Ktorí penzisti musia podať daňové priznanie a dokedy?

Týka sa vás povinnosť podať daňové priznanie? Dokedy tak musíte urobiť a ktoré tlačivo treba použiť? Kedy vám dane budú vrátené?

, 22.06.2021 08:00
pracujúci penzisti, dôchodca, notebook Foto:
Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2020 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 2 207,10 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020.
debata (1)

Lehota, tlačivo a nezdaňované príjmy

Predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je do 30. júna 2021.

Lehota na podanie daňového priznania, ak daňovník zomrie: V prípade ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka. Daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť. Dedič ale musí podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Z akého príjmu sa platí daň:

 • príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania)
 • príjmy z podnikania
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti
 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov z podnikania
 • príjmy z kapitálového majetku
 • ostatné príjmy (napr. z predaja nehnuteľnosti)

Typ daňového priznania

Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Nezdaňované príjmy

Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napríklad:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok
 • vdovský a vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok
 • výsluhový dôchodok

Kedy penzistovi vrátia dane?

Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2020 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 2 207,10 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 207,10 eura. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako päť eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako päť eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Ako požiadať o vrátenie daní

V prípade, ak chce dôchodca získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie. Ak máte len príjem zo zamestnania, podáte daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie potrebujete potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. Potvrdenie každý zamestnávateľ musí vystaviť.

Platí teda, že ak chcete naspäť zaplatené dane, nestačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. V takom prípade vám totiž daňový úrad nevráti žiadne dane.

V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku však musia uviesť len tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.

Ľuboš Pavelka aktual Čítajte viac Čaká nás zdaňovanie chudobných

O vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou daňového priznania – jedenásty oddiel daňového priznania typu A. Dôchodca tu vyznačí, či chce peniaze poslať poštou, alebo prevodom na účet. Ak niekto nevyplní žiadosť o vrátenie preplatku, bude musieť poslať samostatnú žiadosť, inak mu ho daňový úrad nevráti.

Penzisti, ktorí nepodajú daňové priznanie v riadnom termíne, ešte stále môžu podať dodatočné daňové priznanie. Keďže pracujúci dôchodca si v ňom uplatní oslobodenie od platenia daní do výšky polovice nezdaniteľného minima, a teda jeho výsledná daň bude nižšia ako pôvodne, nehrozí mu za podanie dodatočného daňového priznania pokuta.

Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. V roku 2021 si dôchodca môže spätne uplatniť nárok na vrátenie daní za roky 2015 až 2020. Daňové priznania za jednotlivé roky treba podať na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia.

Podať dodatočné daňové priznanie môžu penzisti aj v prípade, ak požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. V tomto zúčtovaní si totiž nemožno uplatniť oslobodenie od platenia daní pri príjme do polovice nezdaniteľnej časti základu dane. K takémuto dodatočnému priznaniu treba priložiť ročné zúčtovanie.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #odklad daňového priznania #dane dôchodcov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy