Rok 2021: Rodičovské, nemocenské, úrazové dávky, odvody či gastrolístky. Čo sa mení?

Nový rok so sebou už tradične prináša viacero zmien, ktoré sa dotknú státisícov ľudí. Penzie, rodičovské, nemocenské aj úrazové dávky budú vyššie, zmeny čakajú zamestnancov a živnostníci budú platiť vyššie odvody.

31.12.2020 08:00
práca, kolegyne, úsmev, výroba, cestoviny,... Foto:
Zamestnanec si po novom bude vyberať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom, kým doteraz o forme zabezpečenia stravovania rozhodoval zamestnávateľ sám.
debata (3)

Penzisti dostanú dôchodky zvýšené o pravidelnú valorizáciu. Penzie porastú o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku.

Ľudia, ktorým bol starobný dôchodok zvýšený na penzijné minimum, sa na zvýšenie tešili predčasne. Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, v ktorom zmrazil sumy minimálnych dôchodkov na tohtoročnej úrovni. A tak by to malo zostať aj v najbližších rokoch. Menia sa aj podmienky priznávania. Už nebudú stačiť odpracované roky, ale dosiahnutie zárobku aspoň na úrovni 24 percent priemernej mzdy.

„Od januára sa mení dôchodkový vek poistencov (žien a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa od 1. januára 2021 upravuje tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku,“ uviedla v správe Sociálna poisťovňa.

Zmení sa aj maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a ošetrovné.

Viac dostanú aj ľudia, ktorí majú nárok na úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,3 %. Rovnako o 2,3 % vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje).

Sociálna poisťovňa začne od apríla budúceho roka priznávať a vyplácať nový druh nemocenskej dávky – tzv. dlhodobé ošetrovné. „Získať ho budú môcť nemocensky poistené osoby, ktoré ošetrujú v domácom prostredí blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky. Takíto poistenci budú mať nárok na ošetrovné vo výške 55 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby až počas 90 dní,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Nová legislatívna úprava predĺži aj poskytovanie „bežného“ ošetrovného (OČR). Táto dávka sa v súčasnosti vypláca najdlhšie 10 dní, od 1. apríla sa jej poskytovanie predĺži najviac na 14 dní.

Pre budúce mamičky je zas určená nová dávka – tehotenské. Od apríla ju dostanú od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu všetky ženy, ktoré splnia podmienky.

Aj zamestnancov sa budú týkať novoročné zmeny. Tí s najnižšími príjmami dostanú minimálnu mzdu 623 eur, čo predstavuje v čistom 508,45 eura. V peňaženke im teda pribudne približne 43 eur. „Chcem, aby mzdy občanov rástli čo najviac. Napriek pôvodným požiadavkám zamestnávateľov na zmrazenie minimálnej mzdy som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť jej navýšenie na úrovni 57 % priemernej mzdy 2019," povedal minister práce Milan Krajniak.

Zmeny, s ktorými sa zamestnanci stretnú na budúci rok, sa týkajú aj gastrolístkov. Zamestnanec si po novom bude vyberať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom, kým doteraz o forme zabezpečenia stravovania rozhodoval zamestnávateľ sám. Podľa novely Zákonníka práce totiž od začiatku marca dostanú zamestnanci možnosť rozhodnúť sa medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie.

Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných: 731,64 eura

Zamestnávatelia si aj v roku 2021 budú môcť uplatniť odvodovú úľavu pri platení poistného. Platí to v prípade, že zamestnajú osobu v riadnom pracovnom alebo štátnozamestna­neckom pomere, ktorý je dôvodom na jej vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

Zamestnať teda môžu takú osobu, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo bola v evidencii na úrade práce 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webovom sídle.

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestna­neckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. Hraničná suma mesačného príjmu takéhoto zamestnanca je pre rok 2021 určená vo výške 731,64 eura. Pre zamestnancov, ktorých pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer sa začal ešte v roku 2020, platí hranica príjmu 678,71 eura. Pre pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2021, už bude táto hranica 731,64 eura.

Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou pritom platí aj pri skrátenom pracovnom čase. Odvodovú úľavu si možno uplatniť na maximálne 12 kalendárnych mesiacov trvania tohto pracovného vzťahu. K ďalším podmienkam uplatnenia odvodovej úľavy patrí to, že Sociálna poisťovňa voči zamestnávateľovi neeviduje pohľadávku a že z dôvodu prijatia odvodovo zvýhodnenej osoby zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #gastrolístky #zvýšenie dôchodkov #dávky od štátu #zmeny v roku 2021