Tehotenská dávka a štipendium v číslach

Aký je rozdiel medzi dávkou tehotenské a tehotenským štipendiom? Okrem cieľovej skupiny sa líšia aj ich sumy. Aké výdavky to predstavuje pre štát?

17.09.2020 08:00
kalkulačka, počítanie Foto:
Počet dotknutých poberateliek tehotenského sa v roku 2021 odhaduje na úrovni 20 815 a bude stúpať.
debata

Pracujúce ženy: Tehotenský príspevok

Vymeriavací základ v eurách Suma dávky pri 30 dňovom mesiaci (v eurách) Suma dávky pri 31 dňovom mesiaci (v eurách)
506,50 215,50 222,60
623,00 215,50 222,60
700,00 215,50 222,60
800,00 215,50 222,60
900,00 215,50 222,60
1 000,00 215,50 222,60
1 200,00 215,50 222,60
1 300,00 215,50 222,60
1 400,00 215,50 222,60
1 500,00 222,00 229,40
1 600,00 236,80 244,70
1 700,00 251,60 259,90
1 800,00 266,40 275,20
1 900,00 281,10 290,50
2 000,00 295,90 305,80
2 100,00 310,70 321,10
2 184,00 323,20 333,90
Zdroj: MPSVR SR

Maximum: Rovnako ako v prípade ostatných nemocenských dávok predstavuje maximálny denný vymeriavací základ 2-násobok všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Teda maximálna výška tehotenského bude zodpovedať 15 percentám 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu z pred dvoch rokov.

Študentky: Tehotenské štipendium:

Rovnakú podporu sa vláda zaviazala zaviesť aj budúcim matkám študentkám formou tehotenského štipendia.

  • Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku a nepoberá tehotenské, sa v období od začiatku 13. týždňa tehotenstva určeného lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok.
  • Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne.
  • Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 13. týždeň tehotenstva, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nepoberá tehotenské. O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty. Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Koľko to bude stáť

  • V roku 2021 sa predpokladá vyplatenie tehotenského pre tehotné poistenky s priemernou mesačnou sumou zhruba 236,20 eura; zhruba 242,80 eura v roku 2022 a zhruba 247,80 eura v roku 2023.
  • Výška tehotenského štipendia je určená plošne na 200 eur mesačne a priznáva sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.
  • Počet dotknutých poberateliek tehotenského sa v roku 2021 odhaduje na úrovni 20 815; 21 231 v roku 2022 a 21 665 v roku 2023.
  • Počet poberateliek tehotenského štipendia je odhadovaný zhruba na 750 študentiek mesačne.
Výdavky na tehotenské a štipendium (v eurách)
rok 2020 2021 2022 2023
Tehotenské štipendium – študentky VŠ a SŠ X 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Tehotenské – nová forma nemocenskej dávky X 54 159 230 61 768 889 64 293 176
Zdroj: Zákon o finančnej podpore detí a rodín

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenské dávky #dávky od štátu #tehotenské