Dobrovoľne poistená osoba môže využiť viacero balíkov

Existuje päť balíčkov pre dobrovoľne poistené osoby. Nie každá ich ale môže využiť všetky. Aké sú pravidlá pri dobrovoľnom poistení?

05.03.2020 10:07
živnostník, pásy trávy, práca Foto:
Byť len samostatne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti môže len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená.
debata

1. Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

2. Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie

3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie

4. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
Byť len samostatne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti môže len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená. A to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného a starostlivosti o dieťa a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

5. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Túto kombináciu môže využiť tiež len živnostník, ktorý je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistený (a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok) a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Niektoré osoby nemôžu využiť určité balíky dobrovoľného poistenia:

 • Balíky č. 1 a 2 – nemôže ich využiť osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO.
 • Balík číslo 3 – nemôže ho využiť osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom.
 • Balíky číslo 1, 2, 4 a 5 – nemôže ich využiť osoba s priznaným starobným, predčasným, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 % a poberateľ akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Platenie poistného na dobrovoľné poistenie

 • Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.
 • Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 072020). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.
 • Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):
  • na nemocenské poistenie – 4,4 %
  • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 5 % príslušnej DSS)
  • na invalidné poistenie – 6 %
  • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
  • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

Príklad: Pani Erika si pri prihlasovaní na komplexný balík dobrovoľného poistenia v roku 2020 určila vymeriavací základ 600 eur (Od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je minimálny vymeriavací základ 506,50 eura a maximálny vymeriavací základ 7 091,00 eura).

Z tohto vymeriavacieho základu si vypočíta 4,40 % na nemocenské poistenie (26,40 eura), 18 % na starobné poistenie (108 eur), 6 % na invalidné poistenie (36 eur), 4,75 % do rezervného fondu solidarity (28,50 eura) a 2 % na poistenie v nezamestnanosti (12 eur).

To znamená, že táto dobrovoľne poistená osoba bude povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie v sume 210,90 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dobrovoľné poistenie #dobrovoľne poistená osoba