Daňové priznanie sa týka aj dôchodcov

Ste penzista a mali ste minulý rok zdaniteľný príjem vyšší ako 2 207,10 eura? Povinnosť vyplniť daňové priznanie máte aj vy.

21.06.2021 06:00
dôchodkyňa, počítanie, pracujúci penzisti Foto:
V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Jeho výšku ale uvádza len ten dôchodca, ktorého penzia je nízka, a preto mu vzniká nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima.
debata (1)

Urobiť si daňové priznanie a zaplatiť dane z príjmu nie sú povinní len podnikatelia a ľudia v produktívnom veku. Táto povinnosť neobchádza ani dôchodcov a ak tak neurobili do konca marca, musia stihnúť lehotu na podanie odloženého daňového priznania a tou je koniec júna. Priznať príjmy a odviesť dane totiž musí každý daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura. V prípade, ak takýto daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2020 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci uvedenú sumu, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za minulý rok.

Ak sa vás podanie daňového priznania týka, musíte rozlišovať aj medzi typmi tlačiva. Ak ste dôchodca, ktorý dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A. Ak ste však mali aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

dôchodkyňa, práca, kvetinárstvo, písanie, telefonovanie Čítajte viac Daňové priznanie dôchodcov: Kto a dokedy musí zaplatiť daň z príjmu?

V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Jeho výšku ale uvádza len ten dôchodca, ktorého penzia je nízka, a preto mu vzniká nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. Dôchodkové dávky a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Patrí sem starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský a výsluhový dôchodok.

Uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžu aj penzisti. Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, alebo obdobného dôchodku zo zahraničia, alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. 1. 2020).

Pozor však, poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1. 1. 2020, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2020 v úhrne nepresahuje sumu 4 414,20 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 414,20 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #daň z príjmu #dane dôchodcov