Ktorým SZČO a firmám pomôže štát. Ako požiadať o príspevok?

Patríte do skupiny osôb, ktoré museli uzavrieť prevádzky alebo im klesli tržby v súvislosti s koronavírusom? Ako požiadať o štátnu pomoc? Kedy na ňu máte nárok? Príspevok v akej výške dostanete?

23.04.2020 08:00
žena, práca, notebook, úsmev Foto:
Príspevok od štátu dostanú zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí v čase vyhlásenia hrozby šírenia koronavírusu uzatvorili svoje prevádzky.
debata

Ministerstvo práce a sociálnych vecí začalo od pondelka 6. apríla prijímať žiadosti o pomoc pre zamestnávateľov, ktorí museli pre hrozbu šírenia koronavírusu po rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva povinne zatvoriť svoje prevádzky.

Táto pomoc zahŕňa preplatenie 80 % hrubej mzdy zamestnanca s maximálnou výškou príspevku v sume 1 100 eur. V stredu 8. apríla začal rezort prijímať žiadosti aj od zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorým klesli tržby minimálne o 20 percent. V marci stačí, ak ste zaznamenali pokles o 10 percent, pomoc od štátu bude za marec v polovičných sumách.

O pomoc môžu dotknuté osoby žiadať cez dve webové stránky www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk, oba weby majú ten istý obsah. Potrebné informácie poskytuje aj na tento účel zriadené call centrum.

"Vyplnené žiadosti a výkazy, prosím, posielajte nepodpísané, neskenujte ich, nedávajte tam nejaký skenovací podpis, " požiadal v tejto súvislosti minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Video
Ide o peniaze: O štátnej pomoci živnostníkom a SZČO s Máriou Samekovou, členkou prezídia Slovenskej komory daňových poradcov.

Pozor však, žiadosti neprijíma samotný rezort práce. Dokumenty sa posielajú na adresy úradov práce a sociálnych vecí, ktoré sú príslušné podľa prevádzky firmy alebo SZČO. Do 24 hodín od poslania žiadosti a výkazu dostane každý žiadateľ potvrdenie o zaregistrovaní jeho žiadosti. Od včerajška by mali úrady práce a sociálnych vecí posielať žiadateľom dohody buď do elektronickej schránky žiadateľa, alebo poštou. Dohody je potrebné podpísať a poslať naspäť elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom, poštou alebo do podateľne úradov práce.

„Do 24 hodín od doručenia podpísanej žiadosti začnú úrady práce posielať peniaze,“ uviedol minister. Už oddnes by podľa Krajniaka mali odchádzať peniaze prvým žiadateľom a zajtra by ich mohli mať na účte.

Rezort práce spustil prijímanie žiadostí pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci) v piatok 8. apríla 2020 od 16.00.

Pre zamestnávateľov vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom, ktorým poklesli tržby alebo nemôžu zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce, ministerstvo upravilo podmienky pre získanie príspevku na mzdy tak, aby pomohlo širšiemu okruhu zamestnávateľov udržať pracovné miesta. „Do tejto pomoci ideme zahrnúť všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na to, koľko majú zamestnancov. Žiadať teda budú môcť aj tí väčší,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ďalšou dôležitou zmenou pre žiadateľov o príspevky na mzdy zamestnancov a príspevky na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti je, že nemusia mať uhradené odvody na sociálne a zdravotné poistenie a ani povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za mesiac február. „Počúvame pripomienky od ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. Postupne ich prehodnocujeme a zapracúvame do našej pomoci, aby sme pomohli naozaj všetkým, ktorí to potrebujú,“ uviedol Krajniak.

Podľa Krajniaka sa teda poskytovanie príspevku firmám s poklesom tržieb rozšíri na všetkých zamestnávateľov. Štát ich poskytne teda nielen tým, ktorí museli pre koronavírus zavrieť v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. „Do tejto schémy integrujeme všetkých zamestnávateľov bez obmedzenia počtu zamestnancov,“ uviedol Krajniak.

Ako uviedol minister minulý týždeň, štát už vtedy evidoval 36-tisíc žiadostí o príspevok vo výške 80 % hrubej mzdy zamestnancov firiem, ktoré boli na základe karanténnych opatrení povinne zatvorené. Prijímanie žiadostí v tejto súvislosti sa začalo pondelok 6. apríla. V prípade druhého opatrenia, zameraného na kompenzáciu výpadkov firiem a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorým vplyvom koronakrízy výrazne klesli tržby, sa očakáva niekoľkonásobne vyšší počet podaných žiadostí.

Príspevok od štátu dostanú zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí v čase vyhlásenia hrozby šírenia koronavírusu uzatvorili svoje prevádzky. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostane tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 percent. Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa bude 200-tisíc eur mesačne.

Príspevok uhradí 80 % hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté. Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnanca dosiahne 1 100 eur. Zamestnávateľ bude povinný udržať pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Komu je pomoc určená

O pomoc môžu žiadať zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

O pomoc môžu žiadať aj zamestnávatelia a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, a SZČO, ktoré povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

Kto akú pomoc dostane

Opatrenie 1: Zamestnávatelia, ktorí povinne zatvorili prevádzky** Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

Zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkové činnosti a poklesli im tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci), môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca. Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

SZČO, ktoré sú zamestnávateľom a prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci), môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Môžu požiadať aj o príspevok na mzdu zamestnanca podľa opatrenia 1. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Oprávnené obdobie: Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

800 000 eur

Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na celé obdobie realizácie projektu.

Opatrenie 2: SZČO, ktoré nie sú zamestnávateľmi a povinne zatvorili prevádzky alebo obmedzili svoju činnosť a zamestnávatelia a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci)

SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili svoju činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci), môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Oprávnené obdobie: Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Podmienky

Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku

Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí podľa poklesu tržieb.

Pokles tržieb marec 2020
menej ako 10 % 0 eur
10 % až 19,99 % 90 eur
20 % Až 29,99 % 150 eur
30 % Až 39,99 % 210 eur
40 a viac % 270 eur
Pokles tržieb apríl 2020
menej ako 20 % 0 eur
20 % Až 39,99 % 180 eur
40 % Až 59,99 300 eur
60 % Až 79,99 420 eur
80 % a viac 540 eur

Ako určiť pokles tržby

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019).

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.¤j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1. 2. 2020

Ako dlho sa príspevok poskytuje

Príspevok sa poskytuje od 13. marca 2020 , teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Ako požiadať o príspevok

Stačí navštíviť stránku www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk a postupovať podľa uvedených inštrukcií.

Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky a uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte. Pomocou špeciálneho vyhľadávača identifikujte špeciálnu emailovú adresu, na ktorú je potrebné odoslať vyplnenú žiadosť a výkaz. Aby žiadatelia dostali príspevky čo najskôr, celý proces schvaľovania rezort práce zjednodušil. Aj preto na splnenie niektorých podmienok stačí podať žiadosť a výkaz pre priznanie príspevku za príslušný mesiac.

Ak ste nenašli potrebné informácie na webových stránkach www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk, zavolajte na informačnú linku. Operátori sú k dispozícii v pracovných dňoch od 6.00 do 22.00 h na čísle +421 2 2211 5656.

POZOR: Ak bude pri následnej kontrole zistená nepravdivosť údajov uvedených v žiadosti, môže byť táto skutočnosť klasifikovaná ako podvod alebo subvenčný podvod – teda ako trestný čin s trestnoprávnymi dôsledkami. Žiadateľ by bol v takomto prípade zároveň povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako si odložiť sociálne odvody za marec

Minulý týždeň nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie.

Koho sa možnosť odkladu odvodov týka?
zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti

povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti: Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania:
Vláda svojim nariadením ustanovila spôsob, ako sa pre účely odkladu platenia odvodov určí pokles obratu a príjmov z podnikania. Podmienky sú zapracované v elektronickom formulári, ktorý treba vyplniť a obratom elektronicky odoslať do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa považuje súčasne aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.

Poistné, na ktoré sa odklad splatnosti vzťahuje: Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre na poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020).

Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.

Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.

Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Spôsob, akým platiteľ oznámi pokles obratu, resp. príjmu z podnikania: Odoslaním elektronického formulára na stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #pomoc štátu