Koronavírus: Pozor na falošné pokuty od daniarov

Finančná správa upozorňuje na podvodníkov rozosielajúcich falošné e-maily o daňovej kontrole

19.03.2020 14:20
žena, dane, kalkulačka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Finančná správa upozorňuje na pokusy podvodníkov využiť súčasnú pandemickú situáciu na zavádzanie občanov. Napríklad v Banskej Bystrici a okolí sa neznáma osoba vydáva za riaditeľku banskobystrického daňového úradu a vybraným podnikateľom zasiela informácie o začatí daňovej kontroly. Finančná správa upozorňuje svojich klientov, aby sa nenechali takýmto konaním nachytať a akékoľvek podozrivé konanie si overili priamo na finančnej správe.

„Finančná správa sa v súčasnej situácii snaží obmedziť zasielanie akýchkoľvek poštových zásielok a kontaktovať svojich klientov najmä elektronicky a telefonicky. Túto skutočnosť z neznámych príčin využil podvodník, ktorý sa vydával za riaditeľku banskobystrického daňového úradu,“ informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová. Podnikateľovi podvodník zaslal vymyslený e-mail, v ktorom mu oznamoval začatie daňovej kontroly. E-mail však nebol odoslaný z adries, ktoré využíva finančná správa. „Už to je neklamný znak toho, že išlo o podvodný e-mail. Akýkoľvek oficiálny e-mail z finančnej správy doručí finančná správa z oficiálnych e-mailových adries,“ dodala Skokanová.

Len nevyhnutné kontroly

Finančná správa zároveň ubezpečuje, že v týchto dňoch utlmila výkon plánovaných daňových kontrol len na nevyhnutné prípady. Ani v tomto čase však daňové úrady neposielajú oznámenia o výkone daňových kontrol prostredníctvom e-mailu. Oznámenie o daňovej kontrole sa vyhotovuje v písomnej forme, pričom tento dokument sa doručuje prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

Predmetný dokument obsahuje okrem povinných náležitostí, ktorými sú deň začatia daňovej kontroly, miesto jej výkonu, kontrolované zdaňovacie obdobie, lehotu na predloženie dokladov a poučenie o následkoch nepredloženia, aj vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky. Predmetný dokument je daňovému subjektu doručovaný do vlastných rúk, teda nie je možné, aby bol v zmysle platnej legislatívy zaslaný e-mailom.

Podnet od občanov

Finančná správa vyzýva takýchto podvodníkov, aby nezneužívali meno finančnej správy a jej predstaviteľov a aby neuvádzali subjekty do omylu. Zároveň žiada svojich klientov, aby v prípade, že dôjde k podobnej situácii, kontaktovali finančnú správu. Finančná správa totiž môže na takéto konanie upozorniť aj orgány činné v trestnom konaní.

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #koronavírus #Covid-19