Covidová péenka či óčeerka. Ako ich vybaviť?

Pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 si vyžaduje prijímanie protipandemických opatrení, ktoré majú pomôcť zastaviť šírenie koronavírusu. Vírus posiela na pandemickú péenku či óčeerku čoraz viac ľudí.

08.03.2021 08:00
žena, práca, deti, disciplína, výchova, home... Foto:
Ľudia, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovaným človekom na COVID-19, tak musia zostať v povinnej izolácii, rodičia žiakov, ktorých škola je zatvorená, musia zostať s deťmi doma.
debata

Kým v novembri poberalo pandemickú péenku len necelých 52-tisíc ľudí, v januári to bolo už viac ako 104-tisíc. „Pokiaľ ide o pandemické ošetrovné, v novembri aj v januári ho dostávalo viac ako 20-tisíc rodičov,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Ľudia, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovaným človekom na COVID-19, tak musia zostať v povinnej izolácii, rodičia žiakov, ktorých škola je zatvorená, musia zostať s deťmi doma. Aj pre takéto prípady bolo zavedené tzv. pandemické nemocenské (pandemická PN) a pandemické ošetrovné (pandemická OČR), ktorých cieľom je aspoň sčasti eliminovať ekonomické výpadky príjmu rodín.

Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) majú nemocensky poistení rodičia (aj náhradní rodičia a osvojitelia), ktorí počas aktuálnej krízovej situácie ošetrujú choré dieťa do 16 rokov (to znamená dieťa, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania) alebo zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu mladšiemu ako 11 rokov, resp. mladšiemu ako 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to v prípadoch, keď bola dieťaťu nariadená karanténa alebo izolácia, alebo predškolské zariadenie, škola či zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. riaditeľom školy, regionálnym úradom verejného zdravotníctva či ministerstvom školstva) uzavreté.

„V súčasnosti nie je možné poberať pandemické ošetrovné vtedy, ak sa rodič rozhodne pre obavu z koronavírusu, že dieťa preruší dochádzku do školy či škôlky,“ uviedla Dvoráková.

Pandemické ošetrovné môže rodič poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktorá podmieňuje nárok na pandemickú OČR. Výška pandemického ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu, čo je približne 70 % čistej mzdy.

V porovnaní s bežným nemocenským, ktoré sa vypláca počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi až od 11. dňa (prvých 10 dní mu patrí náhrada príjmu od zamestnávateľa), sa pandemická péenka vypláca od prvého dňa.

„To znamená, že ak zamestnancovi bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu, ale kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára. Ten na predpísanom tlačive potvrdí péenku z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne, ktorá bude poistencovi od prvého dňa vyplácať pandemické ošetrovné vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, približne 70 % čistej mzdy,“ uvádza na svojom webe rezort práce.

Počet vyplatených pandemických dávok:
  Nemocenské Ošetrovné
November 2020 51 948 20 687
December 2020 102 333 18 472
Január 2021 104 008 20 162
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #OČR #PN #péenka #pandemická óčeerka #pandemická OČR