Podnikatelia aj SZČO môžu žiadať o zvýhodnené úvery

21.04.2020 12:08
peniaze, euro, kalkulačka
Ilustračné foto. Autor:

Pôžičky poskytne Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). Pomoc bude mať formu záruky za úver a úhrady úrokov z úveru.

Od pondelka 27. apríla spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka. Prijímateľmi finančnej pomoci budú malé a stredné podniky (MSP), ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Cieľom je, aby mohli získať dostatočné finančné prostriedky na to, aby prekonali náročné obdobie pandémie. Na získanie bezúročného úveru musia podnikatelia splniť viacero podmienok. Minimálne jeden rok udržať svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch. „Som rád, že sme spolu s bankami nastavili podmienky tak, aby to bola pre podnikateľov reálna pomoc. Hovoríme totiž o bezúročných úveroch, ktoré im dokážu zastabilizovať ťažkú situáciu,“ uviedol v správe pre médiá štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek.

SZRB a Eximbanka upozorňujú, že v prvých fázach budú schvaľovať žiadosti najmä podnikateľom, ktorí najviac doplatili na pandémiu a museli zatvoriť svoje prevádzky. Podnikatelia budú svoju situáciu deklarovať v čestnom vyhlásení. Banky plánujú poskytnúť úvery v celkovej hodnote približne 50 miliónov eur.

Medzi základné podmienky SZRB a Eximbanky platí, že výška úveru nesmie presiahnuť 50 % obratu za rok 2019 a MSP musí vykonávať činnosť minimálne jedno, respektíve dve účtovné obdobia. SZRB bude poskytovať úvery od 10.000 eur do 350.000 eur a Eximbanka od 100.000 eur do 500.000 eur. Doba splatnosti úveru budú tri roky, odklad splácania istiny a úrokov bude na jeden rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov. Výška individuálnej záruky bude predstavovať 80 % zostatku istiny úveru, ročná úroková sadzba úveru budú štyri percentá a bude pevne fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru. Bonifikovať sa bude celá úroková sadzba, bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru.

#úver #pôžička #koronavírus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku