Príklady, ako má penzista vyplniť daňové priznanie

Na príkladoch vám ukážeme, ako treba vyplniť tlačivo typu A a ako tlačivo typu B.

, 23.06.2021 08:00
daň, daňové priznanie, finančné riaditeľstvo,... Foto: ,
Daňové priznanie typu B je určené pre všetkých daňovníkov, ktorí majú príjmy aj z inej ako závislej činnosti (napr. živnosť, výhra v lotérii a iné).
debata

Keď podáva dôchodca daňové priznanie typu A

Pán Jozef Penzista poberal v roku 2020 popri starobnom dôchodku vo výške 350 eur mesačne aj príjem zo závislej činnosti na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti za osem mesiacov v úhrnnej sume 1 500 eur, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň v sume 285 eur. Uplatnil si odvodovú úľavu, teda neplatil poistné z príjmu do 200 eur.

Pri vyplnení daňového priznania typu A postupuje dôchodca takto:

Vypíše 1. stranu priznania na r. 1 až 10, v ktorých uvedie svoje identifikačné údaje podľa predtlače.

Na 2. strane vyplní r. 27, že je poberateľom dôchodku.
Výšku vyplateného dôchodku na riadku 28 neuvádza, nakoľko si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Na 2. a 3. strane vyplní V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, kde na r. 36 a 36a) uvedie príjem, ktorý poberal na základe dohody (t. j. sumu 1 500 eur).

Vyplní r. 38 základ dane (sumu 1 500).

Keďže je poberateľom starobného dôchodku, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, preto na riadku 39 uvedie nulu.

Na riadku 43 uvedie tiež nulu.

Na r. 44 uvedie základ dane vo výške 1 500 eur a na r. 45 sumu dane, ktorá predstavuje 285 eur (19 % zo sumy 1 500).

Na r. 56 však uvedie nulu, pretože jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2207,10 eura.

Na 4. strane na r. 58 a 64 uvedie nulu, na r. 69 uvedie sumu preddavkov na daň, ktorú mu zamestnávateľ zrazil pri vyplatení odmeny, sumu 285 eur (je uvedená v tlačive Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti na r. 4).

Vyplní tiež r. 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku 285 eur (teda rozdiel medzi výškou daňovej povinnosti a sumou zrazených preddavkov na daň).

Na str. 5 v VIII. oddiele vyznačí, že neuplatňuje postup podľa § 50.

Na str. 6 vyplní r. 87 – počet príloh 1 (potvrdenie od zamestnávateľa).

Vypíše dátum vyplnenia priznania a podpíše sa.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Keď podáva dôchodca daňové priznanie typu B

Alžbeta Kollárová je starobná dôchodkyňa, ktorá poberá príspevok na osobnú asistenciu osoby ťažko zdravotne postihnutej. Príspevok na osobnú asistenciu dosiahla v roku 2020 vo výške 2 800 eur. Pri tomto príjme uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov. Úhrnná suma dôchodku za rok 2020 predstavuje 6 120 eur, takže pani Kollárovej nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pani Kollárová nepoukazuje podiel zaplatenej dane neziskovej organizácii.

V daňovom priznaní k dani z príjmov typu B vypĺňa tieto riadky:

Strana 1: Na riadku 1 vyplní daňové identifikačné číslo (DIČ) pridelené daňovým úradom, v časti „Druh daňového priznania“ vyznačí krížikom „daňové priznanie" a doplní rok 2020, za ktorý podáva daňové priznanie, ak vyplňuje papierové tlačivo. Na riadku 3 vyplní SK NACE podľa vyhlášky Štatistického úradu SR. V kolónke „Hlavná prevažná činnosť“ uvedie názov činnosti, z ktorej dosiahla príjem. Ďalej doplní podľa predtlače osobné údaje a adresu trvalého pobytu. Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Strana 2, III. oddiel: Na riadku 29 krížikom vyznačí, že poberala k 1. 1. 2020 starobný dôchodok.

Strana 3, VI. oddiel, tabuľka č. 1: Do stĺpca „Príjmy“ vyplní sumu 2 800 eur na riadku 6 a 10. Do stĺpca „Výdavky“ vyplní sumu 1 680 eur na riadku 10 (výdavky sa vypočítajú ako 60 % z príjmu 2 800 eur). Strana 4: Krížikom vyznačí, že uplatňuje paušálne výdavky, a to pri príjme podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Na strane 4 vyplní riadok 41, kde uvedie sumu príjmu 2 800 eur a na riadku 42 uvedie sumu výdavkov vo výške 1 680 eur. Na riadku 43 uvedie základ dane vo výške 1 120 eur. Tento základ dane uvedie aj na riadku 47.

Strana 5: Na riadkoch 55 a 57 vyplní základ dane z príjmov z osobnej asistencie v sume 1 120 eur (teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami z riadkov 41 a 42).

Strana 8, IX oddiel: Na riadku 72 uvedie základ dane z príjmov z osobnej asistencie vo výške 1 120 eur. Na riadku 90 uvedie nulu.

muž, bezpečnosť, pracujúci penzisti, rozmýšľanie Čítajte viac Pracujúci dôchodca živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu

Strana 9: Na riadku 92 uvedie základ dane z príjmov z osobnej asistencie vo výške 1 120 eur. Tento základ dane uvedie aj na riadku 94. Na riadku 95 uvedie výšku zdaniteľných príjmov z osobnej asistencie v sume 2 800 eur, pretože iné druhy príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nedosiahla. Na riadku 96 vypočíta daňovú povinnosť zo základu dane z príjmov z osobnej asistencie sadzbou dane 15 %, teda daňová povinnosť predstavuje sumu 168 eur. Túto sumu dane uvedie aj na riadku 105 a 116. Na riadku 106 a 115 uvedie nulu.

Strana 10: Sumu daňovej povinnosti vo výške 168 eur uvedie aj na riadku 118 a 124. Zároveň uvedie daň na úhradu na riadku 135 vo výške 168 eur.

Strana 12, XII. oddiel: Je potrebné krížikom vyznačiť, že nepoukazuje dve percentá neziskovej organizácii.

Strana 13: Uvedie počet príloh 3, ktoré sú súčasťou daňového priznania a vypíše dátum podania priznania.

Daňové priznanie je potrebné podpísať.

Príloha č. 3: Na r. 1 uvedie sumu príjmov 2 800 eur a sumu výdavkov 1 680 eur. Na riadku 2 uvedie základ dane z príjmov z výkonu osobného asistenta 1 120 eur, čo je rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tento základ dane vyplní aj na riadku 6. Na prílohe č. 3 uvedie znovu dátum a prílohu podpíše.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #príklad #dane dôchodcov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy