Pomôžu príspevky hendikepovaným ľuďom nájsť si prácu?

Viac ako 9 300 zdravotne postihnutých ľudí je aktuálne v evidencii nezamestnaných na úrade práce. Len v máji ich pribudlo 189. Na Slovensku ale podľa portálu Profesia.sk žije viac ako 150-tisíc ľudí so zdravotným znevýhodnením v produktívnom veku, ktorí sú mimo trhu práce a potenciálne by mohli pracovať.

, 13.07.2021 06:00
ŤZP, invalidný vozík, ruky, kruh, ochrana Foto:
Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania. Najčastejšie sa uplatňuje v chránených dielňach a chránených pracoviskách.
debata

V rámci programu Výpomoc so srdcom pomáha portál vzniku rôznych pilotných projektov, cez ktoré firmy získavajú skúsenosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením. Firmám pomáha hľadať vhodné spôsoby, ako otvoriť svoje dvere pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Poskytuje im bezplatný prístup ku životopisom uchádzačov so zdravotným znevýhodnením v databáze životopisov na Profesia.sk a informuje ich aj o možnosti využiť chránené dielne a sociálne podniky cez Dielne.sk.

"Ľudia so zdravotným postihnutím tvoria neoddeliteľnú súčasť každej spoločnosti, preto je jej úlohou nastaviť legislatívny rámec v oblasti zdravotného poistenia, ale i sociálnej politiky tak, aby ľudia so zdravotným postihnutím prostredníctvom kvalitnej komplexnej rehabilitačnej starostlivosti boli schopní pracovať, vytvárať hodnoty a neostávali len príjemcami sociálnych dávok a kompenzácií. Takýto postoj k predmetnej problematike je určujúcim faktorom pre uspokojenie potrieb ľudí so zdravotným postihnutím v sociálnej i ekonomickej rovine v rámci celej spoločnosti,“ hovorí Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.

"Zamestnávatelia nemajú so zamestnávaním ľudí s hendikepom skúsenosti. Navyše sú títo ľudia segregovaní tak vo vzdelávacom systéme, ako i v bežnom živote, čo negatívne ovplyvňuje ich schopnosť umiestniť sa na otvorenom trhu práce,“ konštatoval Piršel.

zťp, hendikep, práca, protéza Čítajte viac Kto a ako môže pomôcť ŤZP s hľadaním práce?

Hendikepovaným zamestnancom venuje pozornosť aj dokument Moderné a úspešné Slovensko z dielne ministerstva financií. Okrem iného sa v ňom uvádza, že sa navrhuje funkčný systém pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie a zvýšenie povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. "S cieľom pracovného začlenenia týchto ľudí sa nastaví jasne definovaná koncepcia pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie v podmienkach Slovenska,“ uvádza sa v dokumente.

Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania. Najčastejšie sa uplatňuje v chránených dielňach a chránených pracoviskách. Nástrojov je však viac. Po splnení podmienok vzniká nárok na poskytnutie príspevkov každému zamestnávateľovi alebo hendikepovanému občanovi, ktorý oň požiada. Vyplácajú sa v rôznych sumách a odvíjajú od celkovej ceny práce.

Celková cena práce na účely zákona o službách zamestnanosti je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve zverejnenej Štatistickým úradom SR za 1. až 3. štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude platiť, a preddavku na poistné na zdravotné a sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom. Celková cena práce je na tento rok stanovená na 1481,78 eura.

ťzp. invalidný vozík, práca Čítajte aj Osoba s ŤZP a výpoveď? Len so súhlasom úradu práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #ŤZP #trh práce #zdravotne postihnutí ľudia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy