Pandemické nemocenské: Ak máte nariadené karanténne opatrenia

Ako treba postupovať, ak máte pozitívny test alebo príznaky ochorenia COVID-19? Na čo si treba dať pozor? A ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?

, 10.03.2021 10:00
žena, rúško, choroba, karanténa, práca, home... Foto:
V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (péenka) sa pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa.
debata

Nárok na pandemické nemocenské má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna situácia sa neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá ako v uplynulých mesiacoch pandémie.

  • Nárok na pandemicke nemocenské má po splnení zákonom stanovených podmienok každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie.

Ako požiadať o pandemické nemocenské

Aby poistenec v karanténe získal dávku od Sociálnej poisťovne, musí postupovať takto:

V prípade, ak bol poistenec pozitívne testovaný alebo javí príznaky ochorenia COVID-19, bol v kontakte s nakazenou osobou alebo sa vrátil z rizikovej krajiny, zostáva v karanténe a chce požiadať o dávku zo Sociálnej poisťovne, postupuje takto:

  • Poistenec kontaktuje ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo e-mailom), ktorý mu vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie bez fyzického vyšetrenia, to znamená „na diaľku“. Lekár zašle potvrdenie Sociálnej poisťovni (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
  • Poistenec vyplní a odošle elektronický formulár, ktorým si uplatní nárok na výplatu pandemického nemocenského. Ak poistenec využíva občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na portáli www.slovensko.sk (žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie). Ak poistenec nemá občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený v e-Službách Sociálnej poisťovne: ŽIADOSŤ O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN).
  • Zamestnanec by mal bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe.
  • Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o pandemické nemocenské spáruje žiadosť poistenca s potvrdením lekára a vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) nárok na pandemické nemocenské vznikne, Sociálna poisťovňa začne vyplácať túto dávku od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

POZOR! V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (péenka) sa pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok).

V takomto prípade

  • kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo e-mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby),
  • vyplníte a odošlete elektronický formulár ŽIADOSŤ O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN), ktorým si uplatníte nárok na výplatu pandemického nemocenského.
  • Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci.
  • Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, v prípadoch, keď bola nariadená karanténa alebo izolácia (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe), Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Pred účinnosťou aktuálnej právnej úpravy počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrila poistencovi v týchto prípadoch dávka (zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe nemocenské) vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu.

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?

Nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky. Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.

V prípade, ak sa poistenec z vlastného rozhodnutia nezúčastní celoplošného testovania, nemá nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu. Pre takéhoto poistenca platí zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými v aktuálnom uznesení vlády SR. Z uvedeného dôvodu takémuto poistencovi nebude potvrdená dočasná pracovná neschopnosť pre karanténne opatrenie alebo izoláciu a v prípade, ak pre zákaz vychádzania nemôže prísť do práce, ide o prekážku na strane zamestnanca, ktorú môžu zamestnávatelia riešiť individuálne.

Dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie môže ošetrujúci lekár uznať iba v prípadoch stanovených rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva alebo niektorého z regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Nárok na pandemické nemocenské majú iba poistenci, ktorých dočasná pracovná neschopnosť bola uznaná z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenská dávka #pandemické nemocenské
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy