Rodičovské dávky z rozpočtu štátu: Čo sa zmení?

Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príspevok na starostlivosť. Aký je medzi nimi rozdiel a čo so sebou prinesie rok 2021?

, 30.12.2020 08:00
rodina, radosť Foto:
Obmedzená je len maximálna suma dávky, minimálna suma materského stanovená nie je.
debata

Rodičovský príspevok

Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a nemá také prísne podmienky ako materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Štát prostredníctvom vyplácania rodičovského príspevku prispieva oprávnenej osobe na podporu starostlivosti o dieťa do troch alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Výška rodičovského príspevku

370 eur mesačne, ak matka poberala predtým materské. Ak sa rodič, ktorý má nárok na zvýšený príspevok, stará napríklad o dvojčatá, dostane 462,50 eura, ak má trojčatá, dostane 555 eur (zvýšenie o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne).

270 eur mesačne dostane ten rodič, ktorý nepoberal materské, teda predtým nepracoval. Ak sa bude starať o dvojčatá, dostane 337,50 eura, ak o trojčatá, tak 405 eur.

Zmena od januára: rodičovský príspevok sa zvýši na 275,90, ak sa vyplácalo materské, tak bude na úrovni 378,10 eura

Príspevok na starostlivosť

Výška príspevku na starostlivosť je maximálne 280 eur. Ide o príspevok, ktorý sa poskytuje rodičovi, ktorý pracuje alebo študuje dennou formou a dieťa umiestni napríklad v jasliach. Keďže sa po novom vyplácajú dve sumy rodičovského príspevku, rodičia sa musia rozhodnúť, či je pre nich výhodnejšie poberať príspevok na starostlivosť, alebo rodičovský príspevok.

Pre tých rodičov, ktorí majú jedno dieťa do troch rokov a matka alebo otec poberali materské, je výhodnejší rodičovský príspevok, pretože je o 90 eur vyšší ako príspevok na starostlivosť.

Ostať pri príspevku na starostlivosť o dieťa sa oplatí tým rodičom, ktorí majú nárok na rodičovský príspevok len v sume 270 eur.

Príspevok na starostlivosť je výhodnejší aj pre rodiny, ktoré majú viac detí do troch rokov, keďže rodičovský príspevok v sume 370 eur môžu dostávať len jeden a príspevok na starostlivosť môžu poberať na dve deti a môžu tak dostať mesačne 560 eur.

Príspevok na starostlivosť vs. rodičovský príspevok

Rok príspevok na starostlivosť rodičovský príspevok
2020 280 eur 370 eur
2021 280 378,10 eura

Príklady: Rodičovský či príspevok na starostlivosť?

Príklad 1
Matka pracuje a dieťa má umiestnené v súkromných jasliach. Poberá od úradu práce príspevok na starostlivosť v maximálnej sume 280 eur. Pred tehotenstvom pracovala, takže po novom má nárok na rodičovský príspevok v sume 370 eur.

Pre túto matku je výhodnejšie požiadať o odobratie príspevku na starostlivosť a požiadať o výplatu rodičovského príspevku. Rodina tak dostane o 90 eur mesačne viac ako doteraz. Pre túto matku bude výhodnejší rodičovský príspevok aj od januára budúceho roka.

Príklad 2
Matka má dve deti, obe sú v jasliach a na obe poberá príspevok na starostlivosť v maximálnej výške 280 eur. Dostáva tak mesačne 560 eur.

Pre túto matku je výhodnejšie ponechať si príspevok na starostlivosť, pretože ten patrí na každé dieťa, ktoré je umiestnené napríklad v jasliach. Keby opätovne požiadala o rodičovský príspevok, dostala by len 370 eur, čo je o 190 eur menej ako doteraz. Rodičovský príspevok totiž patrí vždy iba jeden.

Minimálne materské stanovené nie je, o navýšenie treba žiadať úrad práce

Výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu, ktorý žiadateľ o túto dávku dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky, minimálna suma materského stanovená nie je. Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (v súčasnosti 370,00 eura na mesiac).

Ak je suma materského nižšia, ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca.

Príklad: Eve vypočítala Sociálna poisťovňa materské v sume 245 eur. Požiada úrad práce o doplatok na sumu rodičovského príspevku. Bude tak dostávať materské v sume 245 eur a rodičovský príspevok v sume 125 eur. Keďže sa suma rodičovského príspevku od januára zvýši na 378,10 eura, bude dostávať materské v sume 245 eur a rodičovský príspevok v sume 133,10 eura.

Prídavok na dieťa

Je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Suma: 24,95 eura

Zmena od januára 2021: prídavok sa zvýši na 25,50 eura

Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príplatku: 11,70 eura

Zmena od januára 2021: 11,96 eura

Príspevok pri narodení dieťaťa

Je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca sa v sume 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, 151,37 eura ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní, o 75,69 eura sa zvyšuje suma 829,86 alebo suma 151,37 na každé dieťa, ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní. Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Životné minimum ovplyvňuje aj náhradné výživné

Pomoc deťom v situáciách, keď jeden z rodičov neplatí výživné a keď je ohrozený ich zdravý vývin, ponúka štát formou náhradného výživného. Vypláca ho príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a poskytuje sa na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa. V súčasnosti je tak jeho výška na úrovni maximálne 362,90 eura.

O náhradné výživné môže požiadať rodič dieťaťa, ale aj iná osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti, a aj nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov od júla budúceho roka stúpne o vyše 16 eur

Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla budúceho roka zvýši na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v stredu schválila Národná rada SR.

Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak od júla budúceho roka stúpne o 16,25 eura, na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňový bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne, zhruba na 44 eur.

Daňový bonus v tomto roku dosahuje 22,72 eura mesačne, od začiatku budúceho roka sa vzhľadom na nárast životného minima zvýši na 23,22 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #príspevok na starostlivosť #prídavok na dieťa #daňový bonus na dieťa #zmeny v roku 2021
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy