Zmeny dávok: Dôchodcovia a osoby s ŤZP, toto sa vás týka!

Dávky pre starobných i predčasných dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa zmenia. Komu, kedy a o koľko?Dávky pre starobných i predčasných dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa zmenia. Komu, kedy a o koľko? Aký vplyv to bude mať na exekúcie?

15.06.2020 08:00
seniori, manželia, úsmev, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Vyššie príspevky dostanú aj zdravotne postihnutí

Od sumy životného minima sa odvíja aj výška niektorých opakovaných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sumy príspevkov sú vyjadrené ako násobky životného minima, a preto dochádza k ich úprave vždy s úpravou súm životného minima platného od 1. júla. Ide predovšetkým o peňažný príspevok na prepravu, na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie, prevádzka osobného motorového vozidla, pes so špeciálnym výcvikom).

Príspevok na prepravu porastie o 2,36 eura, na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie v I. skupine o 0,86 eura, II. skupine o 0,43 eura a v III. skupine o 0,26 eura, príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia o 0,43 eura, príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta o 0,77 eura, na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom o 1,03 eura.

Kompenzácia formou príspevkov slúži na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, pričom ide o zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 percent. Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností človeka, ktorá z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Predčasným dôchodcom sa zvýši minimum na penziu

Jednou z podmienok na priznanie predčasného starobného dôchodku je, aby jeho suma ku dňu, od ktorého poistenec, ktorý nie je sporiteľ, požiadal o jeho priznanie, bola vyššia ako je 1,2-násobok sumy platného životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak si sporí na dôchodok v prvom pilieri, a 0,6-násobok, ak aj v druhom pilieri. K tomu musí mať ešte odpracovaných najmenej pätnásť rokov, najviac dva roky do riadnej penzie a minimálny dôchodok dnes vyšší ako 252,30 eura.

Od 1. júla sa však táto suma zvýši na 257,80 eura, keďže sa zvyšuje životné minimum, od ktorého sa výška predčasnej penzie odvíja. Ak teda človek, ktorý bude chcieť požiadať o predčasný dôchodok, dosiahne nižšiu sumu, Sociálna poisťovňa mu žiadosť zamietne práve z dôvodu nedosiahnutia tejto sumy.

Výška životného minima ovplyvňuje nárok poistenca na predčasný starobný dôchodok, je rozhodujúca pre samotný vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. Ak sa bude rozhodovať o nároku naň s dátumom priznania po 30. júni, nárok bude posúdený vzhľadom na novú sumu životného minima. Na samotný výpočet sumy predčasného starobného dôchodku nemá suma životného minima žiaden vplyv.

Vyššie sumy minima zmenia aj exekúcie

Sociálna poisťovňa bude väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 % životného minima.

Do 30. júna je životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 210,20 eura mesačne. Základná výška pre dôchodcu ako povinného bola 100 % životného minima, teda 210,20 eura mesačne a od 1. júla to je 214,83 eura mesačne.

Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % životného minima (do 30. júna to je 102,53 eura mesačne), pričom sa od 1. júla zvýšil na 107,41 eura mesačne. Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa nevykonávajú zrážky z dôchodku.

Po zmene životného minima Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste 2020, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za júl 2020 zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky bude dôchodcu písomne informovať.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #ŤZP #exekúcie dôchodkov #dávky od štátu #zdravotne postihnutí ľudia