Materská dávka má svoje podmienky. Aká bude suma materského?

Aké chyby urobili mamičky pri žiadaní o materskú? A čo ak je vaša materská nižšia ako rodičovský príspevok? Ukážeme vám na príkladoch.

, 14.02.2020 08:00
mama, dieťa, kočík Foto:
Nezabudnite žiadosť podpísať a vyznačiť v nej spôsob výplaty (napr. uviesť číslo účtu).
debata

Jane, ktorá čaká svoje prvé dieťa a je zamestnaná, gynekológ vypísal žiadosť o materské, ktorú ona doručila pobočke Sociálnej poisťovne. O materskom však nie je možné rozhodnúť, lebo Jana nedala žiadosť potvrdiť svojmu zamestnávateľovi, navyše ju nedoručila správnej pobočke.

 • Zamestnankyňa predkladá žiadosť o materské na potvrdenie zamestnávateľovi, až potom ju doručí pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Doručiť žiadosť príslušnej pobočke je povinnosťou samotnej poistenky; za zamestnankyňu to však môže po vzájomnej dohode urobiť zamestnávateľ.
 • Príslušnou pobočkou na doručenie žiadosti je v prípade zamestnankyne pobočka, v ktorej je registrovaný jej zamestnávateľ; ostatné mamičky – SZČO a dobrovoľne poistené osoby – ju doručia pobočke v mieste svojho trvalého pobytu.

Pozor!
Nezabudnite žiadosť podpísať a vyznačiť v nej spôsob výplaty (napr. uviesť číslo účtu). Vpíšte do nej aj dátum, odkedy si chcete uplatniť nárok na materské a jeho výplatu (tento dátum vyznačuje mamička, nie gynekológ, ten vyznačuje len predpokladaný termín pôrodu).

Začiatok a dĺžka poberania materského

Ivana je zamestnaná. Vedela, že nastúpiť na materskú dovolenku môže šesť až osem týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu. Pracovala však dlhšie, o materské požiadala dva týždne pred pôrodom. Na materské však mala nárok len 30 týždňov. Prečo?

 • Začiatok poberania materského si žena určuje sama, musí však mať na zreteli, že ak nastúpi na materskú dovolenku neskôr z vlastnej vôle, materské sa vypláca len 28 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa.
 • O materské sa spravidla žiada šesť až osem týždňov pred plánovaným termínom pôrodu, ak však o materské žiada žena z ochrannej lehoty, môže tak vždy urobiť najskôr šesť týždňov pred predpokladaným termínom pôrodom.

Pozor!

 • Materské sa vypláca spravidla šesť týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode, spolu teda 34 týždňov.
 • Pri dvojčatách, trojčatách sa vypláca materské spolu 43 týždňov.
 • Osamelá matka má nárok na materské 37 týždňov.

Výpočet materského, ak vznikol nový pracovný pomer

Dana zmenila zamestnávateľa už ako tehotná. Bola si vedomá, že materské sa jej vypočíta z hrubých príjmov, ktoré mala u nového zamestnávateľa len vtedy, ak u neho odpracuje 90 dní (pri splnení ostatných podmienok nároku). Pracovný pomer jej trval viac ako 90 dní, no napriek tomu jej materská dávka bola vypočítaná z podstatne nižších hrubých príjmov, ktoré mala v roku u prvého zamestnávateľa­. Prečo?

 • Neuvedomila si, že pri podmienke 90 dní nejde len o dni trvania pracovného pomeru, ale o dni, keď mala poistné na nemocenské poistenie skutočne zaplatiť. Dana bola už počas nového pracovného pomeru na péenke, a keďže počas práceneschopnosti sa poistné neplatí, podmienku 90 dní nesplnila.

Pozor! Rozhodujúce obdobie pre výpočet nemocenskej dávky všeobecne je spravidla rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol dôvod na jej poskytnutie. Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky alebo v predchádzajúcom roku a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo kratšie ako 90 dní, rozhodujúce obdobie je predchádzajúci rok a zohľadňuje sa len príjem dosiahnutý u iného zamestnávateľa. Ak ani v tom roku u iného zamestnávateľa platenie poistného na nemocenské poistenie netrvalo aspoň 90 dní, dávka sa vypočíta len z minimálneho vymeriavacieho základu.

Aká bude suma materského?

Pri výpočte je dôležité vedieť, že:

 • najskôr sa určí rozhodujúce obdobie (RO) na výpočet denného vymeriavacieho základu (vo väčšine prípadov predchádzajúci kalendárny rok)
 • potom sa vypočíta denný vymeriavací základ (DVZ), ktorý tvorí podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia; denný vymeriavací základ sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor
 • určí sa denná výška dávky vynásobením DVZ príslušnou percentuálnou sadzbou (materské 75 %)
 • vypočíta sa mesačná výška dávky (denná výška dávky sa vynásobí počtom kalendárnych dní daného mesiaca a zaokrúhli na desať eurocentov nahor)

Príklad: Zamestnankyni vznikol nárok na materské od 1. 2. 2020. U zamestnávateľa pracuje od roku 2017. V roku 2019 platila poistné na nemocenské poistenie celý rok a súčet vymeriavacích základov bol vo výške 18 000 eur.

Výpočet materského bude takýto:
RO rok 2019
DVZ 18 000 : 365 = 49,31506849 ⇒ 49,3151
denná výška materského 49,3151 × 75 % = 36,986325

materské:
za 29 dní 36,986325 × 29 = 1 072,70 eura
za 30 dní 36,986325 × 30 = 1 109,60 eura
za 31 dní 36,986325 × 31 = 1 146,60 eura.

Príklad je len informatívny.

Materské nižšie ako rodičovský? Dorovnajú vám ho

Ak matka poberá dávku materské v nižšej sume, ako je momentálne suma rodičovského príspevku, teda menej ako 370 eur, má nárok na rodičovský príspevok vo výške rozdielu medzi sumou 370 eur a sumou materského.

Výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu (vymeriavacieho základu), ktorý žiadateľ o materské skutočne dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky, minimálna suma materského stanovená nie je. Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (v súčasnosti 370,00 eura na mesiac).

Ak je suma materského nižšia, ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca.

„Ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, mamička musí požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o výplatu rozdielu medzi dávkou materské a rodičovským príspevkom. K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť aj rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, ktoré je mamičkám doručené automaticky po podaní žiadosti o materské a v ktorom je uvedená aj výška materského na deň,“ priblížil podmienky riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Príklad: Pani Marta začne poberať materské v sume 295 eur. Požiada úrad práce o rodičovský príspevok. Bude tak dostávať rodičovský príspevok v sume 75 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podmienky #materská dávka
Flowers