Kto môže byť poistencom štátu?

Kedy za vás zaplatí poistné štát? Aké sú vymeriavacie základy na rok 2021?

, 06.05.2021 10:00
doktorka, opatrovanie, dôchodkyňa, rúška Foto:
Ilustračné foto.
 • Fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
 • osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku,
 • osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne,
 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,
 • osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok.

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dá­vok.

Osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov

Ak sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, je dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, ak:

 • ona aj dieťa majú trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo SZČO,
 • nemá priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok,
 • nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (dôchodkový vek) a ak
 • podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, ak nemá nárok na rodičovský príspevok. Ak má osoba nárok na rodičovský príspevok, vznik a zánik dôchodkového poistenia ako poistenca štátu jej automaticky zaeviduje Sociálna poisťovňa.

Osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, je dôchodkovo poistená, ak:

 • ona aj dieťa majú trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo ako osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
 • nemá priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Hlavnou podmienkou pre osobu, ktorá sa stará o dieťa do veku šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení veku šesť rokov, najdlhšie do veku 18 rokov, je splnenie riadnej starostlivosti. Riadna starostlivosť o dieťa na účely dôchodkového poistenia je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.

Podmienka riadnej starostlivosti na účely dôchodkového poistenia sa považuje za splnenú aj vtedy, ak táto osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou, alebo právnickou osobou (jasle, materská škola a pod.).

Opatrovateľ alebo osobný asistent

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, a osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu človeku so zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, je dôchodkovo poistená, ak:

 • má trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov,
 • nemá priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek
 • a ak osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej s fyzickou osobou s ŤZP, ktorá nemá nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, vykonávať osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie.

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy

Takáto osoba je počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy dôchodkovo poistená ak:

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok, osoba vykonávajúca osobnú asistenciu alebo osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta,
 • nemá priznaný invalidný dôchodok.

Osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok

Dôchodkovo je poistená, ak:

 • má trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, osoba poberajúca opatrovateľský príspevok alebo vykonávajúca osobnú asistenciu, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • nemá priznaný invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Štát platí za poistenca štátu poistné v roku 2021

 • na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 5,25 % príslušnej DSS)
 • na invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity vo výške 2 % z vymeriavacieho základu

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie, je:

 • pre osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa do veku šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – mesačne 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok 2021 je vymeriavací základ v sume 655,20 eura),
 • pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie, osobných asistentov, vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a pre fyzické osoby, ktorým je priznaný kompenzačný príspevok – mesačne 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok 2021 platí minimálny vymeriavací základ v sume 546 eur).
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #poistné #poistenec štátu #odvody