Nemocenské dávky PN, OČR či materské budú vyššie

Nemocenské, materské, ošetrovné. Nemocenské dávky, na ktoré má nárok každý, kto platí odvody a splní podmienky ich priznania. Od januára ich čakajú zmeny.

16.12.2020 10:00
rodina, úsmev Foto:
Pre urýchlenie vybavovania pandemických dávok Sociálna poisťovňa pripravila e-formuláre, ktoré poistenec vyplní a zašle z pohodlia domova a bez návštevy pobočky.
debata

Najčastejšie vyplácanou dávkou je nemocenské. „Sociálna poisťovňa od januára do polovice novembra 2020 vyplatila túto dávku v počte 1 481 214. Ide o štandardné nemocenské vyplácané počas péenky, nie pandemické,“ informuje Marian Škotka z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

„V novembri očakávame, že nemocenské dávky, všetky druhy, dostane viac ako 210-tisíc poistencov. Priemerná výška dávky je 411 eur,“ priblížil Škotka. „Za október sme vyplatili 172 125 všetkých druhov dávok nemocenské. Priemerná výška dávky bola 345 eur.“

Maximálna suma nemocenskej dávky je tento rok pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci 1 099,10 eura a pri 31-dňovom mesiaci 1 135,70 eura.

Ak poistenec ochorie v roku 2021, maximálna výška jeho nemocenského bude pri 30-dňovom mesiaci 1 184,80 a pri 31-dňovom 1 224,30 eura.

Druhou najčastejšie vyplácanou nemocenskou dávkou je materské. Tento rok je maximálna suma tejto dávky 1 498,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 1 548,70 eura pri 31-dňovom mesiaci. Na budúci rok maximálna suma materského presiahne 1 600 eur.

Ošetrovné je dávka vyplácaná z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, manželky, rodiča alebo rodiča manžela. „Ak poistenec žiada o túto dávku, pretože mu vznikla potreba ošetrovania chorého člena rodiny alebo potreba starostlivosti o zdravé dieťa do 10 rokov veku, musí okrem iného splniť podmienku osobnej a celodennej potreby ošetrovania alebo osobnej a celodennej potreby starostlivosti o dieťa,“ upozornil Škotka. Ošetrovné, ktoré sa vypláca maximálne za 10 dní, môže dosiahnuť tento rok maximálnu výšku 366,40 eura, od januára to bude 395 eur.

Základnou spoločnou podmienkou vyplácania dávok nemocenského poistenia je, že nárok na ne má osoba, ktorá je povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená v deň vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo osoba, na ktorú sa v tom čase vzťahuje ochranná lehota.

Okrem spoločnej podmienky na priznanie je potrebné splniť aj ďalšie podmienky, napríklad že zamestnanec nemôže mať za obdobie poberania nemocenských dávok príjem z toho zamestnania, z ktorého si uplatnil nárok na nemocenskú dávku. Pri dávke materské musí mať navyše splnenú podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

V čase pandémie koronavírusu Sociálna poisťovňa vypláca aj takzvané pandemické ošetrovné a nemocenské. V čom je rozdiel medzi štandardnými a pandemickými dávkami? „Pandemické nemocenské Sociálna poisťovňa vypláca od 1. dňa, od ktorého je poistenec uznaný lekárom za práceneschopného. Pri štandardnom nemocenskom prvých 10 dní zamestnávateľ platí zamestnancovi náhradu mzdy a Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské od 11. dňa práceneschopnosti,“ vysvetľuje Škotka.

„Pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa vypláca počas celého obdobia potreby ošetrovania, napríklad počas celého obdobia, keď je škola uzatvorená. Na rozdiel od toho štandardné ošetrovné sa vypláca najviac 10 kalendárnych dní,“ dodal Marian Škotka.

Pre urýchlenie vybavovania pandemických dávok Sociálna poisťovňa pripravila e-formuláre, ktoré poistenec vyplní a zašle z pohodlia domova a bez návštevy pobočky. Sociálna poisťovňa ich následne, pri splnených podmienkach nároku, vyplatí automaticky, bez ďalšieho kontaktu a komunikácie zo strany klienta. Elektronické formuláre k pandemickej óčeerke od júla zatiaľ využilo 20 452 poistencov a e-formulár žiadosti o pandemické nemocenské len od začiatku novembra, odkedy je sprístupnený, zaslalo 24 500 poistencov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenské dávky #materská dávka #péenka #pandemické ošetrovné #zmeny v roku 2021