Počet osobných bankrotov klesá

Medziročne počet bankrotov klesol, od januára však vzrástol. Kto môže vybaviť oddlženie? Prečo je dobré nechať si žiadosť oň skontrolovať?

, 07.05.2021 08:00
muž, dlhy, prázdna peňaženka, bankrot Foto:
Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2021 zbankrotovalo už 50 387 obyvateľov Slovenskej republiky.

V medziročnom porovnaní počet bankrotov výrazne klesol, no oproti januáru tohto roku je podstatne vyšší. Počet osobných bankrotov vo februári vzrástol oproti januáru o 125 %, keď súdy povolili takúto formu oddlženia 669 obyvateľom Slovenska. V medziročnom porovnaní s januárom 2020 s 1 326 o­sobnými bankrotmi však ide o pokles takmer o 50 %. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov CRIF Slovak Credit Bureau (CRIF SK).

„Cieľom legislatívnej úpravy oddlženia občanov bolo okrem iného umožniť ľudom v produktívnom veku vrátiť sa do pracovného života, mať zázemie, platiť dane a odvody. Len vo februári sme evidovali takmer 14 % z celkového počtu dlžníkov, ktorým bolo povolené oddlženie, s bydliskom na miestnom, mestskom, obecnom úrade alebo na virtuálnej adrese,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2021 zbankrotovalo už 50 387 obyvateľov Slovenskej republiky. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 664 konkurzov, čo je 99,25 % a piati dlžníci, teda 0,75 percenta, sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 43, alebo 6,43 %, vyhlásených na majetok fyzických osôb podnikateľov.

Zároveň vo februári 2021 súdy zrušili 798 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 706 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, 92 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

(TASR)

Kto je oprávnený na vybavenie oddlženia?

V zmysle zákona je možné podať návrh na oddlženie len prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo advokáta, ktorého určí Centrum právnej pomoci. Žiaden iný subjekt nie je oprávnený podať za dlžníka návrh na oddlženie. Treba si dávať pozor na rôzne osoby a spoločnosti, ktoré sľubujú dlžníkovi vybavenie oddlženia za odplatu. Zákon im neumožňuje, aby konali za dlžníka.

Všetky žiadosti, aj tie, ktoré sa vypíšu v tzv. oddlžovacích spoločnostiach, musia prejsť cez Centrum právnej pomoci. Každá kancelária Centra právnej pomoci má vyhradené hodiny (dni), keď sa určení zamestnanci venujú prijímaniu a kontrole žiadostí o poskytnutie právnej pomoci v konaní oddlžení, a to bezplatne.

ruky, peniaze, euro, bankovky, oblek,
	počítanie Čítajte viac Dlhy ľudí na Slovensku klesli, najvyššie majú Bratislavčania

V praxi sa Centrum právnej pomoci často stretáva s tým, že dlžníci doručia do Centra právnej pomoci žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení vyplnenú oddlžovacou spoločnosťou, prípadne treťou osobou, za čo im dlžník zaplatil nemalú sumu, a takáto žiadosť je vyplnená nesprávne, prípadne neobsahuje všetky požadované informácie a prílohy.

Upozorňujeme dlžníkov, že právne služby (teda aj právne poradenstvo spojené s oddlžením) v Slovenskej republike môžu poskytovať za odplatu iba advokáti zapísaní v zozname advokátov vedenom SAK. A zároveň, že jediný subjekt oprávnený prijímať žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení, vybavovať ich a zastupovať dlžníka v konkurznom konaní, je Centrum právnej pomoci a v prípade oddlženia splátkovým kalendárom je to advokát určený Centrom právnej pomoci.

Žiadosť si dajte skontrolovať

Skontrolovanie a podanie žiadosti vo veci osobného bankrotu je v Centre právnej pomoci bezplatné. Centrum právnej pomoci bezplatne poskytne konzultáciu a bezplatne skontroluje žiadosť aj prílohy. Nekontaktujte pochybné spoločnosti, ktoré si za bezplatné služby poskytované Centrom právnej pomoci dajú zaplatiť. Každá žiadosť musí ísť cez Centrum právnej pomoci.

„Osobný bankrot“ je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov. Oddlženie fyzických osôb je možné dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery): konkurz – dlžník po oddlžení nespláca svoje dlhy, ale príde o všetok svoj majetok (ak nejaký má), z ktorého budú čiastočne uhradené jeho dlhy, splátkový kalendár – dlžník si zachová majetok, ale spláca svoje dlhy podľa určeného splátkového kalendára

Dlžník sa môže telefonicky na tel. č. 0650 105 100 alebo osobne v príslušnej kancelárie Centra podľa miesta trvalého bydliska objednať na konzultáciu. Na konzultácii mu zamestnanci Centra poskytnú všetky potrebné informácie.

Konanie pred Centrom sa začína vyplnením tlačiva a potrebných príloh. Tlačivo spolu s prílohami nájdete v príslušnej kancelárii Centra alebo si môžete toto tlačivo vyplniť aj on-line alebo stiahnuť nevyplnené tlačivo aj s prílohami v sekcii Dokumenty na stiahnutie na webovej stránke Centra právnej pomoci. Tlačivo so všetkými prílohami je potrebné vlastnoručne podpísať a doručiť osobne do kancelárie Centra alebo poslať poštou.

Zverejnené vyhlásenie konkurzu súdom je možné nájsť na Registri úpadcov https://ru.justice.sk/…rejnost-web/, kde stačí zadať do vyhľadávania priezvisko a meno dlžníka.

Pre efektívnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu s Centrom sa odporúča včasné preberanie pošty a v prípade potreby čo najrýchlejšie kontaktovanie Centra.

Kvalita poskytnutých služieb závisí od aktívnej spolupráce klienta s Centrom právnej pomoci a s ostatnými inštitúciami.

Pripravené v spolupráci s Centrom právnej pomoci

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #oddlženie #dlh #Centrum právnej pomoci