Poistenie: Dom či byt je dobré ochrániť

Čo by mal majiteľ bytu alebo domu vedieť predtým, ako uzavrie poistnú zmluvu? Prečo je dôležité mať poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť?

13.05.2021 06:00
rodina, dom, bývanie, strecha Foto:
V prvom rade je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti.
debata (3)

Vlastníci nehnuteľností vedia, že v živote sa môže s ich majetkom prihodiť čokoľvek – krádež, požiar, záplavy. Rizík, ktoré môžu naše vlastníctvo poškodiť, je nespočetné množstvo. Ochrániť pred všetkými sa nedá, mnohé škody však napraví dobrá poistka. V prípade poistnej udalosti totiž poisťovňa vyplatí odškodné.

Poistenie majetku predstavuje poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti, každé z nich kryje iné udalosti. Predmetom poistenia nehnuteľnosti je samotná nehnuteľnosť: poistené sú teda všetky jej súčasti, ktoré sú napevno primontované. Predmetom poistenia domácnosti sú zase hnuteľné veci a predmety – zariadenie nehnuteľnosti – a slúžia na prevádzku domácnosti alebo na uspokojenie potrieb príslušníkov domácnosti. Ako si ale vybrať poistenie vhodné pre vás a na čo si dať pozor?

Video
Ako mať dobre poistený dom a domácnosť, hovorí Vladimír Cvik (Netfinancie.sk). Odvysielané 12. 5. 2021.

"Predovšetkým je dôležité správne stanoviť poistnú sumu. Ak si klient dohodne nedostatočnú, a teda nižšiu poistnú sumu, ako je reálna hodnota nehnuteľnosti, dochádza k podpoisteniu. Podpoistenie má vplyv na výšku plnenia v prípade škody. Stretávame sa s prípadmi, keď si klient poistí nehnuteľnosť len do výšky hypotekárneho úveru, teda napríklad len do výšky 40 – 60 % nehnuteľnosti a zariadenie bytu si nepoistí vôbec,“ hovorí Silvia Nosková Illášová z Kooperativa poisťovne. Tiež je dôležité, aby poisťovaný majetok (zariadenie domu, bytu) spĺňal zabezpečenie proti krádeži, ktoré poisťovňa požaduje podľa výšky poistnej sumy poisťovaného majetku (vhodné dvere, zámky, alarm, trezor…). Veci historickej, umeleckej hodnoty či zbierky je potrebné pripoistiť.

Rozsah a výber poistného produktu závisí od individuálnych potrieb klienta. V rámci poistenia nehnuteľností je možné poistiť budovy po kolaudácii – rodinný dom, byt, chata, garáž, vedľajšie stavby, plot, ohradové múry, ale aj budovy vo výstavbe a stavebný materiál, resp. drobné stavebné mechanizmy vo vlastníctve poisteného, ktoré sa nachádzajú na rovnakej adrese rizika ako poistená hlavná nehnuteľnosť.

Dôležité je vedieť, na aké riziká a aké poistné sumy má klient poistenú nehnuteľnosť a zariadenie domácnosti, teda hnuteľný majetok. Poistenie je možné dohodnúť pre riziká krádež, lúpež, požiar, povodeň, vietor, zosuv, poškodenie a zničenie kvapalinou unikajúcou z vodovodných alebo hasiacich zariadení, riziko zatečenia v dôsledku atmosférických zrážok, poškodenia majetku vandalizmom, nepriamym úderom blesku, skratom elektromotorov.

Súčasťou kvalitného poistenia by malo byť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené inému na zdraví alebo majetku. Často sa pri víchrici stáva, že z poisteného domu spadne na susedovo auto škridla alebo satelit. Škody spôsobené susedovi sú hradené práve z poistenia zodpovednosti.

„V prípade poistenia nehnuteľnosti sú dôležité dve veci: rozsah poistného krytia, to znamená výber rizík, voči ktorým si chce majiteľ chrániť svoju nehnuteľnosť, a správne určená poistná suma nehnuteľnosti, teda cena, na ktorú bude nehnuteľnosť poistená. Pomerne často sa stáva, že nehnuteľnosť nie je poistená na dostatočnú sumu a v tom prípade môže prísť k podpoisteniu, ku kráteniu poistného plnenia,“ upozorňuje Viera Puškárová z Komunálnej poisťovne.

Novis Čítajte viac NBS trestá poisťovňu Novis. Porušila podmienky, ktoré si s ľuďmi dohodla

Problém s podpoistením si klienti podľa jej slov uvedomia až vtedy, keď dôjde k poistnej udalosti a poisťovňa im kráti výšku škody. V prípade poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti poskytne poisťovňa plnenie vypočítané na základe porovnania poistnej sumy budovy dohodnutej v zmluve a jej skutočnej hodnoty.

