Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla porastie. Dosiahne 1 154,80 eura

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla zvýši o viac ako 40 eur mesačne. Garančná dávka stúpne o 123 eur.

21.06.2021 10:02
výpoveď, práca, nezamestnanosť, nezamestnaný Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 269 eur mesačne. „O 123 eur mesačne sa od 1. júla 2021 zvýši aj maximálna garančná dávka, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa,“ uviedla Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Maximálna dávka v nezamestnanosti dosiahne od júla najviac 1 154,80 eura

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2021 pri 31-dňovom mesiaci 1 154,80 eura (v súčasnosti je 1 113 eur) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 117,50 eura (v súčasnosti 1 077,10 eura).

„Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu podporuvyššiu o viac ako 40 eur mesačne. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov,“ konštatovala Hrabková.

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/do­hodári na základe dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

„Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne postení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení,“ povedala. Na posúdenie nároku na dávku pritom nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťahukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Dávka v nezamestnanosti.

Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2021. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.

Maximálna výška garančnej dávky bude od júla najviac 3 399 eur

Od 1. júla sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia o 123 eur.

Podľa Jany Hrabkovej na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

„Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2021 do 30. júna 2022, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 399 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2020 do 30. júna 2021) bola jej maximálna výška 3 276 eur,“ dodala Jana Hrabková.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobné informácie sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Dávka garančného poistenia.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dávka v nezamestnanosti #dávka #garančná dávka