Dávky pre rodičov: Ktorú si vybrať?

Rodičia s malými deťmi dostávajú od januára vyššie dávky. Zvýšila sa dávka materské, rodičovský príspevok má dve sumy. Viac dostanú rodičia aj v prípade, ak je ich dieťa choré a musia s ním zostať doma.

13.02.2020 08:00
rodina, rodičia, dieťa, bábätko Foto:
Výška materského je rovnako u matky aj u otca 75 % z hrubého príjmu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
debata

Na materské má nárok ten, kto bol v predchádzajúcom období povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistený. „Teda buď platil ako živnostník alebo dobrovoľne poistený poistné na nemocenské poistenie sám, alebo tak za neho robil zamestnávateľ,“ vysvetľuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Podľa predbežných štatistických údajov v roku 2019 poberalo materské 64 058 žien a 18 002 mužov,“ povedal.

„Aby vznikol nárok na túto dávku, musí byť ten, kto o ňu žiada, nemocensky poistený v čase vzniku nároku na materské (alebo sa na neho musí vzťahovať v tom čase ochranná lehota) a nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní pred pôrodom (do obdobia 270 dní možno započítať akékoľvek ukončené nemocenské poistenie), dobrovoľne alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba musí mať okrem toho poistné zaplatené včas a v riadnej výške,“ konštatoval Višváder.

Materské môžu poberať súčasne obaja rodičia. „Obaja rodičia môžu poberať materské po splnení zákonných podmienok súbežne v takom prípade, ak si nárok na materské uplatnia na dve rozličné deti. Materské teda nemôžu poberať súčasne na to isté dieťa,“ vysvetlil Višváder. „Štatistiku o tom, koľko rodičov poberá materské na dve rôzne deti, nevedieme,“ dodal.

Výška materského je rovnako u matky aj u otca 75 % z hrubého príjmu dosiahnutého v rozhodujúcom období. „Rozhodujúce obdobie je rok predchádzajúci vzniku nároku na materské, ak ide o niekoľkoročný nepretržitý pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa,“ informoval Višváder. Minimálne materské stanovené nie je, výšku dávky odzrkadľuje skutočný hrubý príjem zamestnanca. To znamená, že maximálne materské je tento rok vo výške 1 498,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 548,70 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Obdobie poberania materského je u rodičov dieťaťa odlišné. Matke sa materské vypláca spravidla šesť týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode, spolu teda 34 týždňov pri jednom dieťati. Pri dvojčatách, trojčatách je to spolu 43 týždňov. Osamelá matka má nárok na materské 37 týždňov, otec 28 týždňov, najdlhšie do tretieho roku veku dieťaťa.

Radikálnou zmenou prešiel od januára rodičovský príspevok. Tí rodičia, ktorí pracovali a pred rodičovským poberali materské, dostávajú 370 eur. Tí, ktorí nepracovali pred narodením dieťaťa, dostanú naďalej 270 eur. „Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. O zvýšenie rodičovského príspevku na novú sumu nie je potrebné žiadať, bude vyplácaný automaticky,“ vysvetľuje Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako dodala, rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu. „Prvýkrát bude zvýšený rodičovský príspevok vyplatený vo februári 2020, ale štatistické údaje zatiaľ nemáme. Zmeny sa prejavia v štatistikách za január, ktoré vydáme vo februári,“ vysvetlila Mária Hrehová.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #dávky pre rodičov #príspevok na starostlivosť #materská dávka #zmeny v roku 2020