Životné minimum bude vyššie. A s ním aj viaceré dávky

Sumy životného minima, ale aj mnohé štátne sociálne dávky, ktoré sa od neho odvíjajú, čaká od 1. júla či januára budúceho roku zmena. "Základná dávka pre jednu plnoletú osobu sa zvyšuje o 2,2 percenta z doterajších 210,20 eura mesačne na 214,83,“ informovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia ministerstva práce. "Hranica chudoby“ tak porastie tento rok o 4,63 eura. Životné minimum na druhú dospelú osobu bude vo výške 149,87 eura a na nezaopatrené dieťa v sume 98,08 eura.

15.06.2020 06:00
rodina, mama, deti, čítanie, príroda Foto:
Od júla porastie aj výška náhradného výživného, ktoré za neplatiaceho rodiča hradí štát.
debata (1)

Sumy životného minima budú upravené tak, že tie aktuálne sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie (teda apríl 2020/apríl 2019) 1,022.

Životné minimum sa upraví k 1. júlu tohto roka, ale dávky naň naviazané sa upravia buď k júlu 2020, alebo k januáru 2021 v závislosti od toho, ako úpravu tej-ktorej dávky či príspevku stanovuje príslušná legislatívna norma.

V závislosti od životného minima sa zvyšujú napríklad rodičovské dávky. Suma rodičovského príspevku sa upravuje tým istým koeficientom, ktorým sa zvyšujú sumy životného minima s účinnosťou vždy od 1. januára nasledujúceho roka, teda od 1. januára 2021. K uvedenému dátumu sa tak suma rodičovského príspevku zvýši zo sumy 226,20 eura na 275,90. Tiež od januára sa zvýši aj prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa. Prídavok sa zvýši z 24,95 na 25,50 a príplatok k prídavku zo sumy 11,70 na 11,96 eura.

V januári budúceho roka dostane viac ako 200-tisíc slovenských penzistov, ktorí majú starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho, viac peňazí. Penzisti si prilepšia od 26 do 28 eur mesačne.

Už od júla porastie aj výška náhradného výživného, ktoré za neplatiaceho rodiča hradí štát. Od januára tohto roku vzrástla maximálna suma náhradného výživného od štátu zo 115 na 355 eur. Od júla sa zvýši na 362,90 eura.

Viac dostanú aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré poberajú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu. Ide predovšetkým o príspevok na prepravu, na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie, prevádzku osobného auta, pes so špeciálnym výcvikom). Zvýšenie príspevkov sa pozitívne dotkne viac ako 158-tisíc ľudí.

Od júla sa mal zvyšovať aj príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu, aj keď už nie sú naviazané na životné minimum. Minister práce Milan Krajniak však návrh zákona, podľa ktorého mali zostať ich sumy zachované aj od júla v súčasnej výške, pred časom stiahol z rokovania parlamentu. Či a ako sa budú tieto dve dávky zvyšovať, zatiaľ nie je jasné, pretože podľa informácií z tlačového odboru rezortu práce rokovania ministra práce a ministra financií stále prebiehajú. "Len čo budeme vedieť výsledok, budeme verejnosť informovať,“ uviedol rezort v správe.

Zvýšenie "hranice chudoby“ narobí trochu problém budúcim žiadateľom o predčasný dôchodok. Suma minimálnej penzie sa zvyšuje zo súčasných 252,30 eura na 257,80. Môže sa teda stať, že práve kvôli nesplneniu tejto podmienky im Sociálna poisťovňa predčasnú penziu neprizná.

Deti, ktorých rodič neplatí výživné, budú mať viac peňazí

Pomoc deťom v situáciách, keď jeden z rodičov neplatí výživné a keď je ohrozený ich zdravý vývin, ponúka štát formou náhradného výživného. Vypláca ho príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a poskytuje sa na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa.

Od januára tohto roku vzrástla maximálna suma náhradného výživného od štátu zo 115 na 355 eur. Náhradné výživné je tak dostupnejšie, keďže sa posunula aj maximálna hranica čistého príjmu rodiča, ktorý žiada o náhradné výživné. Po novom je hranica príjmu 1010 eur. Neplatenie výživného je trestným činom už po dvoch mesiacoch jeho neplatenia v období dvoch rokov.

O náhradné výživné môže požiadať rodič dieťaťa, ale aj iná osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti a aj nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Vďaka vyššiemu životnému minimu sa táto dávka od júla zvýši na 362,90 eura.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #dávky od štátu