Čo by ste mali vedieť o príspevku na opatrovanie

, 16.03.2020 08:00
senior, chodítko, pomoc, opatrovanie
Poberateľ príspevku na opatrovanie sa poistencom štátu stáva bez prihlasovania. Autor:

Kto môže byť poistencom štátu? Ako sa ním stane? Je možné poberať tento príspevok a zároveň pracovať?

Kto môže byť poistencom štátu

Osoba, ktorá poberá opatrovateľský príspevok, a fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu človeku s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne, je dôchodkovo poistená, ak: má trvalý pobyt na Slovensku, nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, nemá priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a ak osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej s osobou s ŤZP, ktorá nemá nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, vykonávať osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie.

Fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok (platí od 1. apríla 2020). Fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok, je dôchodkovo poistená, ak: má trvalý pobyt na Slovensku, nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok, fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, nemá priznaný invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek.

Poberateľ príspevku na opatrovanie sa poistencom štátu stáva bez prihlasovania

Počíta sa do odpracovaných rokov na účely dôchodku obdobie poberania opatrovateľského príspevku za opatrovanie rodiča, keď je jeho poberateľ súčasne uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce? Ak áno, musí sa ísť zaregistrovať do Sociálnej poisťovne?

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená (napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba), nebol jej priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek.

Podľa súčasne platných právnych predpisov fyzická osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky, je v Sociálnej poisťovni evidovaná ako poistenec štátu automatiky (bez povinnosti podať prihlášku), na základe údajov, ktoré Sociálnej poisťovni poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Skutočnosť, či je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nemá na uvedené vplyv.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Máte problém?

Môžem poberať príspevok na opatrovanie a pracovať?

Som poberateľom opatrovateľského príspevku a som zároveň prihlásený v Sociálnej poisťovni ako poistenec štátu na dôchodkové poistenie. Ak by som začal pracovať, viem, že určitú sumu môžem zarobiť, vyradia ma v Sociálnej poisťovni ako poistenca štátu na dôchodkové poistenie?

Vladimír Horný

Poistencom štátu na účely dôchodkového poistenia z dôvodu poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie môžete byť len za predpokladu, že nie ste povinne dôchodkovo poistený, napr. ako zamestnanec, nebol vám priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a nedovŕšili ste dôchodkový vek. Ak spĺňate uvedené podmienky, Sociálna poisťovňa vás eviduje ako poistenca štátu. Ak sa zamestnáte, teda budete dôchodkovo poistený ako zamestnanec (bez ohľadu na výšku príjmu dosiahnutého zo zárobkovej činnosti), tak už nebudete môcť byť naďalej aj poistencom štátu. V tomto prípade vás Sociálna poisťovňa prestane evidovať ako poistenca štátu automaticky, keď vás zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni prihlási ako zamestnanca.

Odpovedal: Peter Višváder, riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálnej poisťovne

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#príspevok na opatrovanie #poistenec štátu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku