Zdravotne postihnutým ľuďom pomáhajú príspevky

Nejaký druh hendikepu trápi takmer pol milióna Slovákov. Viac ako 157-tisíc peňažných príspevkov na kompenzáciu a viac ako 62-tisíc príspevkov na opatrovanie vyplácajú zdravotne postihnutým ľuďom úrady práce každý mesiac.

, 01.10.2020 08:00
kyslíková maska, dýchanie, choroba, muž, chorý,... Foto:
Zdravotné postihnutie zásadným spôsobom ovplyvňuje život človeka. Aj keď len čiastočne, jeho situáciu pomáhajú riešiť príspevky na kompenzáciu.
debata

Slovenská legislatíva nepozná definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím. Zdravotné postihnutie môžeme definovať ako akúkoľvek duševnú, telesnú, dočasnú, dlhodobú alebo trvalú poruchu alebo hendikep, ktorý osobám so zdravotným postihnutím bráni prispôsobovať sa bežným nárokom života. Zdravotné postihnutie zahŕňa množstvo funkčných obmedzení, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti v každej krajine na svete. Môže byť telesné, psychické a kombinované.

Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím definuje osoby so zdravotným postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.

Zdravotné postihnutie zásadným spôsobom ovplyvňuje život človeka. Aj keď len čiastočne, jeho situáciu pomáhajú riešiť príspevky na kompenzáciu. Každý, kto chce o niektorý druh príspevku žiadať, musí byť vlastníkom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

"Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ informovala Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

"Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz podáva žiadateľ písomne spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce,“ konštatovala.

Avšak samotné rozhodnutie ešte nemusí znamenať, že hendikepovaný občan niektorý z príspevkov aj dostane. Podmienky pre stanovenie ťažkého zdravotného postihnutia ako aj všetkých príspevkov na jeho kompenzáciu stanovuje zákon. Každý žiadateľ o príspevok je posudzovaný individuálne na základe lekárskeho a komplexného posudku. Voči rozhodnutiu úradu sa možno odvolať, odvolať sa možno aj v druhom stupni na ústredí a domáhať sa príspevku možno aj súdnou cestou.

Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia sa vyplácajú jednorazovo alebo opakovane. Najviac príspevkov poberajú ľudia na hygienu – viac ako 82-tisíc, na prevádzku osobného auta vyše 68-tisíc, na diétne stravovanie 50-tisíc.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ZŤP #príspevky na kompenzáciu #zdravotne postihnutí ľudia
Flowers