Aké podmienky treba splniť pri úvere na bývanie?

Banky vysvetľujú, čo musia klienti splniť, ak chcú dostať hypotéku. Dôležité je predložiť všetky doklady, ale pravidlá sa týkajú aj pomeru príjmov a zadlženia.

, 16.06.2021 10:00
dom, rodina, úsmev Foto:
Jednou z podmienok je, že po odrátaní všetkých splátok a životného minima musí žiadateľovi zostať aspoň 20 % z platu.
debata

1. Celková zadlženosť žiadateľa nesmie prekročiť 8-násobok ročného príjmu. Výška všetkých doterajších úverov spolu s novým úverom teda nesmie prekročiť 8-násobok čistého príjmu žiadateľa. Banky poskytujú výnimku približne desiatim percentám klientov, a to časť výnimiek je určená pre všetkých klientov, časť pre mladých ľudí do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim 1,3-násobok priemernej mzdy, celková zadlženosť však nesmie prekročiť 9-násobok príjmu.

2. Musíte mať aj vlastné peniaze. Väčšina ľudí si môže požičať len 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, zvyšok peňazí musí mať žiadateľ k dispozícii z vlastných prostriedkov alebo zvyšnú časť dofinancovať iným typom úveru, pričom sa opäť posudzuje celková zadlženosť klienta.

3. Musí vám ostať aspoň 20 % príjmu. Po odrátaní všetkých splátok a životného minima musí žiadateľovi zostať aspoň 20 % z platu. Banka zároveň testuje, ako by na tom klient bol pri zvýšení úrokovej sadzby. Preto je aj ťažšie dofinancovať hypotéku spotrebným úverom. Jeho splatnosť je pomerne krátka, splátka sa preto často vyšplhá príliš vysoko na to, aby mohol žiadateľ takýto úver získať.

Ako na prvú hypotéku radí v relácii Ide o peniaze Zuzana Šimonová, analytička spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Odvysielané 9. 6. 2021.

UniCredit bank

Posudzuje sa: vek žiadateľa pri podaní žiadosti verzus splatnosti úveru, max. lehota splatnosti úveru je 30 rokov , respektíve vek 70 rokov pri splatnosti úveru, príjem žiadateľa a spolužiadateľov a ich výdavky (životné minimum + existujúce záväzky – splátky úverov, výživné a iné povinné mesačné výdavky), doterajšie plnenie záväzkov zo splácania iných úverov a pôžičiek – podľa informácií v úverovom registri, zabezpečenie úveru – nehnuteľnosť, jej hodnota podľa znaleckého posudku a jej prípadné vady, prípadné neakceptovateľné záložné právo, vecné bremeno zapísané na liste vlastníctva, účel úveru – teda dokumentácia, ktorou klient preukazuje, na aký účel použije prostriedky z hypotéky.

Tatra banka

Klientovi vypracuje úverovú ponuku, posúdi jeho schopnosť splácať úver, vhodnosť zabezpečenia úveru a podmienky, ktoré požaduje pre financovanie.

Fio banka

Klient musí predložiť: doklad totožnosti, žiadosť o hypotéku, podklady k účelu úveru, list vlastníctva zakladanej nehnuteľnosti alebo aspoň jej identifikáciu, aby si banka mohla list vlastníctva zaobstarať sama, prípadne znalecký posudok k nehnuteľnosti (ak ho klient nemá, môže si ho dať vyhotoviť po prvej analýze podkladov) a podklady k príjmom.

Banka posudzuje účel, bonitu, nehnuteľnosť…

Slovenská sporiteľňa

Každá žiadosť o úver na bývanie sa posudzuje individuálne. Základným predpokladom je však dostatočná bonita, teda preukázanie, že žiadateľ alebo žiadatelia dokážu úver splácať. Hlavným parametrom je príjem, ale dôležité sú aj iné sociálno-ekonomické faktory (vek, vzdelanie, zamestnanie…).

Pri žiadosť o úver na bývanie je, samozrejme, dôležitá aj kvalita samotnej založenej nehnuteľnosti. Pre úverovú reguláciu zo strany NBS je minimom mať aspoň 10 % z ceny nehnuteľnosti, ideálne však 20 %. Zároveň je dôležité, aby žiadatelia splnili tzv. DTI8 – ich úvery by nemali byť vyššie ako príjem za osem rokov vrátane kreditných kariet, spotrebných či splátkových úverov a podobne.

