Ako zmenil COVID-19 podmienky poistenia

Opýtali sme sa ôsmich poisťovní. Ktoré z nich svoje podmienky nezmenili?

26.03.2021 11:00
rodina, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Union Poisťovňa: Poistné podmienky, ktoré sú platné pre jednotlivé produkty, sme nemenili, prístup poisťovateľov je však možno opatrnejší pri uzavieraní poistenia, ktoré kryje závažné choroby pri tých klientoch, ktorí prekonali covid, keď že v súčasnosti nie je úplne známe a vedecky preskúmané, ako sa bude vyvíjať zdravotný stav takejto osoby a aké budú dosahy tejto infekcie v budúcnosti. Preto môžu poisťovne v niektorých prípadoch buď oddialiť vznik poistenia, alebo vyžadovať podrobnejšie lekárske správy.

Video
Covid a poistenie - Ide o peniaze s analytikom Mariánom Búlikom z OVB Allfinanz Slovensko. Odvysielané 17. 3. 2021.

ČSOB Poisťovňa: Z dôvodu pandémie nemenila podmienky.

Komunálna poisťovňa: pristúpila k nastaveniu procesov pre uzatváranie životného poistenia na diaľku bez nutnosti osobného stretnutia so sprostredkovateľom poistenia a podpisu klienta podobne, ako sme to doteraz realizovali pri uzatváraní zmlúv v neživotnom poistení. Komunikácia medzi oboma stranami prebieha telefonicky alebo prostredníctvom digitálnych komunikačných nástrojov. Na základe klientových požiadaviek obchodník pripraví návrh poistnej zmluvy a vysvetlí všetky potrebné náležitosti súvisiace s poistkou. Ak klient súhlasí s návrhom poistnej zmluvy a v stanovej lehote zaplatí prvé poistné prevodom z účtu, poistná zmluva je uzatvorená.

Kooperatíva poisťovňa: Pandémia nezmenila podmienky, ale špeciálne pre ochorenie COVID-19 pribudla v zdravotnom dotazníku otázka na prekonanie daného ochorenia a podľa toho, akú liečbu klient absolvoval, sa rieši aj prijatie klienta do poistenia. V prípade produktov, ktoré mali pandémiu vo výlukách z poistného plnenia, sa poisťovňa rozhodla poskytnúť poistné plnenie nad rámec poistných podmienok, a to formou verejného prísľubu.

UNIQA: Pri uzatváraní životného poistenia sa pýtame, či nemal klient v posledných 30 dňoch potvrdenú pozitivitu na covid, respektíve či nemá v posledných desiatich dňoch vymenované príznaky. Pokiaľ klient odpovie kladne, nie je možné poistenie uzatvoriť. V niektorých pripoisteniach (dávky pri PN, hospitalizácia, chirurgické náklady), kde štandardne pre akútne infekčné ochorenia (napr. chrípka) neuplatňujeme čakaciu dobu, sme vydali verejný prísľub o neuplatňovaní čakacej doby ani pre covid. Samozrejme, musia byť splnené všetky nami požadované podmienky pri vstupe do poistenia.

NN Životná poisťovňa: Podmienky sa nezmenili.

Generali poisťovňa: Podmienky vstupu do poistenia pandémia nijako neovplyvnila. Vzhľadom na situáciu sme však zaviedli viaceré proklientske kroky. V rámci životného poistenia sme pristúpili k rozšíreniu poistného krytia životného poistenia v prospech klientov. Rodičom, ktorí v dôsledku ochorenia dieťaťa na potvrdenú infekciu COVID-19 zostanú doma toto dieťa ošetrovať, poisťovňa Generali riadne vyplatí poistné plnenie z rizika Ošetrovné, a to aj napriek tomu, že v zmysle Osobitých poistných podmienok by klient na takéto poistné plnenie nemal nárok. V prípade poistenia Práceneschopnosti sme sa zasa rozhodli započítavať karanténu v dôsledku ochorenia COVID-19 do celkovej dĺžky práceneschopnosti v dôsledku tohto ochorenia – ak sa počas karantény toto ochorenie preukáže. Klienti si môžu uzatvárať životné poistenie na diaľku, a to akceptáciou poistnej zmluvy jej zaplatením. Obchodník aktuálne môže uzatvoriť životné poistenie bez potreby stretnutia sa s klientom a celý proces uzatvorenia poistenia prebieha výlučne elektronicky.

Allianz-Slovenská poisťovňa: Pandémia nezmenila podmienky poistenia, avšak priniesla nárast poistných udalostí spojených s ochorením COVID-19, najmä úmrtí, hospitalizácií a PN. Len za január a február tohto roka evidujeme 649 poistných udalostí spojených s ochorením COVID-19. Najviac škôd je za úmrtie, a to 392, ďalej 192 je PN z dôvodu ochorenia a 65 hospitalizácií. Za prvé dva mesiace tohto roka sme klientom vyplatili vyše 650-tisíc eur za poistné udalosti spojené s ochorením COVID-19.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Union #zdravotná poisťovňa #Allianz #poisťovňa #Komunálna poisťovňa #Generali #Kooperativa #ČSOB #Uniqa