Investície do podnikových dlhopisov treba zvážiť, upozorňuje NBS

Slováci do podnikových dlhopisov investujú čoraz viac. Kým v roku 2014 boli úspory domácností v týchto nástrojoch pod jednou miliardou eur, o dva roky neskôr to bolo viac ako dve miliardy a už v polovici roka 2019 to boli tri miliardy eur.

09.01.2020 12:00
výnos, akcie, investor, investovanie,... Foto:
Investor by si mal podľa centrálnej banky uvedomiť, že kúpou dlhopisu vlastne požičiava svoje peniaze na podnikateľský účel a môže v plnom rozsahu znášať podnikateľské riziko, ktoré je s každým podnikaním spojené.
debata

„V susednom Česku je investovanie do podnikových dlhopisov obľúbené tiež, no tam už zaznamenávajú prvé prípady, keď obchodné spoločnosti nesplácajú emisie,“ varuje Národná banka Slovenska (NBS). V čase nízkych úrokov rastie podľa banky dopyt po investičných nástrojoch, ktoré ponúkajú vyšší výnos, no zároveň ich sprevádzajú väčšie riziká a bežní spotrebitelia si tieto riziká často neuvedomujú.

Požičanie peňazí

Investor by si mal podľa centrálnej banky uvedomiť, že kúpou dlhopisu vlastne požičiava svoje peniaze na podnikateľský účel a môže v plnom rozsahu znášať podnikateľské riziko, ktoré je s každým podnikaním spojené. Mal by teda požičiavať tomu, komu dôveruje a na účel, ktorému verí. „Investori by si preto mali o emitentovi dlhopisu zistiť čo najviac informácií. Napríklad o jeho finančnej situácii a až potom sa rozhodnúť, či od neho dlhopis kúpia,“ radí národná banka.

Zverejňované emisné podmienky dlhopisov sú len základnou informáciou, ktorú určuje zákon a sú určené najmä pre profesionálnych investorov. Ak bežní finanční spotrebitelia týmto informáciám nerozumejú alebo ich nevedia zanalyzovať, nemali by podľa Národnej banky Slovenska do podnikových dlhopisov investovať. Zároveň platí, že čím vyšší ponúkaný výnos, tým väčšie riziko. Najmä ak sa výnos pohybuje v dvojciferných číslach, treba byť podľa NBS mimoriadne obozretný.

Správnosť informácií

Ak sa dlhopisy verejne ponúkajú, NBS k nim schvaľuje prospekt s nevyhnutnými informáciami. Centrálna banka pri jeho schvaľovaní len kontroluje, či spĺňa všetky náležitosti. No nepreveruje vecnú správnosť informácií a ani za ne podľa jej vyjadrení nezodpovedá. Ak sa podnikové dlhopisy predávajú napríklad cez banky alebo sprostredkovateľov, NBS kontroluje pravidlá, ktoré musia poskytovatelia dodržiavať. Avšak nedohliada dodržiavanie pravidiel zákona o dlhopisoch vrátane toho, či sa daný dlhopis splatí alebo nie. Pokiaľ investori čelia situácii, keď im nie sú vyplácané výnosy alebo istina z dlhopisu, musia si svoje nároky uplatňovať cestou súkromno-právnych inštitútov.

Podnikové dlhopisy sú dlhopisy, ktoré vydávajú bežné obchodné spoločnosti, teda ich nevydáva štát alebo verejné organizácie. Dlhopisy sa vydávajú na to, aby ten, kto dlhopisy vydáva, si prostredníctvom nich požičal peniaze od tých, ktorí si dlhopisy kupujú. Emitent, teda firma, ktorá tieto cenné papiere vydáva, musí ich majiteľovi splácať dlžnú sumu a aj výnosy z nich, k určitému dátumu. Podnikové dlhopisy však zväčša nie sú zabezpečené. Ak aj sú, investori do dlhopisov si v emisných podmienkach musia preveriť, akým spôsobom a v akom rozsahu sú zabezpečené.

debata chyba
Viac na túto tému: #dlhopisy #investície #úspory