Eva Šablová, Ide o peniaze Čítajte viac Ako financovať kúpu chaty? Dá sa to aj na hypotéku

VÚB banka

K žiadosti o hypotéku klient predkladá: doklady totožnosti osôb vstupujúcich do úverového vzťahu, doklady o príjme (ak ide o príjem overiteľný v Sociálnej poisťovni, nie je potrebné predkladať), doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie úveru (znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti, doklady k účelu poskytnutia úveru – kúpna zmluva, stavebné povolenie, rozpočet k rekonštrukcii a pod.) Ak sa zakladá nehnuteľnosť, je potrebné predložiť znalecký posudok, resp. pre potrebu vypracovania záložnej zmluvy aj doklady totožnosti vlastníkov nehnuteľnosti (ak nie sú totožní so žiadateľmi úveru).

Posúdenie žiadosti po predložení všetkých potrebných dokladov je do 48 hodín. Celý proces až po čerpanie hypotéky (za predpokladu splnenia podmienok čerpania) je zhruba do dvoch týždňov. K posudzovaniu každej žiadosti banka pristupuje individuálne.

Dofinancovať hypotéku možno úverom. Nie však vždy

Sprísnenie podmienok pri poskytovaní hypoték má za následok, že čoraz viac žiadateľov potrebuje cenu nehnuteľnosti dofinancovať iným typom úveru. Obrátiť sa môžu aj na banky, aj na stavebné sporiteľne. Výber správneho úveru je však náročná záležitosť, ktorá si vyžaduje dostatok času.

Klienti ako prvú zväčša oslovujú banku, v ktorej majú bežný účet. Okrem nej si ale treba vyžiadať aspoň ďalšie dve ponuky od konkurencie. A počítať treba aj s tým, že úver získať nemusíte. Požiadať o hypotéku možno aj bez ušetrených vlastných prostriedkov. Cenu si však záujemca musí dofinancovať spotrebným alebo stavebným úverom. „Riešením je poskytnutie bezúčelového spotrebného úveru, ak sa klient na úver kvalifikuje,“ radí Zuzana Žiaranová z Tatra banky.

Do úvahy berte aj to, že spotrebný úver banka posudzuje ako individuálnu žiadosť a posudzuje vašu aktuálnu finančnú situáciu. Do úvahy sa, samozrejme, berie aj dlh na hypotéke, takže šance na vysoký úver sú o to menšie.

„Ak klient nemá našetrených 10 – 20 % z kúpnej ceny, tak môže napríklad banke ponúknuť ďalšie zabezpečenie úveru formou ďalšej nehnuteľnosti a potom banka môže poskytnúť úver aj na celú kúpnu cenu nehnuteľnosti. Banky na Slovensku môžu hypotéku poskytnúť štandardne do 80 % z hodnoty založených nehnuteľností a výnimočne, maximálne 20 % z objemu kvartálne poskytnutých nových hypoték, môže byť poskytnutých až do 90 % z hodnoty založených nehnuteľností. Ak klient nemá vlastné našetrené peniaze ani ďalšiu nehnuteľnosť ako zabezpečenie hypotéky, ale má dobrý príjem, je možné zvážiť spotrebný úver, ktorý je limitovaný maximálnou splatnosťou osem rokov. Platí, že všetky úvery, ktoré žiadateľ o úver (vrátane manželky alebo iného spolužiadateľa) má vrátane toho, o ktorý žiada, môžu predstavovať maximálne 8-násobok jeho čistého ročného príjmu,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková z UniCredit bank.

V Slovenskej sporiteľni ponúkajú takýmto klientom podľa Marty Cesnakovej z tejto banky rovno kombináciu úveru na bývanie + spotrebného úveru, tak môže klient získať aj financovanie do 100 %. "Klient má možnosť dofinancovať hypotéku VÚB pôžičkou na investíciu do domácnosti za výhodnú úrokovú sadzbu od 3,90 % p. a., " uvádza Dominik Míša z VÚB banky.

Niektoré banky ale napríklad dofinancovanie ďalším úverom neumožňujú. „Dofinancovanie je možné jedine z vlastných zdrojov. Neakceptujeme dofinancovanie iným úverom. Možnosťou je tiež dať do zálohy ďalšiu nehnuteľnosť, ručí sa teda napríklad kupovanou nehnuteľnosťou a rodičovským bytom alebo inou vašou nehnuteľnosťou. V tomto prípade si možno požičať peniaze na celú kúpnu cenu, samozrejme, pri dostatočnej bonite klienta,“ podotýka Jakub Heřmánek z Fio banky.

Riešením môže byť úver od stavebných sporiteľní. Na podmienky poskytnutia pôžičky od stavebných sporiteľní tiež vplýva viacero faktorov. Napríklad či má žiadateľ v stavebnej sporiteľni stavebné sporenie, či už čerpal, alebo aktuálne spláca úver, či má spoludlžníka a podobne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hypotéka #financie #úver na bývanie #hypotéky. poskytnutie hypotéky
Flowers