Veľký prehľad noviniek pre rodičov

Rodiny si v tomto roku finančne polepšia. A to všetci – pracujúci rodičia, tí na materskej a dokonca aj ženy, ktoré svoje dieťa ešte len čakajú. Štát im dá viac peňazí, a to formou zvýšenia existujúcich dávok, prípadne zavedením nových. Tu je prehľad najdôležitejších zmien v tomto roku.

14.01.2021 10:00
rodičia, rodina, deti, domov, obývačka Foto:
Mierne, ale naozaj len mierne, porastie aj základná dávka, na ktorú má nárok každý rodič – prídavok na dieťa. Z 24,95 na 25,50 eura.
debata

Vyššie maximálne materské

Keďže sa mení maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské a ošetrovné), zvyšujú sa aj tieto príspevky. Maximálny denný vymeriavací základ vzrástol zo 66,6083 na 71,8028 eura. Pre rodiča na materskej dovolenke to znamená, že najvyššie denné materské dosiahne hodnotu 53,852100 eura. Pri 30-dňovom mesiaci to predstavuje materské 1 615,60 eura, pri 31-dňovom 1 669,50 eura.

Vyšší rodičovský príspevok

Poberajú ho rodičia s deťmi do troch rokov, resp. do šiestich, ak majú nepriaznivý zdravotný stav. Nárok má každý, no rodičia, ktorí pred nástupom na materskú dovolenku pracovali a poberali v jej prvých mesiacoch materské, dostávajú viac. Od januára sa príspevok zvyšuje obom skupinám, ale rozdielne. Tí, ktorí nepracovali, dostanú namiesto doterajších 270 eur viac o necelých 6 eur, presnejšie 275,90 eura. Rodičia, ktorí pred materskou pracovali, dostanú namiesto doterajších 370 eur viac o osem eur – 378,10 eura. Primerane vzrastú aj príspevky rodičom dvojičiek, trojičiek a ďalším viacnásobným rodičom.

Rodičia chorého dieťaťa

Porastie aj najvyššie ošetrovné, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca ľuďom, starajúcim sa o člena rodiny, najviac za 10 dní. Za deň dostanú rodičia najviac 39,491540 eura, čo za 10 dní predstavuje 395 eur. Od apríla sa navyše lehota 10 dní predĺži na 14.

Od tohto termínu sa tiež zavádza nová dávka: dlhodobé ošetrovné. Získať ho budú môcť na 90 dní nemocensky poistené osoby, ktoré ošetrujú v domácom prostredí blízku osobu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo nevyliečiteľne chorého príbuzného. Jeho výška má dosiahnuť 55 % z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby. Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa môže vystriedať viac poistencov (čiže napríklad obaja rodičia či starí rodičia), spravidla po 30 dňoch. Dávka sa vzťahuje na príbuzných chorého človeka po ukončení jeho minimálne 5-dňovej hospitalizácie alebo umierajúceho paliatívneho pacienta, resp. pacienta v terminálnom štádiu ochorenia. Potrebu osobnej starostlivosti bude potvrdzovať príslušný lekár.

Tehotné ženy

Aj tie dostanú v tomto roku novú dávku – tehotenské. Vyplácať sa bude od apríla a má tehotnej žene slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Nárok budú mať všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO).

Nárok na tehotenské vznikne od začiatku od 13. týždňa tehotenstva. Podmienkami nároku na túto dávku budú: existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dôvodu na poskytnutie dávky, najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tejto dávky, u SZČO aj zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Sociálna poisťovňa ju bude poskytovať aj v období, keď bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky. Nárok na tehotenské zanikne dňom skončenia tehotenstva.

Výška dávky sa bude odvíjať od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky bude predstavovať 15 % denného vymeriavacieho základu s tým, že nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

V praxi to bude znamenať, že pri maximálnom dennom vymeriavacom základe 71,8028 eura bude minimálne tehotenské na kalendárny deň 7,18028000 eura. Mesačne to predstavuje 215,50 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 222,60 eura pri 31-dňovom mesiaci,

Maximálne tehotenské na kalendárny deň bude 10,77042 eura, čo znamená mesačne 323,20 eura pri 30-dňovom mesiaci a 333,90 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Pracujúci rodičia

V peňaženkách budú mať viac, a to vďaka zvýšeniu daňového bonusu. Ten sa od januára zvýšil z 22,72 na 23,22 eura a od júla porastie ešte viac. Presnejšie o 16 eur, a to na každé dieťa od 6 do 15 rokov. Upravuje sa totiž na 1,7-násobok jeho základnej sumy, od 1. januára 2022 to má byť až 1,85-násobok základnej sumy.

Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak stúpne na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by to malo byť zhruba 44 eur mesačne.

Všetci rodičia

Mierne, ale naozaj len mierne, porastie aj základná dávka, na ktorú má nárok každý rodič – prídavok na dieťa. Má slúžiť ako príspevok rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Čo z toho sa dá uhradiť z doterajších 24,95 eura, je už iná otázka. Zlom neprinesie ani nová výška – 25,50 eura.

Rovnako symbolicky sa zvýši aj príplatok k prídavku na dieťa, a to z 11,70 eura na 11,96 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky pre rodičov #ošetrovné #materská dávka