Zdravotne znevýhodnení ľudia: Príspevky dostáva viac ako 200-tisíc

Viac ako 157-tisíc peňažných príspevkov na kompenzáciu a takmer 60-tisíc príspevkov na opatrovanie vyplácajú zdravotne postihnutým ľuďom úrady práce každý mesiac.

12.03.2020 08:00
manželia, seniori, záhrada, oberanie, láska Foto:
Aby hendikepovaný človek mohol dostávať niektorý z príspevkov na kompenzáciu, musí byť uznaný za ťažko zdravotne postihnutú osobu a musí mať preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
debata (2)

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré človek má z dôvodu svojho hendikepu v porovnaní s človekom bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopný z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sám prekonať.

O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je potrebné požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. „Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého je, že jeho hendikep má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ konštatovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aby hendikepovaný človek mohol dostávať niektorý z príspevkov na kompenzáciu, musí byť uznaný za ťažko zdravotne postihnutú osobu a musí mať preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiadosť oň treba podať na oddelení posudkových činností úradu práce. Rozhodujúce je pritom stanovisko posudkového lekára, ktorý stanovuje percentuálnu mieru funkčnej poruchy. Pri jeho vypracovaní vychádza najmä z lekárskeho nálezu, ktorý spravidla nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Pokiaľ je lekársky nález jednoznačný, nie je na vypracovanie posudku potrebná prítomnosť posudzovanej osoby. Posudkový lekár je však povinný pozvať žiadateľa na posúdenie jeho zdravotného stavu v prípade, ak o to táto osoba písomne požiada. Ak posudkový lekár určí mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, žiadateľ má nárok na vydanie preukazu fyzickej osoby s ŤZP. A ako vlastník preukazu má potom, okrem iného, možnosť požiadať aj o niektorý z príspevkov na kompenzáciu.

Tie sa vyplácajú jednorazovo alebo opakovane. Príspevkov je trinásť a každý má iný účel a iné podmienky. Najčastejšie vyplácané sú príspevok na zvýšené výdavky na hygienu (83 397), príspevok na prevádzku osobného auta, ktorý dostáva 68 804 ľudí či príspevok na diétne stravovanie, ktorý úrad práce vypláca každý mesiac viac ako 50 tisíc zdravotne znevýhodneným ľu­ďom.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím #príspevky na kompenzáciu #zdravotne postihnutí ľudia