Kto môže byť poistencom štátu

Kedy za vás zaplatí poistné štát? A na čo všetko má nárok matka, ak pracovala?

, 03.03.2020 10:12
žena, blúzka, úsmev, mama Foto:
Obdobie poberania materského je u rodičov dieťaťa odlišné.
debata
 • rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
 • osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku,
 • osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne
 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok (platí od 1. apríla 2020).

POZOR! Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

POZOR! Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dá­vok.

Štát platí za poistenca štátu poistné:

 • na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 5,0 % príslušnej DSS)
 • na invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity vo výške 2 % z vymeriavacieho základu

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie, je:

 • pre osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa do veku šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – mesačne 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok 2019 je vymeriavací základ v sume 572,40 eura)
 • pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie, osobných asistentov, vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a pre osoby, ktorým je priznaný kompenzačný príspevok (platí od 1. apríla 2020) – minimálny vymeriavací základ (na rok 2020 platí minimálny vymeriavací základ v sume 506,50 eura)
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Matka, ak pracovala, dostane materské, ošetrovné či vyrovnávaciu dávku

Materské

dostane matka z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Nárok na dávku má zamestnankyňa, živnostníčka či iná samostatne zárobkovo činná osoba (ak jej vzniklo povinné nemocenské poistenie) a dobrovoľne nemocensky poistená žena či taká, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Zároveň žena musí splniť aj ostatné zákonom stanovené podmienky (trvanie nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, absencia príjmu, ak ide o zamestnankyňu, zaplatene poistného včas a v správnej výške u SZČO a dobrovoľne poistených osôb). K výplate tejto dávky treba predložiť žiadosť vystavenú lekárom, na ktorej uvedie očakávaný deň pôrodu, na potvrdenie zamestnávateľovi, ktorý ju následne postúpi príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne; živnostníčka a dobrovoľne poistená osoba a žena, ktorá je v ochrannej lehote, podajú žiadosť priamo v pobočke Sociálnej poisťovne; navyše matka musí po narodení dieťaťa oznámiť aj jeho rodné číslo

Kedy sa vypláca: Ak je žena tehotná alebo sa stará o narodené dieťa.

Ako dlho: Obdobie poberania materského je u rodičov dieťaťa odlišné. Matke sa materské vypláca spravidla šesť týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode, spolu teda 34 týždňov pri jednom dieťati. Pri dvojčatách, trojčatách je to spolu 43 týždňov. Osamelá matka má nárok na materské 37 týždňov, otec 28 týždňov, najdlhšie do tretieho roku veku dieťaťa.

Koľko peňazí: Maximálne materské je tento rok vo výške 1 498,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 548,70 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Ošetrovné

je nemocenská dávka, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, manželky, rodiča alebo rodiča manžela (manželky) alebo zo zákona stanoveného dôvodu starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku. Ak poistenec žiada o túto dávku, pretože mu vznikla potreba ošetrovania chorého člena rodiny alebo potreba starostlivosti o zdravé dieťa do 10 rokov veku, musí okrem iného splniť podmienku osobnej a celodennej potreby ošetrovania alebo osobnej a celodennej potreby starostlivosti o dieťa. Bez splnenia tejto podmienky mu nárok na ošetrovné nevznikne

Kto má nárok: Zamestnanec (vrátane dohodára), povinne nemocensky poistená živnostníčka či živnostník, prípadne iná samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba či osoba v ochrannej lehote. Je však potrebné predložiť žiadosť potvrdenú lekárom, ktorý musí uznať potrebu ošetrovania alebo starostlivosti.

Aká je výška dávky: 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ošetrovné sa v tom istom prípade poskytuje maximálne 10 dní a maximálne v sume 366,40 eura za 10 dní.

Vyrovnávacia dávka

sa poskytuje zamestnankyni, ak je z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, pretože prácu, ktorú predtým robila, nemôžu robiť tehotné ženy alebo podľa lekárskeho posudku je ohrozené jej tehotenstvo, a pri práci, na ktorú bola preradená, dosahuje nižší príjem. Nárok si treba uplatniť na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne predložením žiadosti potvrdenej lekárom a zamestnávateľom, pričom podmienkou nároku je preradenie na inú prácu počas tehotenstva alebo materstva, trvanie nemocenského poistenia, príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ.

Výška vyrovnávacej dávky sa určuje z mesačného vymeriavacieho základu (MVZ), teda 55 % z rozdielu medzi MVZ, ktorým je 30,4167-násobok denného vymeriavacieho základu, a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie po preradení na inú prácu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ošetrovné #materská dávka #poistenec štátu #poistenci štátu #vyrovnávacia dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy