Koronavírus: Ako ovplyvní možnosť poukázať 2 % z dane

Ak daňovník nezaplatí daň do konca marca alebo nepožiada v tejto lehote o odklad daňového priznania, nebude môcť poukázať dve percentá z dane neziskovému sektoru.

23.03.2020 11:30
Dane, papiere, zmluvy Foto:
Iustračné foto.
debata

Iniciatíva Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis vypracovala právne stanovisko týkajúce sa poukázania dvoch percent z dane v súvislosti s opatreniami vlády pre nový koronavírus. Upozorňuje na to, že ak daňovník nezaplatí daň do konca marca alebo nepožiada v tejto lehote o odklad daňového priznania, nebude môcť poukázať dve percentá z dane neziskovému sektoru. Podľa nariadenia vlády síce môže podať a uhradiť daň do 30. júna tohto roka bez sankcie, v tomto termíne však už nemôže nakladať s podielom dane.

Odpustenie sankcií

Ohlásené opatrenia vlády v súčasnosti upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky na poukázanie podielu dane, zostáva naďalej v platnosti nezmenené. „Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona,“ uvádza právna analýza, ktorú vypracovala Eva Braxatorisová z iniciatívy Advokáti Pro Bono. Je preto potrebné, aby daňovníci, ktorí plánujú poukázať dve percentá z dane neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, podali daňové priznanie do konca marca alebo požiadať v tejto lehote o odklad.

Koniec mája

Daňovníci, ktorí nie sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky, sú výnimkou v tom zmysle, že o odklad môžu požiadať do konca mája. Pre opatrnosť advokáti odporúčajú, aby rovnako zaplatili daň, respektíve požiadali o odklad v riadnej lehote, teda do 31. marca 2020.

Nová vláda cez víkend ohlásila prijatie opatrení, ktoré by umožnili posunutie termínu na poukázanie dvoch percent z dane, nie je však jasné, kedy sa tak podarí. „Preto vyzývame daňovníkov, aby si buď podali daňové priznanie v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad do júna a sledovali vývoj situácie,“ uviedli advokáti.

Sociálnymi sieťami sa totiž šíria informácie, že daň môžu asignovať fyzické a právnické osoby v lehote do 30. júna 2020 na základe opatrení vlády súvisiacich s novým koronavírusom. Tento výklad však nie je podľa advokátov správny a lehota na podanie daňového priznania sa neodložila. Podľa nich je naďalej potrebné, aby sa o odklad žiadalo písomne v lehote na podanie daňového priznania, respektíve elektronicky.

Nariadenie vlády upravuje výlučne odpustenie sankcie za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Daňový nedoplatok zaniká k 1. januáru 2021 pod podmienkou, že daňové priznanie a daň je zaplatená v lehote do 30. júna 2020. Vláda podľa advokátov nemá oprávnenie nariadením meniť zákon a lehotu na podanie daňových priznaní.

Podiely daní

Ustanovenie zákona, ktoré upravuje podmienky na poukázanie podielu dane, zostáva naďalej v platnosti bez zmeny. Fyzická či právnická osoba môže vyhlásiť poukázanie dane výlučne v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, respektíve do 30. apríla pri zamestnancovi, ktorému robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ.

Podmienkou vyplatenia podielu dane je aj okolnosť, že daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani. „Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona,“ tvrdia advokáti. Je preto potrebné, aby si daňovníci, ktorí si svoju povinnosť podať a zaplatiť daň nevedia zabezpečiť v lehote do konca marca tohto roka, požiadali v tejto lehote o odklad.

Odporúčanie advokátov

Finančná správa zverejnila ešte pred prijatím nariadenia vlády informáciu o tom, že o odklad podania daňového priznania môžu požiadať osoby, ktoré nie sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, do konca mája. Z dôvodu opatrnosti však advokáti odporúčajú, aby si všetci svoju povinnosť splnili v zmysle platných právnych predpisov v lehote do konca marca tohto roka. Podmienky na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania upravuje zákon tak, že sa vyžaduje písomné oznámenie na osobitnom tlačive. Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť maximálne o tri mesiace. „Vzhľadom na závažnosť dôsledkov pre celý sektor nie je vhodné odporúčať podporovateľom, aby sa spoľahli, že finančná správa bude pristupovať k poukazovaniu podielu dane nad rozsah povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona,“ upozornili advokáti.

debata chyba
Viac na túto tému: #2% dane #koronavírus #Covid-19