Zmeny v dávkach: Dlhšia PN, tehotenské, dlhodobé ošetrovné, materská otcov

Apríl a máj priniesol viacero zmien v dávkach, ktoré vypláca štát. Nárok na ne má každý občan, ktorý platí či v minulosti platil odvody. Ale aj také, ktoré štát platí zo svojho rozpočtu. Niektoré vypláca Sociálna poisťovňa, iné úrady práce.

10.05.2021 06:00
rodina, rodičia, dieťa, novorodenec, bábätko,... Foto:
Po novom majú otcovia jednoduchšiu cestu k poberaniu dávky materské. Od prvého mája už nemusia k žiadosti o materské predkladať dohodu s matkou o prevzatí dieťaťa do starostlivosti.
debata

Prvý máj priniesol zmenu chorým v podobe dlhšej péenky. "Sociálna poisťovňa od 1. mája predĺži práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské. Ľudia, ktorí mohli doteraz túto dávku poberať maximálne 52 týždňov, ju po novom môžu dostávať dlhšie, najviac o ďalší rok. O predĺženie ale musia požiadať. Posudkoví lekári posúdia splnenie podmienok a určia aj dĺžku predĺženej výplaty dávky,“ vysvetľuje postup hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Navyše, aby túto dávku mohol človek dostávať dlhšie, musí splniť súčasne tri podmienky. "Jeho dočasná pracovná neschopnosť musí trvať, dôvodom na jej trvanie po uplynutí podporného obdobia je sťažený prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou a je predpoklad, že nebude mať po skončení péenky z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou,“ uviedla Dvoráková.

Po podaní žiadosti posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdi splnenie vyššie uvedených podmienok, a to po predchádzajúcom vykonaní kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu u ošetrujúceho lekára (ide o kontrolu opodstatnenosti trvania PN). Ak posudkový lekár poistencovi podporné obdobie na výplatu nemocenského predĺži, musí zároveň určiť aj presnú dĺžku predĺženia. Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, avšak v úhrne najdlhšie o jeden rok. Pobočka následne automaticky vyplatí dávku na posudkovým lekárom stanovené predĺžené podporné obdobie.

Po novom majú otcovia jednoduchšiu cestu k poberaniu dávky materské. Od prvého mája už nemusia k žiadosti o materské predkladať dohodu s matkou o prevzatí dieťaťa do starostlivosti. Rodičia už nebudú musieť uzatvárať a dokladovať písomnú dohodu, keď sa budú chcieť v starostlivosti o dieťa prestriedať.

„Vypustením tejto formálnej podmienky sa zníži administratívna záťaž rodičov dieťaťa, čo veľmi vítame. Od 1. mája Sociálna poisťovňa dohodu od otca nebude požadovať,“ uviedol generálny riaditeľ Juraj Káčer.

Otcom aj po novele zostala možnosť, aby si popri starostlivosti o dieťa mohli privyrobiť – napríklad vykonávaním práce z domu. Výška príjmu pri tom nie je rozhodujúca, rozhodujúca je úprava pracovných podmienok. Vlani každý piaty otec popri poberaní dávky aj pracoval. „Materské je náhradou príjmu pre tých, ktorí sa rozhodli starať o svoje dieťa. Počet otcov, ktorí o túto dávku žiadajú, každoročne rastie,“ konštatoval Káčer, o čom svedčia aj štatistické údaje. Sociálna poisťovňa v minulom roku vyplácala materské 14 881 otcom.

koronavírus, euro, mince, peniaze, kríza Čítajte viac Sociálna poisťovňa zvýši pandemickú PN a OČR za apríl automaticky

"Rastie aj suma, ktorú otcovia dostávajú. Vyplatená suma sa za posledné štyri roky strojnásobila. Na porovnanie – v roku 2017 dávku poberalo 6 553 otcov a bolo im vyplatené takmer 22,5 milióna eur. V roku 2020 počet poberateľov vzrástol na takmer 15 000. Spolu sme im vyplatili viac ako 66,5 milióna eur,“ dodala Zuzana Dvoráková.

V apríli pribudla pre tehotné ženy dávka tehotenské, a to už od 13. týždňa tehotenstva. Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom, akými sú napríklad strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a iné. Poskytuje sa za dni a jeho suma bude minimálne 215,50 eura.

Dobrou správou pre rodičov je, že bežná óčeerka je dlhšia o štyri dni, a teda od apríla maximálne 14 dní. Novinkou je aj dlhodobé ošetrovné. Získať ho môžu nemocensky poistené osoby, ktoré doma ošetrujú blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti. Takíto poistenci majú nárok na ošetrovné vo výške 55 % z hrubej mzdy zamestnanca až 90 dní.

Pobočky Sociálnej poisťovne pracujú v štandardnom režime

Od pondelka 3. mája sú pobočky Sociálnej poisťovne k dispozícii pre všetkých klientov, ktorí sa rozhodnú riešiť svoje záležitosti osobne, v štandardných úradných hodinách. Podľa Covid semaforu pobočky pracujú v zelenom režime za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Podmienkou vstupu klientov je negatívny test nie starší ako 7 dní, doklad o zaočkovaní či potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19. V interiéroch pobočky sa bude môcť zdržiavať v jednom momente limitovaný počet osôb (1 osoba na 15 metrov štvorcových), preto vstup na pracoviská Sociálnej poisťovne budú usmerňovať jej zamestnanci. Základné preventívne opatrenia – nosenie respirátora, dodržiavanie odstupu 2 metrov a dezinfikovanie rúk pri vstupe rovnako ostávajú v platnosti.

Pokladnice v pobočkách Sociálnej poisťovne nepreberajú hotovosť, klient má možnosť zaplatiť kartou alebo bezhotovostným bankovým prevodom.

"Klientom pri komunikácii s pobočkou naďalej odporúčame uprednostniť elektronický kontakt – využiť elektronické formuláre, e-schránku, prípadne kontaktovať svoju pobočku e-mailom alebo telefonicky. V nevyhnutných prípadoch možno využiť zaslanie poštou alebo vhodiť zásielku do schránky umiestnenej pri vstupe do pobočky,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #OČR #PN #dávky od štátu #tehotenská dávka #materská dávka pre otcov