Dane stačí zaplatiť po pandémii

Lehota na podanie daňových priznaní sa pre daňovníkov posúva až na obdobie po skončení pandémie koronavírusu.

20.04.2020 00:10
pár, zmluva, papiere, notebook Foto:
Zákon posúva aj ďalšie lehoty, ktoré s posúvaním daňového priznania súvisia.
debata

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, nazývaný aj lex korona, zavádza viacero opatrení. Lex korona je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá. Ide o návrhy, ktoré by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom či malým a stredným firmám zvládnuť náročné ekonomické obdobie spôsobené koronavírusom.

V daňovej oblasti zavádza Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR nielen posuny termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní za zamestnancov, účtovných závierok, ale posun termínov bude aj v prípade výročných správ. Opatrenia zároveň prinášajú zastavenie daňových exekúcií a niektorých daňových kontrol, ktoré robí Finančná správa. Zákon zavádza aj odklad lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Zabezpečuje tiež to, aby neziskové organizácie neprišli o darované 2 %, resp. 3 % z dane z príjmu.

Čo sa týka dane z príjmu, odloženie daňových priznaní a platenie daní z príjmov za minulý rok sa uplatňuje do termínu, kým sa neskončí pandémia nového koronavírusu. Zákon umožňuje posun termínu podania daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Znamená to, že ak napríklad vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania sa končí 31. augusta 2020 a v tejto lehote je daň aj splatná, uvádza sa v schválenom návrhu zákona. V rovnakej lehote musí daňovník daň z príjmov aj zaplatiť. Týmto sa zároveň ruší termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30. júna tohto roka bez sankcií.

Uvedené skutočnosti platia aj pre daňovníkov, ktorí požiadali o odklad daňového priznania. Ak daňovník stihol podať správcovi dane oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, teda požiadal o odklad daňového priznania a predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, daňové priznanie podá v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončilo obdobie pandémie.

Zákon posúva aj ďalšie lehoty, ktoré s posúvaním daňového priznania súvisia, napríklad lehotu na predkladanie vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a podobne.

Zákon okrem iného odpúšťa napríklad aj zmeškanie lehoty za niektoré úkony. Ale pozor, netýka sa to podania daňového priznania a zaplatenia dane. Zmeškaný úkon však musia daňovníci dodatočne vykonať najneskôr mesiac po skončení pandémie. Zákon zohľadňuje aj možné zmeny v poštovom doručovaní písomností, umožňuje s Finančnou správou komunikovať aj prostredníctvom e-mailu. Ministerstvo financií upravilo aj termín vrátenia preplatku dane. Daňovníci, ktorí podali daňové priznanie tento rok do konca marca a jeho výsledkom bol preplatok z dane z prímu za rok 2019, nebudú musieť na svoje peniaze čakať až do skončenia pandémie. Finančná správa im bude preplatky vracať rovnako ako po minulé roky. Dostanú ich priebežne, najneskôr do 10. mája.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #pandémia #odloženie daní #koronavírus