Kedy môžu penzisti požiadať o vrátenie dane

Ak chcete získať späť zaplatené dane, musíte podať daňové priznanie. Ktoré príjmy sú zdanené a ktoré, naopak, nie? Kedy netreba uviesť výšku dôchodku?

, 24.03.2020 06:00
figúrky, dôchodcovia, manželia, kalkulačka,... Foto:
O vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania.
debata
  • Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane. V roku 2019 tak penzisti mohli celkovo zarobiť bez daní maximálne 1 968,68 eura. O tom, či vám štát vráti dane, ktoré vám zamestnávateľ strhol z platu, rozhoduje celkový hrubý príjem ešte pred odpočítaním odvodov. Treba zrátať príjmy od všetkých zamestnávateľov, prípadne ďalšie príjmy ako z prenájmu či zo živnosti. Ak výsledná suma nie je vyššia ako 1 968,68 eura, máte nárok na vrátenie daní.
  • Kto chce získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie. Ľudia, ktorí majú len príjem zo zamestnania, podávajú daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie budete potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. Toto potvrdenie vám každý zamestnávateľ musí vystaviť.
  • Ak chcete získať naspäť dane, nestačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Zúčtovanie vám síce môže zamestnávateľ urobiť, ale v takom prípade vám daňový úrad nevráti žiadne dane. Preto je lepšie, ak sami podáte daňové priznanie. V prípade, že niekto už požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, môže napriek tomu sám podať daňové priznanie. Daňový úrad bude v takom prípade prihliadať na daňové priznanie a nie na ročné zúčtovanie.
  • V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku však musia uviesť len tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.
  • O vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania. Penzista si vyberie, či chce peniaze poslať poštou alebo prevodom na účet. Ak niekto nevyplní žiadosť o vrátenie preplatku, bude musieť poslať samostatnú žiadosť, inak mu ho daňový úrad nevráti. Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Použitie typu daňového priznania

Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Ktoré príjmy sa nezdaňujú

Dani nepodliehajú všetky dôchodkové dávky: starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský a výsluhový dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vrátenie daní #daňové priznania
Flowers