Sociálna poisťovňa vyplatila vyše 90 % dávok za „pandemický“ marec

27.04.2020 18:20
hrdlo, bolesť, prechladnutie, angína, chrípka
Ilustračné foto. Autor:

V týchto dňoch Sociálna poisťovňa uvoľnila výplatu ďalších nemocenských dávok za mesiac marec, ktorý charakterizoval nástup pandémie koronavírusu. Z celkovo odhadovaných viac ako 320 tisíc dávok Sociálna poisťovňa do 30. apríla vyplatí takmer 295 tisíc dávok, čo predstavuje 92 % z celkového odhadovaného počtu.

Ide o dávky poistencov na péenke, dávky za ošetrovanie člena rodiny (OČR) a dávky materské. Tento údaj zahŕňa výplatu bežných (nepandemických dávok), ako aj tzv. pandemických dávok, ktoré sa prelínajú s obdobím od 12. marca 2020.

Zostáva teda vyplatiť zhruba 25 tisíc dávok. Z nich však prevažná väčšina bola do Sociálnej poisťovne doručená nekompletná a pre ich výplatu treba dodatočne došetrovať potrebné údaje.

Problémom je najmä to, že k žiadosti o OČR neboli doručené čestné vyhlásenia o počte dní, počas ktorých žiadateľ dieťa opatroval a ktoré je základnou a zákonnou podmienkou pre vyplatenie dávky. Výnimkou nie sú ani chyby v iných údajoch, predovšetkým v názvoch firiem/zamestná­vateľov, či v osobných údajoch žiadateľov. Sociálna poisťovňa takisto žiada poistencov, aby nedoručovali žiadosti o dávky opakovane, niektoré žiadosti boli doručené až 9-krát, pričom úplne postačuje jedna kompletná žiadosť. Pracovníkov, ktorí potrebujú predovšetkým kompletizovať žiadosti a počítať výšku dávok, zaťažuje aj telefonické alebo mailové overovanie si doručenia žiadostí. Za verifikáciu odoslanej žiadosti Sociálna poisťovňa považuje doklad z mailovej správy o odoslaní, ktorým disponuje žiadateľ/odosi­elateľ.

Tie dávky, ktoré neboli doteraz z uvedených dôvodov spracované, budú postupne dopočítavané a doručované aj mimo hlavných výplatných termínov (teda pred 15. a 27. dňom v mesiaci).

Za marec 2020 ide o rekordnú výplatu počtu dávok, keďže v priemere Sociálna poisťovňa mesačne vypláca asi 190 tisíc nemocenských dávok. Takýto vysoký výkon dosiahla Sociálna poisťovňa napriek tomu, že zhruba 20 % jej pracovníkov je tak ako v iných inštitúciách na dočasnej PN-ke alebo na OČR.

Na rozhodovanie o dávkach má zo zákona Sociálna poisťovňa 60 dní, no vzhľadom na problematickú situáciu poistencov sa snaží vyplatiť ich čo najskôr.

Sociálna poisťovňa ubezpečuje všetkých poistencov, že má k dispozícii dostatok finančných prostriedkov potrebných na výplatu uvedených dávok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #pandémia #nemocenské dávky #koronavírus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku