Rodiny: Viac peňazí od januára, nový príspevok od apríla

Od júla vzrástla suma životného minima, od ktorej sa odvíja viacero dávok, aj tých pre rodiny. A tak od januára porastie napríklad rodičovský príspevok či prídavok na dieťa. Navyše, od apríla začne štát tehotným ženám vyplácať novú dávku - tehotenské.

, 28.12.2020 06:00
rodina, tehotenstvo, tehotná, radosť Foto:
Ak matka nespĺňa nárok na materské, dostáva od narodenia dieťaťa hneď rodičovský príspevok.
2

Ak matka pred narodením dieťaťa pracovala a splnila podmienky, dostane materské. V prípade, ak bola v predchádzajúcom období povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená.

„Teda buď platila ako živnostník, alebo dobrovoľne poistená osoba poistné na nemocenské poistenie sama, alebo tak za ňu robil zamestnávateľ,“ vysvetila Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

„Aby vznikol nárok na túto dávku, musí byť ten, kto o ňu žiada, nemocensky poistený v čase vzniku nároku na materské (alebo sa na neho musí vzťahovať v tom čase ochranná lehota) a nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní pred pôrodom (do obdobia 270 dní možno započítať akékoľvek ukončené nemocenské poistenie), dobrovoľne alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba musí mať okrem toho poistné zaplatené včas a v riadnej výške,“ dodala.

Materské môžu poberať súčasne obaja rodičia. Avšak až po splnení zákonných podmienok súbežne v takom prípade, ak si nárok na materské uplatnia na dve rozličné deti. Materské teda nemôžu poberať súčasne na to isté dieťa.

Výška materského je rovnako u matky aj u otca 75 % z hrubého príjmu. Minimálne materské stanovené nie je, výšku dávky odzrkadľuje skutočný hrubý príjem zamestnanca.

Ak matka nespĺňa nárok na materské, dostáva od narodenia dieťaťa hneď rodičovský príspevok. Tí rodičia, ktorí pracovali a pred rodičovským poberali materské, dostávajú 370 eur. Tí, ktorí nepracovali pred narodením dieťaťa, dostávajú 270 eur.

„Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,“ vysvetlila Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, mamička musí požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o výplatu rozdielu medzi dávkou materské a rodičovským príspevkom. K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť aj rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, ktoré je mamičkám doručené automaticky po podaní Žiadosti o materské a v ktorom je uvedená aj výška materského na deň,“ uviedla Hrehová.

Od apríla budúceho roka budú mať tehotné ženy viac peňazí. Tehotné pracujúce ženy budú dostávať od 13. týždňa tehotenstva takzvané tehotenské, ktorého suma sa bude odvíjať od ich zárobku. Rovnaká dávka čaká aj tehotné študentky, policajtky a vojačky, tie však dostanú jednotnú sumu – dvesto eur.

Tehotenské by sa malo týkať približne 21-tisíc pracujúcich tehotných žien. „Ministerstvo práce pripravilo na podporu budúcich matiek novelu zákona, podľa ktorej sa poskytne nemocensky poistenej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenský príspevok. Podmienkou tohto nároku bude, ako je to v prípade materského, aspoň 270 dní nemocenského poistenia ženy v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Rovnako rezort práce navrhuje, aby sa príspevok poskytoval za dni vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu. Vyplácať by ho mala Sociálna poisťovňa,“ približuje návrh novely zákona Daniela Rodinová z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce.

Ministerstvo určilo minimálnu sumu tehotenskej dávky, ktorá nemá byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu. Na budúci rok tak najnižšia suma pri 30-dňovom mesiaci dosiahne 215,50 eura. Maximálna suma tehotenskej dávky pre ženy, ktoré v hrubom zarábajú 2 184 eur a viac, by mala dosahovať vyše 320 eur mesačne.

Pre nepracujúce tehotné študentky vysokých škôl a plnoleté tehotné študentky stredných škôl a vojačky, ktorým nevznikne nárok na tehotenské, sa má od 13. týždňa tehotenstva zaviesť tehotenské štipendium v sume 200 eur.

Zavedenie tehotenského štipendia by si malo z rozpočtu ministerstva školstva vyžiadať ročne 1,8 milióna eur, tehotenská dávka by mala v budúcom roku zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne o 54,2 milióna eur.

Slovníček

Materské je dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa spravidla žene, ktorá pred tehotenstvom pracovala a splnila všetky podmienky na jej priznanie

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Prídavok na dieťa. Dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa. Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Poskytuje sa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Daňový bonus je veličina, ktorá sa vzťahuje na daň z príjmu a ide o sumu, ktorú je možné si odpočítať priamo z vypočítanej dane z príjmov, a tým daň znížiť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
2 debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny v roku 2021 #dávky pre rodičov #dávky od štátu