Tabuľka: Zvýšenie súm životného minima a jednotlivých dávok

Prehľadná tabuľka so všetkými dávkami a ich novými sumami.

17.06.2020 09:00
peniaze, euro, kalkulačka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Životné minimum

  • suma 210,20 eura mesačne sa upravuje na 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • suma 146,64 eura mesačne sa upravuje na 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • suma 95,96 eura mesačne sa upravuje na 98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené di­eťa.
Výšky dávok a príspevkov v eurách:
Druh peňažného príspevku (PP) od 1. 7. 2020
PP na prepravu 109,61
PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie:  
I. skupina 39,88
II. skupina 19,94
III. skupina 11,97
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 19,94
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta 35,88
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 47,85
Resocializačný príspevok od 1. 7. 2020
Maximálna výška resocializačného príspevku 85,93
Náhradné výživné od 1. 7. 2020
Maximálna výška náhradného výživného 362,90
Príspevky náhradnej starostlivosti od 1. 7. 2020
Jednorazový príspevok pri zverení 542,40
Jednorazový príspevok pri zániku 1 000,50
Opakovaný príspevok dieťaťu  
do 10 rokov veku 196,20
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 225,60
nad 15 rokov veku 245,20
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 191,30
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 136,40
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 78,50
Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa od 1. 1. 2021
Rodičovský príspevok 275,90
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 378,10
Prídavok na dieťa 25,50
Príplatok k prídavku na dieťa 11,96
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 104,76
Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by od 1. 7. 2020
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 139,64
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by 214,83
Pomoc v hmotnej núdzi od 1. 1. 2021
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2  
jednotlivec bez detí 67,80
jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 129,00
jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 188,40
dvojica bez detí 117,80
dvojica s dieťaťom 1 až 4 176,40
dvojica s dieťaťom 5 a viac 237,70
Ochranný príspevok § 11 ods. 2  
pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 69,40
pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,10
pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa 14,90
Aktivačný príspevok § 12  
príjem zo závislej činnosti 138,70
uchádzač o zamestnanie 69,40
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 19,00
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2  
jedna osoba 58,50
dve a viac osôb 93,40
Predčasný starobný dôchodok od 1. 7. 2020
  257,80
Minimálny dôchodok
Obdobie DP v rokoch Mesačná suma MIDO v roku 2020 Mesačná suma MIDO v roku 2021 rozdiel 2021 – 2020
30 334,30 360,40 26,10
31 338,50 364,70 26,20
32 342,70 369,00 26,30
33 347,00 373,30 26,30
34 351,20 377,60 26,40
35 355,40 381,90 26,50
36 359,60 386,20 26,60
37 363,80 390,50 26,70
38 368,00 394,80 26,80
39 372,20 399,10 26,90
40 378,50 405,50 27,00
41 384,80 412,00 27,20
42 391,10 418,40 27,30
43 397,40 424,90 27,50
44 403,70 431,30 27,60
45 410,00 437,70 27,70

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #minimálny dôchodok #tabuľka #dávky od štátu