Dlh v Sociálnej poisťovni nepodceňujte. Ako si ho preveriť?

, 17.09.2020 06:00
žena, práca, kancelária, papiere
Je v záujme dlžníka informovať sa o svojom dlhu, keďže s každým dňom neuhradenia poistného riadne a včas narastá aj sankcia – penále za oneskorené alebo nesprávne nižšie platby. Autor:

Ako si môže zamestnanec, pracujúci dôchodca alebo živnostník preveriť, či nemá dlhy v Sociálnej poisťovni? Čo vám hrozí, ak neplatíte poistné alebo za vás zamestnávateľ poistné neodvádza?

Odvody do Sociálne poisťovne musia platiť zamestnanci aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Rozdielna je však situácia v prípade, ak ste SZČO alebo zamestnanec a vzniká vám dlh na poistnom. Zamestnanci často riešia, či za nich zamestnávateľ povinné odvody platí a či v prípade, ak tak nerobí, im pri vzniknutom dlhu nezanikne nárok na rôzne dávky. Podľa Sociálnej poisťovne platí, že zamestnancovi žiadny dlh voči Sociálnej poisťovni vzniknúť nemôže. Každý zamestnávateľ má povinnosť odvádzať za zamestnanca poistné.

V prípade, ak zamestnávateľ neplní odvodové povinnosti a stane sa dlžníkom, nedoplatok na sociálnom poistení nevzniká zamestnancovi, ale jeho zamestnávateľovi. Ak ste zamestnanec, nemusíte sa teda obávať, že by ste že nedostali dávky alebo že by sa vám zárobok nezapočítal do dôchodku. „Ak zamestnávateľ predtým riadne zamestnanca prihlásil do Sociálnej poisťovne, zamestnanec sa nemusí obávať, neohrozí to ani jeho budúce nároky na dávky zo sociálneho poistenia (nemocenské, v nezamestnanosti, dôchodkové, garančné), a teda dlhy zamestnávateľa sa ho negatívne nedotknú,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Ak sa vám však stane, že ako zamestnanec dostanete oznámenie, že máte dlh voči Sociálnej poisťovni, nemôže tento dlh v žiadnom prípade pochádzať z obdobia, keď ste boli zamestnaný ako zamestnanec. Dlh mohol vzniknúť iba vtedy, keď ste boli samostatne zárobkovo činnou osobou alebo v čase, keď ste boli dobrovoľne poistený. O pôvode dlhu je najlepšie informovať sa v pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak si chce skontrolovať, či vás zamestnávateľ prihlásil, alebo odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, môže sa o tom informovať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste registrácie zamestnávateľa. Zistiť môžete aj to, aké vymeriavacie základy, teda hrubý príjem, zamestnávateľ nahlásil. Ak zamestnávateľ nahlási Sociálnej poisťovni nižší vymeriavací základ, ako zamestnanec v skutočnosti má, tak sa môže stať, že Sociálna poisťovňa by mu v budúcnosti vyrátala dávky z tejto nižšej sumy.

„Ak chce byť zamestnanec pravidelne informovaný o svojich vymeriavacích základoch (hrubých príjmoch), z ktorých zaňho zamestnávateľ platí poistné, môže si tiež v Sociálnej poisťovni zriadiť bezplatne elektronický prístup k službe Individuálny účet poistenca – údaje sa tu aktualizujú raz ročne po 30. apríli za predchádzajúci kalendárny rok,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Na získanie elektronického prístupu je potrebné osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie dohody o elektronickej komunikácii a o pridelenie Grid karty.

Sociálna poisťovňa vyzvala poistencov, aby po doručení zásielky o vymáhaní nedoplatku poistného boli pozorní a nedali sa oklamať podvodníkmi. Pokusy o podvod a neoprávnené vymáhanie dlhu zaznamenali klienti vo viacerých pobočkách Sociálnej poisťovne. Princíp podvodu je v týchto prípadoch podobný. Firma, ktorá je poistencovi neznáma, mu zašle upozornenie v listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Informáciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne, preto upozornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý firma žiada zaplatiť, ešte navýši o určitú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej poisťovni. V liste je priložená aj faktúra na navýšenú sumu so splatnosťou v krátkom čase.

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby si v takýchto prípadoch a pri akýchkoľvek iných pochybnostiach overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa vymáha dlžné poistné a penále tromi spôsobmi: v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, ale vždy až po tom, čo dlžníka najskôr vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Proti nemu sa dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa, ústredie i všetky pobočky majú účty otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s kódom banky 8180.

Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni viac ako 3,32 eura. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne.

O dlhu sa dlžník dozvie doručením rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, o uložení pokuty, osobnou návštevou príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne prostredníctvom SMS alebo e-mailu (SZČO, zamestnávateľ).

Je v záujme dlžníka informovať sa o svojom dlhu, keďže s každým dňom neuhradenia poistného riadne a včas narastá aj sankcia – penále za oneskorené alebo nesprávne nižšie platby. (Sociálna poisťovňa nie je povinná upozorňovať dlžníkov na dlžné sumy.) Pri SZČO neplatením príslušného poistného zároveň zanikajú nároky na príslušné dávky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

Vymáhanie pohľadávok

Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne. Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa z úradnej moci prostredníctvom tzv. „správneho výkonu“.

Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach tromi hlavnými spôsobmi: správnym výkonom, alebo prostredníctvom mandátnej správy alebo súdneho exekútora, avšak vždy až po tom, ako im je doručené rozhodnutie o povinnosti uhradiť príslušnú pohľadávku, voči ktorému sa môžu do 15 dní odvolať. Dlžník svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

V prípade zaslania výzvy v mene súdneho exekútora na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne odporúčame preveriť si existenciu svojho záväzku priamo v pobočke Sociálnej poisťovne a zároveň preveriť, či číslo účtu uvedené vo výzve zodpovedá účtu, ktorý má exekútor zverejnený na stránke Slovenskej komory exekútorov.

Sociálna poisťovňa môže dlh voči fyzickej osobe vymáhať:

  • prikázaním pohľadávky z účtu v banke
  • zrážkami zo mzdy
  • zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou.

Sociálna poisťovňa môže dlh voči právnickej osobe vymáhať:

  • prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

V súlade s novým spôsobom vymáhania pohľadávok sú banky povinné oznamovať Sociálnej poisťovni čísla účtov povinných osôb (dlžníkov) a zostatky na nich. O zamestnávateľoch fyzických osôb, ako aj o poberaní dávok má Sociálna poisťovňa informácie z vlastných zdrojov.

Doterajšie spôsoby vymáhania pohľadávok zostali aj po 1. júli 2017 zachované. Dlžník sa vždy môže obrátiť na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o povolenie splátok dlžných súm (splátkový kalendár), a to až do začatia vymáhania. Splátkový kalendár v prípade splnenia podmienok zo strany dlžníka môže byť poskytnutý na obdobie 24 mesiacov.

Pokiaľ je vyhlásený konkurz, vrátane oddlženia fyzickej osoby alebo povolená reštrukturalizácia, Sociálna poisťovňa si uplatňuje pohľadávky aj v týchto konaniach. Rovnako postupuje v prípade, ak právnická osoba vstúpi do likvidácie.

Po úmrtí dlžníka, fyzickej osoby, Sociálna poisťovňa prihlasuje svoje pohľadávky v dedičskom konaní. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu krátenia, neodvedenia a nezaplatenia poistného podáva Sociálna poisťovňa trestné oznámenie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#Sociálna poisťovňa #dlh na poistnom
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku