Príspevky na kompenzáciu hendikepu sú vyššie

Viac ako 150-tisíc ťažko zdravotne postihnutých ľudí, ktorí poberajú niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho hendikepu, dostane od júla viac peňazí. Vzrástli totiž sumy životného minima, ktoré má na sumu týchto dávok vplyv.

, 06.07.2021 06:00
žena, maska, inhalačná maska, dýchanie, ŤZP Foto:
Každý, kto chce o niektorý druh príspevku žiadať, musí byť vlastníkom preukazu osoby s ŤZP.
debata (3)

„Základná dávka životného minima pre jednu plnoletú osobu sa zvyšuje o 1,015 percenta z doterajších 214,83 eura mesačne na 218,06 eura,“ informovala hovorkyňa rezortu práce Michaela Slivková Kirňaková. Sumy životného minima sa upravia tak, že tie aktuálne sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie (teda apríl 2021/apríl 2020) 1,015 a koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1. štvrťrok 2021 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020 bol 1,027.

„Životné minimum na druhú dospelú osobu bude vo výške 149,87 eura a na nezaopatrené dieťa v sume 98,08 eura,“ uviedla Slivková Kirňaková. Opakované príspevky na kompenzáciu budú vyššie. Ale len o pár desiatok centov.

Každý, kto chce o niektorý druh príspevku žiadať, musí byť vlastníkom preukazu osoby s ŤZP. „Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ konštatovala Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade parkovacieho preukazu musí spĺňať podmienku, že je odkázaný na individuálnu prepravu autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

Viac dostanú aj opatrovatelia a osobní asistenti. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu, 30. júna s pripomienkou schválila vláda. „Príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) stúpne takmer o 32 eur na 508,44 eura mesačne. Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok pôjde nahor takmer o 16 eur na 254,22 eura. Od začiatku budúceho mesiaca stúpne aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 64 centov na 4,82 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu,“ píše sa v správe agentúry SITA.

ŤZP, parkovací preukaz Čítajte viac Ako vybaviť preukaz osoby s hendikepom a parkovací preukaz

Peňažný príspevok na opatrovanie štát poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie. Jeho výška je stanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania. Schváleným nariadením sa zvýšia všetky mesačné výšky peňažného príspevku na opatrovanie u opatrovateľov v tzv. produktívnom veku, ako aj u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.

"Zvýšenie príspevku na opatrovanie sa pozitívne dotkne 40 882 opatro­vateľov v produktívnom veku a 23 690 opatro­vateľov poberajúcich penziu. Vyššia sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa pozitívne dotkne 11 820 hendike­povaných ľudí a pozitívne sa prejaví asi u 15 360 ľudí poskytujúcich osobnú asistenciu.

invalidný vozík, opatrovanie, pomoc, ZŤP, auto Čítajte viac Opatrovateľom môže byť aj príbuzný. Ako vybaviť príspevok

Ako porastú príspevky na osobnú asistenciu a opatrovanie

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, ktorá slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu, bude 4,82 eura.

Peňažný príspevok na opatrovanie, ako jediný peňažný príspevok na kompenzáciu, sa poskytuje priamo fyzickej osobe (tzv. opatrovateľovi), ktorá opatruje človeka s hendikepom odkázaným na opatrovanie. Jeho výška je ustanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných osôb a od rozsahu poskytovaného opatrovania. Peňažný príspevok na opatrovanie u opatrovateľa v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP bude v sume 508,44 eura mesačne, teda v sume čistej minimálnej mzdy pre rok 2021. Ak opatruje celodenne jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím opatrovateľ poberajúcich niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, je výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovená vo výške 254,22 eura mesačne. U opatrovateľov poberajúcich niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok je výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovená v nižšej výške ako pre opatrovateľov v produktívnom veku. Tento spôsob stanovenia výšky príspevku zohľadňuje skutočnosť, že u poberateľov v produktívnom veku sa výška príspevku znižuje o tú časť príjmu opatrovanej osoby, ktorá presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a peňažný príspevok na opatrovanie je väčšinou jediným príjmom opatrovateľa. Pre stanovenie výšky príspevku u opatrovateľov poberajúcich niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok sa neskúma príjem opatrovanej osoby (príspevok sa poskytuje v plnej výške) a peňažný príspevok nie je jediným príjmom opatrovateľa.

Sumy príspevku na opatrovanie:
1. u opatrovateľov v produktívnom veku, ak opatrujú jednu osobu s ŤZP – zvýšenie o 31,70 eura, viac osôb s ŤZP – zvýšenie o 42,16,

2. u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku, ak opatrujú celodenne jednu osobu s ŤZP – zvýšenie o 15,85 eura, celodenne viac osôb s ŤZP – zvýšenie o 21,08 eura, časť dňa jednu osobu s ŤZP – zvýšenie o 13,94, ak časť dňa opatrujú viac ľudí s ŤZP – zvýšenie o19,60 eura, ak kombinovane opatrujú viac osôb s ŤZP – zvýšenie o 20,45 mesačne.

Zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie o 0,64 eura prinesie zvýšenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu priemerne mesačne zhruba o 89,60 eura.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
žena, invalidný vozík, ťzp Čítajte viac Ťažké zdravotné postihnutie: Ako sa posudzuje a kompenzuje?

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #ŤZP #príspevky na kompenzáciu #hendikepovaní ľudia #príspevok na osobnú asistenciu
Flowers