Dávka v nezamestnanosti? Dostanete ju o dva mesiace dlhšie

V prípade straty zamestnania môže každý, kto si platí poistenie v nezamestnanosti, využiť na zabezpečenie príjmu dávku v nezamestnanosti. Nezamestnaní ju navyše budú môcť v súčasnej pandemickej situácii poberať o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája.

, 14.04.2021 08:00
výpoveď, strata práce, nezamestnanosť, smútok Foto:
Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie po 31. máji.

Vyplýva to z nariadenia vlády, podľa ktorého sa o dva mesiace predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo, resp. uplynie počas krízovej situácie. Podporné obdobie v nezamestnanosti je možné predĺžiť najskôr odo dňa účinnosti nariadenia, teda od 19. marca.

Poistencom, ktorým uplynulo podporné obdobie v nezamestnanosti pred účinnosťou nariadenia, respektíve v deň účinnosti (teda pred 19. marcom 2021 a 19. marca 2021), sa podporné obdobie poberania dávky predĺži.

„Ak sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, začne im podporné obdobie opätovne plynúť od 19. marca. Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku automaticky, teda bez podania žiadosti o toto predĺženie. Znamená to, že dávku v nezamestnanosti môžu poistenci poberať ďalšie dva mesiace od 19. marca 2021 do 18. mája 2021, ak budú nepretržite evidovaní na úrade práce,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Ak nie sú vedení v evidencii nezamestnaných, podporné obdobie im začne opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie. Títo poistenci musia o predĺženie podporného obdobia požiadať buď prostredníctvom úradu práce požiadaním o dávku v nezamestnanosti ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie, alebo Sociálnu poisťovňu prostredníctvom tlačiva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

odkaz
financie príloha promo

„Dávku budú môcť následne poberať odo dňa evidencie na úrade práce, maximálne do 31. mája, napríklad poistencovi, ktorý bude opätovne zaradený do evidencie dňom 15. apríla a požiada o dávku v nezamestnanosti, sa podporné obdobie predĺži od 15. apríla do 31. mája,“ priblížila Dvoráková.

Podať žiadosť o predĺženie podporného obdobia je potrebné v prípadoch, keď je poistenec opätovne zaradený do evidencie na úrade práce pred účinnosťou nariadenia a je v nej vedený aj 19. marca a ďalej, ale o dávku v nezamestnanosti dovtedy nepožiadal. V takomto prípade bude až na základe žiadosti uplatnenej na úrade práce alebo na spomínanom tlačive Sociálnej poisťovne Žiadosť o dávku v nezamestnanosti dávka priznaná od 19. marca na dva mesiace.

Poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie v nezamestnanosti po účinnosti nariadenia vlády (teda 20. marca 2021 a neskôr – maximálne o 30. mája 2021) a budú naďalej vedení v evidencii na úrade práce, začne podporné obdobie opätovne plynúť odo dňa nasledujúceho po uplynutí podporného obdobia v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa rozhodne o ich nároku bez podania žiadosti o toto predĺženie. Napríklad ak má poistencovi uplynúť 6-mesačné obdobie poberania dávky 30. apríla 2021 a stále bude evidovaný na úrade práce, podporné obdobie mu Sociálna poisťovňa predĺži do 31. mája 2021.

Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie po 31. máji. Poistencom bude dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie vyplatená vo výplatných termínoch určených Sociálnou poisťovňou spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci apríl 2021.

„Naďalej platí, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie a dňom priznania starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne,“ dodala Dvoráková.

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je teda podmienený aj obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie (povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti), ktorý splnil všetky zákonné podmienky nároku na túto dávku. Povinné poistenie v nezamestnanosti, a teda aj nárok na dávku, vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie v nezamestnanosti #podpora v nezamestnanosti #dávka v nezamestnanosti