Pre správne poistenie odporúča Puškárová v poistnej zmluve dohodnúť indexáciu poistnej sumy. Poistná suma je každoročne navyšovaná o inflačný index, a preto aj po niekoľkých rokoch zodpovedá novej cene, za akú sa dá poistená budova znovu postaviť.

Komplexné poistenie

Beáta Lipšicová z poisťovne UNIQA hovorí, že ľuďom vždy odporúčajú, aby si svoj domov poisťovali vždy komplexne. Teda okrem poistenia nehnuteľnosti uzatvorili aj poistenie zariadenia domácnosti, ktoré sa v nehnuteľnosti nachádza.

„Odporúčame tiež sledovať rozsah krytia rizík, nielen cenu poistky. Dobrá poistka by mala zahŕňať maximálny rozsah krytia, ktorý zahŕňa poistenie komplexného živlu (požiar, výbuch, priamy úder blesku, víchrica, povodeň , záplava, zemetrasenie, spätné prúdenie vody atď.), škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení, zodpovednosti za budovu a pozemok, lom skla, ako aj balík pripoistení, ktorý pokrýva škody spôsobené prepätím (z akejkoľvek príčiny), skratom elektromotora, atmosférickými zrážkami, spodnou vodou, únikom vody m3, krádežou, jednoduchou krádežou, vonkajším vandalizmom s krytím aj estetických škôd a podobne,“ vysvetľuje Lipšicová.

Zo skúseností poisťovne UNIQA totiž vyplýva, že jedným z dôvodov, pre ktorý klienti menia poisťovňu, je nízky rozsah poistného krytia – napríklad po škodovej udalosti klient zistí, že predmetné riziko, ktoré spôsobilo škodu, nie je poistením kryté.

Súčasťou dobrej poistky by malo byť aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škodu, ktorú spôsobí vaša nehnuteľnosť alebo príslušník domácnosti inému na majetku či zdraví. Ide napríklad o vytopenie suseda, prípadne príslušník domácnosti poškodí majetok niekoho iného – takéto škody sa hradia z tejto poistky.

Určite tiež treba sledovať, ako je stanovená poistná suma. V UNIQA sa poistná suma vypočítava na základe podlahovej plochy bytu či domu. Nehnuteľnosť je tak chránená pred podpoistením.

Samozrejmosťou v rámci poistenia by malo byť poskytnutie asistenčných služieb, ktoré klient ocení v havarijných situáciách, keď je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia s cieľom ich odstránenia.

Pozor na staršie poistenie

„Ľuďom, ktorí už majú staršie poistenie, odporúčame, aby si skontrolovali rozsah krytia a poistné sumy. Pri likvidácii škodových udalostí sa však ešte stále stretávame s problémom starých poistiek, ktoré sú stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Napriek značným škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená. V takýchto prípadoch sa potom môže stať, že poistné plnenie nepokryje výdavky na obnovu bývania. Klientom preto odporúčame skontrolovať si staré zmluvy a zreálniť poistné sumy na základe ich aktuálnej hodnoty,“ vysvetľuje Lipšicová.

Nová poistka im už garantuje, že ak uviedli správnu rozlohu nehnuteľnosti, nedôjde k podpoisteniu. Poistná suma nehnuteľnosti je stanovená poisťovňou na základe údajov o rozlohe nehnuteľnosti, ktoré uvedie klient, a poistenie sa dohodne s automatickou indexáciou poistnej sumy. Znamená to, že v prípade vzniku škody sa poistné plnenie nezníži z dôvodu uplatnenia koeficientu podpoistenia, pretože hodnota nehnuteľnosti je správne stanovená.

Dôležitosť kontrolovania zmluvy pripomína aj Katarína Kukurová z poisťovne Generali. Ľudia si podľa nej veľakrát neuvedomujú, že tým, ako si svoj majetok zveľaďujú, nadobúda vyššiu hodnotu, a teda je potrebné zvýšiť aj výšku poistnej sumy. Ak tak neurobia, môže sa stať, že v prípade poistnej udalosti nepokryje poistné plnenie dostatočne náklady na to, aby si zabezpečili bývanie v rovnakom komforte.

poistenie, priority, kocky Čítajte viac Máte staršie životné poistenie? Skontrolujte si ho, inak môžete oľutovať

Klientom preto odporúča, aby poistné zmluvy pravidelne prehodnocovali a v prípade, že svoj majetok zveľadili (napríklad po rekonštrukcii, výmene technológií a pod.), aby zvýšili aj poistnú sumu. Budú si tak istí, že v prípade poistnej udalosti im poistné krytie vystačí na znovunadobudnutie nehnuteľnosti či vybavenia domácnosti v potrebnej hodnote.

