O koľko sa zvýšia sumy dávok a koľko to bude stáť

Zákon č. 601/2003 o životnom minime sám osebe nezakladá nárok na žiadnu dávku. Predstavuje základný právny predpis, podľa ktorého sa postupuje pri aplikácii iných zákonov, ktoré zakladajú buď nárok na určitú dávku, prípadne na zľavu z určitého plnenia.

18.06.2020 08:00
rodina, rodičia, deti Foto:
V roku 2021 bude pozitívne ovplyvnených priemerne mesačne cca 63 835 príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, resp. domácností v hmotnej núdzi.
debata (1)

Pri prídavku na dieťa pôjde o zvýšenie v roku 2021 o 0,55 eura, pri príplatku k prídavku na dieťa o 0,26 eura a pri jednorazovom zvýšení prídavku na dieťa o 2,26 eura

Pri rodičovskom príspevku pôjde o zvýšenie v roku 2021 o 5,9 eura a o 8,10 eura

Pri príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti pôjde o ich zvýšenie v roku 2020, a to pri jednorazovom príspevku dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti o 11,70 eura, pri jednorazovom príspevku dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti o 21,70 eura, pri opakovanom príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti na dieťa vo veku do 10 rokov o 4,20 eura, na dieťa vo veku od 10 do 15 rokov o 4,80 eura, na dieťa vo veku nad 15 rokov o 5,30 eura, pri opakovanom príspevku náhradnému rodičovi o 4,10 eura, pri zvýšení opakovaného príspevku náhradnému rodičovi o 3,00 eura a pri osobitnom opakovanom príspevku náhradnému rodičovi o 1,70 eura

Maximálna suma náhradného výživného na dieťa sa v roku 2020 zvyšuje o 7,85 eura

V roku 2021 sa zvýši aj pomoc v hmotnej núdzi v dôsledku zvýšenia súm dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie, a to takto: dávka v hmotnej núdzi sa zvýši u jednotlivca bez detí o 1,50 eura mesačne, u jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 2,80 eura mesačne, u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 4,10 eura mesačne, u dvojice bez detí o 2,50 eura mesačne, u dvojice s jedným až štyrmi deťmi o 3,80 eura mesačne a u dvojice s viac ako štyrmi deťmi o 5,10 eura mesačne.

Ochranný príspevok sa zvyšuje o 1,70 eura mesačne v prípade, ak ide o člena domácnosti, ktorý dosiahol vek na starobný, predčasný dôchodok, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, o 0,80 eura mesačne v prípade, že ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav a člena domácnosti, ktorým je tehotná žena a o 0,30 eura mesačne v prípade, že ide o člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič dieťaťa do jedného roku veku dieťaťa.

Aktivačný príspevok sa zvyšuje o 3,00 eura mesačne v prípade ak aspoň jeden člen domácnosti je zamestnaný, 1,50 eura mesačne v prípade, že ide o člena domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, poberateľom rodičovského príspevku a študuje na strednej alebo vysokej škole príspevok na nezaopatrené dieťa sa zvýši o 0,40 eura mesačne, príspevok na bývanie sa zvýši o 1,30 eura, ak domácnosť tvorí iba jedna osoba a o 2,00 eurá ak spolu bývajú dve alebo viac osôb.

Ľudia, ktorí poberajú resocializačný príspevok, dostanú viac o 1,85 eura

Viac dostanú aj uchádzači o zamestnanie, ktorí dostávajú príspevok na vykonávanie absolventskej praxe o 3,01 eura mesačne a uchádzači o zamestnanie, ktorí majú príspevokna aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby o 4,63 eura mesačne

Negatívny vplyv bude mať vyššie životné minimum na budúcich predčasných penzistov. Podmienka nároku na predčasný starobný dôchodok je 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo bude od 1. júla znamenať zmenu z pôvodných 252,30 eura na 257,80 eura

Pri jednotlivých peňažných príspevkoch na kompenzáciu: príspevok na prepravu vzrastie o 2,36 eura, na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie I. skupina o 0,86 eura, II. skupina o 0,43 eura, III. skupina o 0,26 eura, pri zvýšených výdavkoch súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia o 0,43 eura, zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta o 0,77 eura, a pri zvýšených výdavkoch súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom o 1,03 eura

Zvýšenie životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu má pozitívny vplyv na poberateľov minimálneho dôchodku. Priemerné zvýšenie minimálneho dôchodku sa odhaduje na úrovni 1,7 %.

Ako to bude v roku 2021?

  • V roku 2021 bude pozitívne ovplyvnených priemerne mesačne cca 661 197 rodín, čo je cca 1 104 200 detí priemerne mesačne.
  • Odhaduje sa, že v roku 2021 bude ovplyvnených priemerne mesačne cca 142 710 pobera­teľov rodičovského príspevku (domácností).
  • V roku 2021 bude pozitívne ovplyvnených priemerne mesačne cca 63 835 príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, resp. domácností v hmotnej núdzi.
  • V roku 2020 by malo 158 540 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím poberať opakované peňažné príspevky.
  • V roku 2021 sa odhaduje počet dotknutých osôb v súvislosti so zvýšením minimálneho dôchodku na úrovni približne 200-tisíc osôb.
Zdroj: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny #dávky od štátu