13. dôchodky: Koľko peňazí dostanete?

Trináste dôchodky, ktoré mali nahradiť doteraz vyplácané vianočné príspevky, opäť menia pravidlá. Vo februári síce bývalá koalícia schválila zákon o trinástych dôchodkoch, nový minister práce však predložil do pripomienkového konania nový návrh.

19.07.2020 23:00
debata (72)

Dôchodcovia dostanú viac ako dvojnásobok toho, na čo boli zvyknutí, povedal minister práce Milan Krajniak. Kým vlani sa vianočný príspevok vyplácal maximálne v sume dvesto eur v prípade, že dôchodca mal penziu na úrovni životného minima, teda 210 eur, tento rok bude maximálna suma trinásteho dôchodku 300 eur.

Vzorec na výpočet 13. dôchodku

TD = max {300 – 0,36 * (D – ŽM); 50}

Príklad: Dôchodok = 500 eur, životné minimum = 214,83 eura

Trinásty dôchodok = 300 – 0,36 x (500 – 214,83) = 300 –102,6612 = 197,34 eura

TD je suma 13. dôchodku, D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov, ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Zmena je aj v tom, že ho na rozdiel od vianočného príspevku dostanú všetci penzisti. Minimálna suma „bonusovej“ penzie bude totiž 50 eur. „Tento rok dostanú trinásty dôchodok všetci penzisti, ruší sa maximálna hranica určená ako 65 % priemernej mzdy v hospodárstve z predchádzajúceho kalendárneho roka. Trinásty dôchodok bude vyplatený všetkým dôchodcom,“ priblížila Veronika Husárová z tlačového odboru rezortu práce.

„Zákon o 13. dôchodku je pripravený takým spôsobom, že dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, na čo boli kedykoľvek zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať,“ vyhlásil minister Krajniak. Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.

Ministerstvo práce však pripravilo zmeny. „Vynaložíme na 13. dôchodok o 154,9 milióna eur navyše, ale nebudeme ho vyplácať každému rovnako. Najviac chceme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,“ vysvetlil minister.

Porovnanie súm vianočného príspevku v roku 2019 a 13. dôchodku v roku 2020
Dôchodok (v eurách) vianočný príspevok v 2019 (v eurách) 13. dôchodok v roku 2020 (v eurách) rozdiel (v eurách)
do 214,82 200 300 100
300 169,34 269,34 100
400 133,34 233,34 100
500 71,86 197,34 125,48
600 35,86 161,34 125,48
700 10 125,34 115,34
800 0 89,34 89,34
900 0 53,34 53,34
950 0 50 50
Zdroj: MPSVR SR

Nárok na 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku budú mať spravidla v novembri všetci poberatelia dôchodku v závislosti od sumy poberanej penzie alebo penzií. Maximálna suma 13. dôchodku je navrhnutá v sume 300 eur pre poberateľov dôchodkov v celkovej sume nižšej, ako je suma životného minima, teda v sume nižšej ako 214,83 eura. „So stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm penzií sa výška 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy, pričom sa navrhuje garantovať minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške 50 eur,“ informovala Husárová. Ako dodala, najnižšia suma trinásteho dôchodku sa bude uplatňovať od úrovne dôchodku 909,30 eura.

Navrhuje sa, aby sa v prípade súbehu dvoch alebo viacerých dôchodkov vyplácal len jeden 13. dôchodok.

Vládna koalícia predstavila minulý týždeň balíček opatrení na pomoc ľuďom v objeme 500 miliónov eur, ktorým chce pomôcť seniorom, rodinám aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Z tohto balíčka pôjde na 13. dôchodky 307 miliónov, čo je o 154,9 miliónov viac, ako išlo na vianočný príspevok v minulom roku. „Zákon je pripravený tak, aby sme aj v tejto neľahkej situácii dali poberateľom dôchodkov viac, ako dostali kedykoľvek predtým. Nastavili sme to tak, aby tí s najmenšími dôchodkami dostali najviac,“ dodala Veronika Husárová.

Aká bude suma bonusovej penzie

  1. 300 eur, ak úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  2. určí sa podľa vzorca, ak úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, potom suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur.

Na určenie sumy 13. dôchodku sa do úhrnu súm dôchodkov započítava aj

  1. dôchodok vyplácaný z cudziny,
  2. dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia,
  3. vyrovnávací príplatok.
72 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #peniaze #minister #trináste dôchodky