Potrebu prehodnotenia poistnej sumy môže naznačovať aj vek poistnej zmluvy. Do úvahy totiž treba brať aj vplyv inflácie, nárast ceny práce alebo materiálov. Pred desiatimi rokmi by ste napríklad na opravu zatečeného suterénu potrebovali menej financií ako dnes.

Rozdiel medzi poisteniami

V prvom rade je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti. Každé z týchto dvoch poistení slúži na poistenie niečoho iného. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na samotnej stavbe, poistenie domácnosti zasa na vybavení, čiže interiéri domu, bytu či rekreačnej budovy. „Klientom odporúčame k poisteniu majetku pristupovať komplexne a poistiť si nehnuteľnosť, domácnosť aj zodpovednosť za spôsobenú škodu,“ upozorňuje Katarína Kukurová z poisťovne Generali.

Pred uzavretím poistnej zmluvy by mal klient podľa Kukurovej vedieť základné údaje o svojej nehnuteľnosti, ako sú rok kolaudácie, podlahová plocha, či sa nehnuteľnosť nachádza v intraviláne obce, alebo rok rekonštrukcie, ak bola nehnuteľnosť rekonštruovaná, a podobne. S ostatnými otázkami už pomôže klientovi obchodník, ktorý mu poradí zvoliť to najlepšie poistné krytie na mieru.

Poistenie domácnosti je vhodné poistenie pre každého, keďže každý máme nejaké svoje oblečenie, elektroniku, nábytok či športové potreby bez ohľadu na to, či bývame vo vlastnom, alebo v podnájme. Poistenie nehnuteľnosti je produkt, ktorý je vhodný pre majiteľov nehnuteľnosti, čiže ak je niekto v podnájme, nepotrebuje ho.

„Dôležité je položiť si otázku, na akú poistnú sumu je potrebné poistiť si majetok – za koľko si v prípade, že vyhorí môj dom či byt, dokážem postaviť alebo kúpiť nový? Za koľko si dokážem kúpiť nový nábytok, obnoviť šatník, zariadenie domácnosti? No a následne na túto sumu si majetok poistiť. Ďalšia otázka sa týka výberu rizík – ktoré riziká reálne klientovi hrozia, ktorých sa obáva,“ radí Beáta Dupaľová Ksenzsighová z poisťovne Union.

Aj v prípade tohto poistenia existuje tzv. spoluúčasť. Niekedy ľudia preferujú nulovú spoluúčasť, pretože chcú, aby im poisťovňa uhradila celú škodu. Sú však na výber aj spoluúčasti vo výške 50 alebo 100 eur, ktoré určite nezruinujú domácnosť, ale klienti môžu na poistnom ušetriť desiatky eur ročne.

Pri poistení nehnuteľnosti sú teda dôležité dve veci: výber rizík, ktoré chceme mať poistením kryté, a správne zvolená výška poistnej sumy nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti sa najčastejšie poisťujú voči rizikám ako živel, ktorý kryje škody spôsobené prírodným živlom ako povodeň, záplava, víchrica, vietor, krupobitie, zrážky, zosuv pôdy, ťarcha snehu, lavína, výbuch sopky a pád predmetov, ďalej voči požiaru, explózii, nárazu vozidla či pádu lietadla, ale aj vodovodným škodám, lúpeži, krádeži, vandalizmu, elektrickému prepätiu, skratu či zemetraseniu.

„Klientom odporúčame poistiť svoju nehnuteľnosť komplexne, teda na všetky ponúkané riziká, keďže cenový rozdiel medzi jednotlivými balíčkami nie je taký výrazný a klient má istotu, že v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných rizík bude jeho majetok chránený komplexne. Druhou dôležitou vecou pri poistení nehnuteľnosti je správne zvolená výška poistnej sumy, ktorá by mala pokrývať reálnu hodnotu nehnuteľnosti, aby si klient v prípade škody mohol z poistného plnenia obnoviť svoj majetok do pôvodného stavu a v prípade totálnej škody, napríklad kompletného vyhorenia nehnuteľnosti, aby si mohol za vyplatené poistné plnenie zabezpečiť nehnuteľnosť rovnakých parametrov. Najčastejšou chybou, s ktorou sa pri poistení nehnuteľnosti stretávame, je práve stanovenie nízkej poistnej sumy,“ hovorí Helena Kanderková z poisťovne Allianz.

Ak je majetok podpoistený, v prípade škody môže poisťovňa vyplatiť klientovi len pomernú časť vzniknutej škody, podľa výšky stanovenej poistnej sumy, a svoj majetok si tak nebude môcť obnoviť do pôvodného stavu. Klientom tiež odporúča poistiť si aj zodpovednosť za spôsobenú škodu, ktorá kryje akékoľvek škody, ktoré spôsobíme na majetku iného, napríklad ak vytopíme suseda.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #financie #poistenie nehnuteľnosti #poistenie domácnosti #poistenie bývania