Invalidita alebo zdravotné postihnutie: Pravidelný príjem či peňažný príspevok?

Máte zníženú schopnosť pracovať alebo funkčnú poruchu? Kedy podať žiadosť v Sociálnej poisťovni a v akom prípade sa obrátiť na úrad práce?

14.05.2020 06:00
žena, smútok Foto:
Invalidita sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
debata

Invalidní ľudia dostávajú penziu, zdravotne postihnutí zas peňažné príspevky. Invaliditu posudzujú lekári v Sociálnej poisťovni, zdravotné postihnutie vybavíte na úrade práce.

Ak človek žiada o invalidný dôchodok, musí mať zníženú schopnosť pracovať. Tú posudzuje lekár Sociálnej poisťovne na základe lekárskych posudkov. Ak si podá žiadosť o príspevok na kompenzáciu či preukaz osoby so zdravotným postihnutím, posudzuje sa jeho funkčná porucha.

Kedy, kto a na ktorú dávku má nárok? Je invalidný občan zároveň aj zdravotne postihnutým? Ak je človek invalidný, môže byť zároveň ťažko zdravotne postihnutý. Ale aj nemusí. A ten, kto dostáva peňažný príspevok na kompenzáciu, nemusí dostávať invalidný dôchodok. Invalidita sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

Aby bol niekto uznaný za invalidného, musí mať mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 percent. V tom prípade dostáva každý mesiac invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Ak je však niekto uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, nedostáva žiadnu pravidelnú dávku.

„Posudzovanie invalidity, teda miery poklesu schopnosti pracovať, ktoré nasleduje po podaní každej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku, je individuálnou a citlivou záležitosťou. Určuje sa podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Ak v nej zdravotné postihnutie, ktoré spôsobilo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca, nie je uvedené, vychádza sa z najviac porovnateľného zdravotného postihnutia,“ približuje posudzovanie invalidity riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

„Odporúčame, aby sa poistenec, ktorý sa po splnení ostatných podmienok zaujíma o invalidný dôchodok, najskôr poradil s ošetrujúcim lekárom. Ten mu po konzultácii s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne na základe zdravotného stavu poradí, či mu môže byť uznaná invalidita,“ dodal Višváder. Podotkol ešte, že ľudia, ktorí chcú v súčasnej krízovej situácii požiadať o dôchodok, musia v prvom kroku vypísať a zaslať Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok. V hlavičke tlačiva treba vybrať a doplniť druh dôchodku, o ktorý žiadajú. Najneskôr do šiestich pracovných dní zamestnanec pobočky žiadateľa kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. skonzultoval prípadné otázky a dohodol s ním ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.

Pokiaľ ide o kompenzáciu zdravotného postihnutia, žiadosť treba smerovať na úrad práce. „Ak splní podmienky na príspevok na kompenzáciu človek, ktorý je invalidný podľa posudku lekára Sociálnej poisťovne, a navyše je podľa komplexného posudku vydaného úradom práce uznaný aj ako ťažko zdravotne postihnutý, môže úrad práce požiadať o niektorý z príspevkov. Na základe jeho písomnej žiadosti potom úrad začne konať,“ vysvetľuje Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Predpokladom toho, že bude človek uznaný za hendikepovaného, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent. „Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ vysvetlila. „Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP sa podáva spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález,“ dodala Lukáčová.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné postihnutie #ŤZP #ZŤP #invalidita #príspevky na kompenzáciu