Rodiny s deťmi dostali viac peňazí, ale aj nové dávky

Od januára vzrástli sumy viacerých rodinných dávok, ktoré sa vyplácajú z rozpočtu štátu, ale aj tých, na ktoré si sporíme platením odvodov. Od apríla navyše pribudnú dve nové dávky - tehotenské a dlhodobé ošetrovné.

12.02.2021 08:00
rodina, rodičia, dieťa, tehotná, tehuľka Foto:
Maximálne sumy materskej dávky tento rok prvý raz presiahli sumu 1 600 eur.
debata

Medzi dávky pre rodiny s deťmi patrí materské a ošetrovné, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Ich suma sa upravuje vždy k januáru kalendárneho roka.

Prídavky na deti a rodičovský príspevok zas vyplácajú úrady práce a tie sa odvíjajú od súm životného minima, ktoré sa upravujú vždy k júlu, ale zvýšené dávky sa začnú vyplácať až v januári.

Ak matka pred narodením dieťaťa pracovala a splnila podmienky, dostane materské. V prípade, ak bola v predchádzajúcom období povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená. „Teda buď platila ako živnostník, alebo dobrovoľne poistená osoba poistné na nemocenské poistenie sama, alebo tak za ňu robil zamestnávateľ,“ vysvetlila Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

„Aby vznikol nárok na túto dávku, musí byť ten, kto o ňu žiada, nemocensky poistený v čase vzniku nároku na materské (alebo sa na neho musí vzťahovať v tom čase ochranná lehota) a nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní pred pôrodom (do obdobia 270 dní možno započítať akékoľvek ukončené nemocenské poistenie), dobrovoľne alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba musí mať okrem toho poistné zaplatené včas a v riadnej výške,“ dodala.

Maximálne sumy materskej dávky tento rok prvý raz presiahli sumu 1 600 eur. Maximálna suma v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 615,60 eura, v mesiaci, ktorý má 31 dní, až 1 669,50 eura.

Zmena čaká od apríla ošetrovné. Kým teraz sa vypláca maximálne desať dní, od apríla to bude až 14 dní. Pribudne aj nová dávka, takzvané dlhodobé ošetrovné. Získať ho budú môcť nemocensky poistené osoby, ktoré ošetrujú v domácom prostredí blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky. Nárok naň bude až 90 dní.

Všetkým ženám, ktoré pred tehotenstvom pracovali a splnia aj ďalšie podmienky, bude Sociálna poisťovňa vyplácať dávku tehotenské. A tiež od apríla. V prípade nemocensky poistených matiek bude tehotenské minimálne 215 eur a v prípade študentiek bude tzv. tehotenské štipendium v sume 200 eur.

Ak matka nespĺňa nárok na materské, dostáva od narodenia dieťaťa hneď rodičovský príspevok. Tí rodičia, ktorí pracovali a pred rodičovským poberali materské, dostávajú 378,10 eura. Tí, ktorí nepracovali pred narodením dieťaťa, dostávajú 275,90 eura. „Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,“ vysvetlila Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, mamička musí požiadať úrad práce o výplatu rozdielu medzi dávkou materské a rodičovským príspevkom. K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť aj rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, ktoré je mamičkám doručené automaticky po podaní Žiadosti o materské a v ktorom je uvedená aj výška materského na deň.

O materskej dávke a rodičovskom príspevku

Poberám rodičovský príspevok a od 1. dňa nasledujúceho mesiaca mi vznikne nárok na materské z dôvodu narodenia ďalšieho dieťaťa. Mám naďalej nárok na rodičovský príspevok?
Nie. Nárok na rodičovský príspevok zaniká, pretože vznikol nárok na materské za celý mesiac, a to vo vyššej sume ako je suma rodičovského príspevku. Vzniká však nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, pri starostlivosti o ktoré bol vyplácaný rodičovský príspevok. Príspevok na starostlivosť o dieťa môže byť poskytovaný v sume 41,10 eura, ak sa o dieťa staráte osobne, alebo v sume, ktorá je uvedená v dohode alebo v zmluve s poskytovateľom starostlivosti o dieťa (jasle, súkromná materská škola, opatrovateľka na základe živnosti a pod.). Nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 týždňov od narodenia ďalšieho dieťaťa.

Skončila sa mi výplata materského, naďalej ostávam doma s polročným dieťaťom a do práce sa nechystám. Mám nárok na nejakú dávku po skončení materského?
Áno, máte nárok na rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Nárok si uplatňuje rodič dieťaťa (matka alebo otec). Ak rodič nastúpi do práce, naďalej trvá nárok na rodičovský príspevok, ak starostlivosť o dieťa bude zabezpečená osobne rodičom (poberateľom rodičovského príspevku), druhým rodičom dieťaťa alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. Je tu však aj možnosť voľby príspevku na starostlivosť o dieťa.

Narodilo sa nám dieťa. Môžeme dostať príspevok od štátu?
Áno. Žiadosť si uplatňuje len matka, ktorá dieťa porodila, má na Slovensku trvalý pobyt aj bydlisko, otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela, ak bolo po matke dieťaťa vyhlásené pátranie, ak dieťa bolo rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti otca. K žiadosti predkladá rodný list dieťaťa, úradný preklad rodného listu alebo iného dokladu o narodení dieťaťa vydaného v cudzine, doklad o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti o dieťa (podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti), potvrdenie detského lekára – pediatra, že dieťa sa dožilo 28 dní, potvrdenie gynekológa, že matka sa od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovala raz za mesiac preventívnych prehliadok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, vyhlásenie o bydlisku žiadateľky a otca dieťaťa, ak je matka maloletá, musí mať rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky.

Výška sumy je 829,86 eura príspevku má žiadateľka po dožití sa 28 dní veku prvého, druhého a tretieho dieťaťa, 151,37 eura na každé ďalšie dieťa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky pre rodičov #ošetrovné #dávky od štátu #tehotenské