdy

Na základe nálezu Ústavného súdu sa zmenila situácia s predajom poľnohospodárskej pôdy. Od 11. februára 2019, keď nález nadobudol účinnosť, sa celý postup pri predaji zjednodušil a vrátil do stavu, aký platil v roku 2014. Predaj alebo kúpa poľnohospodárskej pôdy teda prebieha ako predaj či kúpa akéhokoľvek iného pozemku. Čo sa zmenilo?

Register

Skončila aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Zastavila sa možnosť užívateľov vkladať do registra akékoľvek údaje. Naďalej je však možné, aby užívatelia prostredníctvom svojho užívateľského prístupu vstupovali do registra alebo extrahovali z neho potrebné údaje.

Ponúkanie poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom registra už nie je naďalej podmienkou na prevod.

Osvedčenie podmienok

Okresné úrady neprijímajú žiadosti o vydanie osvedčenia, nevydávajú osvedčenia, zastavia začaté konania o vydaní osvedčenia, zastavia konania o nevydaní osvedčenia, žiadateľovi o osvedčenie, respektíve účastníkovi konania o nevydaní osvedčenia oznámia, že § 4 až 6 zákona stratili dňom vyhlásenia nálezu účinnosť.

Potvrdenie o podnikaní

Dňom vyhlásenia nálezu prestáva SPPK vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. SPPK nie je teda povinná vydávať potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza.

Povinnosti obce

Od dňa vyhlásenia nálezu nie je obec povinná
a) prijímať žiadosti o zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce, ktoré boli zverejnené v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
b) zverejňovať tieto ponuky na úradnej tabuli obce
c) vydávať potvrdenia o tomto zverejnení

Dňom vyhlásenia nálezu prestáva obec vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a na účely splnenia náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Katastrálne úrady
Okresné úrady, katastrálne odbory prestali postupovať podľa zákona o nadobúdaní vlastníctva pozemku, ktoré upravujú náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, už od novembra 2018 na základe interného usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Preto nekontrolujú ani od účastníka konania nevyžadujú, aby zmluva o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku mala prílohy vyplývajúce zo zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Okresné úrady z dôvodu nesplnenia týchto náležitostí neprerušujú ani nezastavujú konanie o vklade vlastníckeho práva; ak bolo konanie z týchto dôvodov prerušené, dôvod prerušenia odpadol a v konaní sa pokračuje.

Okresné úrady, katastrálne odbory kontrolujú pôsobnosť zákona na prevod pozemku, respektíve od účastníka konania vyžadujú preukázanie potrebných skutočností iba v prípade, že ide o prevod na nadobúdateľa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predaj pôdy #rekreačné poukazy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy